Sự khác biệt giữa Hermaphrodite và Intersex

Hermaphrodite và interex là hai điều kiện kèm theo trong đó một inh vật bộc lộ cả hai đặc thù nam và nữ. Các ự độc lạ chính giữa lưỡng tính và liên giới

Sự khác biệt chính – Hermaphrodite vs Intersex

Hermaphrodite và intersex là hai điều kiện trong đó một sinh vật thể hiện cả hai đặc điểm nam và nữ. Các Sự khác biệt chính giữa lưỡng tính và liên giới tính là lưỡng tính là một sinh vật sở hữu cả hai loại tuyến sinh dục trong khi intersex là một sinh vật sở hữu một số đặc điểm giới tính của cả nam và nữ như nhiễm sắc thể, tuyến sinh dục, hormone giới tính hoặc bộ phận sinh dục. Mặc dù hai thuật ngữ, hermaphrodite và intersex được sử dụng đồng nghĩa trong thế kỷ trước, intersex ngày nay được ưa chuộng hơn hermaphrodite.

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Hermaphrodite là gì
– Định nghĩa, sự kiện, loại động vật
2. Intersex là gì
– Định nghĩa, sự kiện, các loại hội chứng
3. Điểm giống nhau giữa Hermaphrodite và Intersex
– Phác thảo các tính năng phổ biến
4. Sự khác biệt giữa Hermaphrodite và Intersex là gì
– So sánh sự khác biệt chính

Các thuật ngữ chính : Gonads, Hermaphrodite, Hermaphroditism, Intersex, Sequaph Hermites, Đặc điểm giới tính, Hermaphrodites đồng thời

Hermaphrodite là gì

Hermaphrodite dùng để chỉ các sinh vật có cả cơ quan sinh sản nam và nữ. Điều kiện sở hữu cả hai loại cơ quan sinh sản được gọi là lưỡng tính. Thuyết lưỡng tính phổ biến hơn ở thực vật. Một số động vật không xương sống như giun đất và ốc sên là loài lưỡng tính. Đặc điểm đặc trưng nhất của loài lưỡng tính là cùng một cá thể có thể trở thành mẹ vào một thời điểm và cha vào một thời điểm khác.

Hình 1: Giun đất là loài phù du đồng thời

Các lưỡng tính tuần tự và đồng thời là hai loại lưỡng tính được phân loại dựa trên các thời kỳ chúng hoạt động tình dục. Tại một thời điểm cụ thể, cơ quan sinh sản nam hoặc nữ đang hoạt động trong lưỡng tính tuần tự. Nhiều loài thực vật, chim và cá là những loài lưỡng tính tuần tự. Trong lưỡng tính đồng thời, cả hai cơ quan tình dục đều hoạt động cùng một lúc. Nhưng, tự thụ tinh được tránh trong lưỡng tính đồng thời. Giun đất là một ví dụ về lưỡng tính đồng thời.

Liên giới tính là gì

Intersex đề cập đến thuyết lưỡng tính ở người. Đó là một biến thể của khung hình con người. Nhiễm sắc thể chuẩn của một người đàn ông là XY trong khi của phụ nữ là XX. Các dạng nhiễm sắc thể trung gian như XXY, XXX, XXYY, X, v.v … Những nhiễm sắc thể trung gian này hoàn toàn có thể tạo ra những thành viên có nhiễm sắc thể hỗn hợp nam và nữ, hormone hoặc bộ phận sinh dục. Các hội chứng sản sinh ra những thành viên liên giới tính là Hội chứng không nhạy cảm Androgen ( AIS ), Suy tuyến thượng thận bẩm sinh ( CAH ), Hội chứng Turner ( tiến sỹ ) và Hội chứng Klinefelter. Đôi khi, giới tính của người hoàn toàn có thể đổi khác ở tuổi thiếu niên. Hơn 1,7 % dân số loài người được sinh ra là liên giới tính. Người mẫu, Hanne Gaby Odiele, người bật mý rằng cô có AIS, được biểu lộ trong Hình 2 .

Hình 2: Hanne Gaby Odiele

Nhưng, những cá thể liên giới tính thiếu điều kiện tối ưu để duy trì đời sống thứ hai bên trong họ. Như vậy, họ vô sinh. Giải phẫu của thành viên liên giới tính khác với một người thông thường. Người trông giống phụ nữ từ bên ngoài, nhưng nội tạng nam hoàn toàn có thể được xác lập bên trong. Tuy nhiên, người liên giới tính khác với người chuyển giới, tuy nhiên tính, đồng tính nữ hoặc đồng tính.

Sự tương đồng giữa Hermaphrodite và Intersex

  • Hermaphrodite và intersex là hai điều kiện trong đó một số đặc điểm giới tính có ở một cá nhân.

Sự khác biệt giữa Hermaphrodite và Intersex

Định nghĩa

Linh tính: Hermaphrodite đề cập đến một sinh vật có cả cơ quan sinh dục nam và nữ là điều kiện tự nhiên.

Liên giới tính: Intersex đề cập đến một cá nhân có cơ quan sinh sản hoặc đặc điểm tình dục bên ngoài của cả nam và nữ.

Ý nghĩa

Linh tính: Hermaphrodite là một sinh vật sở hữu cả hai loại tuyến sinh dục.

Liên giới tính: Intersex là một sinh vật sở hữu một số đặc điểm giới tính của cả nam và nữ như nhiễm sắc thể, tuyến sinh dục, hormone giới tính hoặc bộ phận sinh dục.

Xảy ra

Linh tính: Hermaphrodites có thể là động vật hoặc thực vật.

Liên giới tính: Intersex được tìm thấy ở người.

Bình thường / Rối loạn

Linh tính: Hermaphroditism là một điều kiện tự nhiên.

Liên giới tính: Intersex là một rối loạn.

Sinh sản

Linh tính: Các cá thể Hermaphrodite có khả năng sinh sản.

Liên giới tính: Các cá thể liên giới tính không có khả năng sinh sản.

Bố mẹ

Linh tính: Hermaphrodite trở thành cả mẹ và cha của con cái trong những tình huống khác nhau.

Liên giới tính: Các cá nhân liên giới tính không thể trở thành mẹ hoặc cha.

Phần kết luận

Hermaphrodite và intersex là hai điều kiện kèm theo trong đó cả hai đặc thù giới tính nam và nữ xảy ra trong cùng một thành viên. Hermaphrodites gồm có cả hai loại tuyến sinh dục trong khi thành viên liên giới tính gồm có những đặc thù giới tính khác như nhiễm sắc thể giới tính trừ tuyến sinh dục. Chỉ có lưỡng tính là khả thi để sinh sản. Sự độc lạ chính giữa lưỡng tính và liên giới tính là loại đặc thù giới tính có trong mỗi loại thành viên.

Tài liệu tham khảo:

1. Thuyết Hermaphroditism. Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, inc., 22 tháng 9 năm 2017 ,

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments