Hộ chiếu ngoại giao là gì? Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao là ai?

Hộ chiếu là giấy tờ tùy thân có mức độ phổ biến cao và cần thiết để công dân Việt Nam có thể dễ dàng di chuyển ở nước ngoài. Tuy nhiên, cần lưu ý không chỉ có một loại hộ chiếu phổ thông như chúng ta thường thấy. Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định thêm về hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao. Luật Hùng Sơn sẽ giúp bạn hiểu rõ hộ chiếu ngoại giao là gì và cung cấp những thông tin cần biết về hộ chiếu ngoại giao hiện nay.

Hộ chiếu ngoại giao là gì?

hộ chiếu ngoại giao là gì

Hộ chiếu ngoại giao tiếng Anh được gọi là: “Diplomatic Passport” và là một loại giấy tờ xuất nhập cảnh. Hộ chiếu ngoại giao thường được cấp cho các quan chức ngoại giao thuộc Chính phủ đi nước ngoài công tác.

Trước khi tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về hộ chiếu ngoại giao là gì, chúng ta cần nắm rõ thế nào là hộ chiếu. Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, hộ chiếu chính là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh cho quốc tịch và nhân thân.

Nội dung thông tin cơ bản được biểu lộ trên hộ chiếu ngoại giao : họ, chữ đệm và tên ; ảnh chân dung ; ngày tháng năm sinh của người được cấp ; nơi sinh ; quốc tịch ; ký hiệu, số sách vở xuất nhập cảnh ; ngày tháng năm cấp hộ chiếu, cơ quan cấp ; ngày tháng năm mà hộ chiếu hết hạn ; số định danh cá thể hoặc là số chứng tỏ nhân dân ; chức vụ, chức vụ so với hộ chiếu ngoại giao tương thích với nhu yếu đối ngoại .

Những quy định về hộ chiếu ngoại giao hiện hành

Điều kiện để được cấp hộ chiếu ngoại giao mới nhất

Công dân Nước Ta sẽ được cấp hộ chiếu ngoại giao khi phân phối đủ điều kiện kèm theo được pháp luật như sau :

 • Thuộc đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao;
 • Được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép, quyết định cử người thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại giao cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ công tác.

Thẩm quyền cho phép cấp hộ chiếu ngoại giao 

Thẩm quyền được cho phép cấp hộ chiếu ngoại giao gồm có những cơ quan sau :
1. Bộ Chính trị ; Ban Bí thư ; Ban, Ủy ban, cơ quan thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; cơ quan khác do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xây dựng ; Văn phòng Trung ương Đảng ; Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố thường trực TW .
2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ; Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội ; cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ; Tổng Kiểm toán nhà nước .
3. Thủ tướng nhà nước ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng .
4. Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước .
5. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao .
6. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao .
7. Thường trực Hội đồng nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .
8. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .
9. Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Nước Ta, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Nước Ta, Trung ương Hội Cựu chiến binh Nước Ta .
10. Đối với nhân sự thuộc diện quản trị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì thực thi theo những pháp luật tương quan .
11. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được chuyển nhượng ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị chức năng thường trực trong việc cử hoặc được cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác làm việc quốc tế và thông tin bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu .

Thời hạn của hộ chiếu ngoại giao

Tương tự như hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao cũng sẽ có thời hạn từ 1 năm cho đến 5 năm và có thể được gia hạn một lần nhưng không quá 3 năm.

Đối tượng thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao

Căn cứ theo Điều 8 của Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân Nước Ta năm 2019, 14 đối tượng người tiêu dùng được cấp hộ chiếu ngoại giao được lao lý như sau :

1 ) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan khác do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xây dựng, Văn phòng Trung ương Đảng ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố thường trực TW, Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ; đặc phái viên, thư ký, trợ lý của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị .
2 ) quản trị Quốc hội, Phó quản trị Quốc hội ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, Ủy viên Thường trực cơ quan của Quốc hội ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ; Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước ; đại biểu Quốc hội ; thư ký, trợ lý của quản trị Quốc hội .
3 ) quản trị nước, Phó quản trị nước ; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước ; đặc phái viên, trợ lý, thư ký của quản trị nước .
4 ) Thủ tướng nhà nước, Phó Thủ tướng nhà nước ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác do nhà nước xây dựng ; người đứng đầu Tổng cục hoặc tương tự ; sĩ quan tại ngũ, đang công tác làm việc có cấp bậc hàm Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân trở lên ; đặc phái viên, trợ lý, thư ký của Thủ tướng nhà nước .
5 ) Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên quản trị nước, nguyên Thủ tướng nhà nước, nguyên quản trị Quốc hội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó quản trị nước, nguyên Phó Thủ tướng nhà nước, nguyên Phó quản trị Quốc hội, .
6 ) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao .
7 ) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao .
8 ) quản trị, Phó quản trị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .
9 ) quản trị, Phó quản trị, Tổng thư ký, Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

10) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; Bí thư thứ nhất, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

11 ) Người đang Giao hàng trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc là giữ chức vụ từ Tùy viên trở lên tại cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, phái đoàn thường trực tại những tổ chức triển khai quốc tế liên Chính phủ, cơ quan đại diện thay mặt lãnh sự của Nước Ta ở quốc tế .
12 ) Giao thông viên ngoại giao, giao thông vận tải viên lãnh sự .
13 ) Vợ hoặc chồng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quản trị nước, quản trị Quốc hội, Thủ tướng nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó quản trị nước, Phó quản trị Quốc hội, Phó Thủ tướng nhà nước cùng đi theo hành trình dài công tác làm việc .
14 ) Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi của người đang ship hàng trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc là giữ chức vụ từ Tùy viên trở lên tại cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, phái đoàn thường trực tại những tổ chức triển khai quốc tế liên Chính phủ, cơ quan đại diện thay mặt lãnh sự của Nước Ta ở quốc tế, cùng đi theo hoặc thăm người này trong nhiệm kỳ công tác làm việc .

Ngoài ra. trong trường hợp thiết yếu, địa thế căn cứ vào nhu yếu đối ngoại thì lễ tân nhà nước hoặc theo đặc thù chuyến đi công tác làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao triển khai việc cấp hộ chiếu ngoại giao theo chỉ huy của Thủ tướng nhà nước hoặc xem xét cấp hộ chiếu ngoại giao theo đề xuất của cơ quan, người có thẩm quyền được cho phép, quyết định hành động cử người thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại cho những người không thuộc diện pháp luật .

Các thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao

Bên cạnh việc nắm rõ hộ chiếu ngoại giao là gì, thủ tục làm hộ chiếu ngoại giao cũng là điều đáng được chăm sóc .

Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ bắt buộc để được cấp hộ chiếu ngoại giao được lao lý như sau :

 • Tờ khai đề nghị được cấp hộ chiếu ngoại giao theo mẫu quy định là mẫu số 01/2020/NG-XNC. Ngoài ra, người có yêu cầu được cấp hộ chiếu ngoại giao còn có thể truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.mofa.gov.vn để thực hiện kê khai trực tuyến (đây là Cổng dịch vụ công của Bộ Ngoại giao);
 • 2 ảnh chân dung giống nhau của người yêu cầu được cấp hộ chiếu. Trong đó, ảnh chân dung phải đáp ứng được các điều kiện theo Thông tư số 04/2020/TT-BNG như sau:
  • Kích thước ảnh 4×6 cm;
  • Ảnh có phông nền trắng,
  • Đầu để trần và không được đeo kính màu.
  • Ảnh được chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm làm thủ tục cấp hộ chiếu;
  • Dán 1 ảnh vào Tờ khai và 1 ảnh đính kèm hồ sơ;
 • Quyết định hoặc là văn bản cho phép người ra nước ngoài của cơ quan, người có thẩm quyền ghi rõ đối tượng thuộc diện đề nghị cấp;
 •  Văn bản đồng ý của cơ quan, người có thẩm quyền cử người ra nước ngoài đối với đối tượng quy định tại khoản 13 và khoản 14 Điều 8, khoản 5 Điều 9 của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 và quyết định, văn bản đồng ý của Bộ Ngoại giao đối với đối tượng quy định tại khoản 14 Điều 8, khoản 5 Điều 9 của Luật của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019;
 • Hộ chiếu ngoại giao cấp lần gần nhất; trường hợp hộ chiếu bị mất phải có thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý trực tiếp của người được cấp hộ chiếu;
 • 01 bản chụp giấy khai sinh hoặc bản trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhân nuôi con nuôi đối với người đi theo dưới 18 tuổi.
 • Bản chụp của chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc thay thế bằng giấy tờ tùy thân khác. Cần xuất trình bản chính khi làm thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền để cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu;
 • Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đối với trường hợp mà có người đại diện nộp thay; khi người đại diện nộp thay vẫn phải xuất trình một trong những loại giấy tờ tùy thân đến kiểm tra, đối chiếu.

Nộp hồ sơ

Thực hiện nộp hồ sơ cấp hộ chiếu ngoại giao trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện. Tại đây sẽ xem xét, kiểm tra hồ sơ nếu còn điều gì chưa rõ hoặc cần xác minh sẽ liên hệ với Cục Lãnh sự hoặc Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao.

 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ chối tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho người đề nghị.
 • Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao có gắn chíp điện tử lần đầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Lệ phí đối với lần cấp mới hộ chiếu ngoại giao: 400.000 đồng.

Xem thêm: Làm hộ chiếu ở đâu? Tổng hợp các địa điểm là hộ chiếu cho từng đối tượng

Nhận kết quả

Khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc là cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện cấp hộ chiếu ngoại giao trong 5 ngày làm việc và sau đó trả kết quả. Trong trường hợp chưa cấp hộ chiếu thì sẽ có văn bản trả lời và có nêu rõ lý do chưa cấp.

Nơi nhận hiệu quả được pháp luật như sau :

 • Nhận hộ chiếu ngoại giao tại nơi đã tiếp nhận xử lý hồ sơ;
 • Nếu có yêu cầu nhận hộ chiếu tại địa điểm khác với cơ quan đã nộp hồ sơ thì sẽ phải trả thêm phí dịch vụ chuyển phát.

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao khi bị mất hỏng, hết trang hoặc hết thời hạn sử dụng trong thời gian công tác ở nước ngoài

Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ để được cấp lại hộ chiếu ngoại giao được pháp luật như sau :

 • Tờ khai đề nghị được cấp hộ chiếu ngoại giao theo mẫu quy định là mẫu số 01/2020/NG-XNC;
 • 2 ảnh chân dung giống nhau của người yêu cầu được cấp hộ chiếu;
 • Quyết định cử hoặc văn bản cho phép người ra nước ngoài của cơ quan, người có thẩm quyền ghi rõ đối tượng thuộc diện đề nghị cấp;
 • Đơn báo với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

Nộp hồ sơ

 • Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận hồ sơ;
 • Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả

Lệ phí/chi phí cấp lại Hộ chiếu ngoại giao do bị hư hỏng hoặc bị mất là 400.000 đ/quyển.

Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp và trả kết quả.

Trường hợp chưa cấp hộ chiếu, phải lê dài thời hạn để xác định thì phải vấn đáp bằng văn bản, nêu nguyên do và thông tin bằng văn bản cho Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong trường hợp chưa liên kết với Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất cảnh, nhập cư của công dân Nước Ta .

Trên đây là các quy định pháp luật mới nhất 2020 nhằm giải đáp cho bạn đọc hiểu hộ chiếu ngoại giao là gì và thủ tục thực hiện để được cấp hộ chiếu ngoại giao. Nếu như bạn có còn thắc mắc gì về vấn đề trên, hoặc có vướng mắc về vấn đề pháp lý nào khác, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết và chính xác.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments