hồ sơ thanh toán tiếng anh là gì

Vì có nhiều bạn có gọi, chat với chúng tôi hỏi một số các từ ngũ, thuật ngữ, nên Dịch thuật Hanu  xin tổng hợp các từ vựng thông dụng, tự vựng lạ, và một số các thuật ngữ chuyên ngành để các bạn tham khảo, các thuật ngữ chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất. Trong trường hợp gấp các bạn có thể alo trực tiếp chúng tôi.

hồ sơ thanh toán tiếng anh là gì: Payment profile

Hồ sơ thanh toán hợp đồng kiến thiết xây dựng

1. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng. Hồ sơ thanh toán (bao gồm cả biểu mẫu) phải được ghi rõ trong hợp đồng xây dựng và phải được bên giao thầu xác nhận. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng gồm các tài liệu chủ yếu sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói:

– Biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng hoàn thành xong trong tiến trình thanh toán có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu hoặc đại diện thay mặt tư vấn ( nếu có ) và đại diện thay mặt bên nhận thầu ; biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng này là bản xác nhận hoàn thành xong khu công trình, khuôn khổ khu công trình, khối lượng việc làm tương thích với khoanh vùng phạm vi việc làm phải triển khai theo hợp đồng ( so với hợp đồng xây đắp kiến thiết xây dựng tương thích với khoanh vùng phạm vi việc làm phải triển khai theo phong cách thiết kế ; so với hợp đồng tư vấn tương thích với trách nhiệm tư vấn phải triển khai ) mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành xong cụ thể ;
– Bảng tính giá trị nội dung của những việc làm phát sinh ( nếu có ) ngoài khoanh vùng phạm vi hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu hoặc đại diện thay mặt tư vấn ( nếu có ) và đại diện thay mặt bên nhận thầu ;
– Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần biểu lộ những nội dung : Giá trị khối lượng hoàn thành xong theo hợp đồng, giá trị khối lượng những việc làm phát sinh ( nếu có ), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề xuất thanh toán trong quy trình tiến độ sau khi đã bù trừ những Khoản này có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu và đại diện thay mặt bên nhận thầu .

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

– Biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng triển khai xong thực tiễn ( tăng hoặc giảm so với khối lượng theo hợp đồng ) trong quá trình thanh toán có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu hoặc đại diện thay mặt tư vấn ( nếu có ) và đại diện thay mặt bên nhận thầu ;
– Bảng tính giá trị cho những việc làm chưa có đơn giá trong hợp đồng ( nếu có ), trong đó cần bộc lộ cả khối lượng và đơn giá cho những việc làm này có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu hoặc đại diện thay mặt tư vấn ( nếu có ) và đại diện thay mặt bên nhận thầu ;
– Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần biểu lộ những nội dung : Giá trị khối lượng hoàn thành xong theo hợp đồng, giá trị khối lượng những việc làm phát sinh ( nếu có ), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị ý kiến đề nghị thanh toán trong tiến trình sau khi đã bù trừ những Khoản này có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu và đại diện thay mặt bên nhận thầu .

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

– Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng theo hợp đồng) trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu;

– Bảng tính đơn giá đã kiểm soát và điều chỉnh do trượt giá ( còn gọi là đơn giá thanh toán ) theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu hoặc đại diện thay mặt nhà tư vấn ( nếu có ) và đại diện thay mặt bên nhận thầu ;
– Bảng tính giá trị cho những việc làm chưa có đơn giá trong hợp đồng ( nếu có ), trong đó cần biểu lộ cả khối lượng và đơn giá cho những việc làm này có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu hoặc đại diện thay mặt tư vấn ( nếu có ) và đại diện thay mặt bên nhận thầu ;
– Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần bộc lộ những nội dung : Giá trị khối lượng triển khai xong theo hợp đồng, giá trị khối lượng những việc làm phát sinh ( nếu có ), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề xuất thanh toán trong tiến trình sau khi đã bù trừ những Khoản này có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu và đại diện thay mặt bên nhận thầu .

d) Đối với hợp đồng theo thời gian:

– Biên bản nghiệm thu sát hoạch thời hạn thao tác trong thực tiễn hoặc bảng chấm công ( theo tháng, tuần, ngày, giờ ) tương ứng với hiệu quả việc làm trong quá trình thanh toán có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu hoặc đại diện thay mặt tư vấn ( nếu có ) và đại diện thay mặt bên nhận thầu. Trường hợp, trong quy trình thực thi có việc làm phát sinh cần phải bổ trợ chuyên viên mà trong hợp đồng chưa có mức thù lao cho những chuyên viên này thì những bên phải thỏa thuận hợp tác và thống nhất mức thù lao trước khi triển khai. Khi đó, hồ sơ thanh toán phải có bảng tính giá trị những việc làm phát sinh ( nếu có ) ngoài khoanh vùng phạm vi việc làm phải triển khai theo hợp đồng và được đại diện thay mặt những bên : Giao thầu hoặc đại diện thay mặt tư vấn ( nếu có ) và bên nhận thầu xác nhận ;
– Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần biểu lộ những nội dung : Giá trị triển khai xong theo hợp đồng, giá trị cho những việc làm phát sinh ( nếu có ), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề xuất thanh toán trong quá trình sau khi đã bù trừ những Khoản này có xác nhận của đại diện thay mặt bên giao thầu và đại diện thay mặt bên nhận thầu .
đ ) Đối với những hợp đồng kiến thiết xây dựng có việc làm cung ứng thiết bị, thì khối lượng triển khai xong hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, vận đơn, biên bản nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao thiết bị và những tài liệu khác có tương quan .
e ) Đối với những hợp đồng kiến thiết xây dựng có việc làm tư vấn khó xác lập khối lượng hoàn thành xong ( khối lượng triển khai xong chỉ mang đặc thù tương đối ) thì khối lượng hoàn thành xong được xác lập địa thế căn cứ vào những hồ sơ, tài liệu hay những mẫu sản phẩm mà bên nhận thầu đã hoàn thành xong được bên giao thầu xác nhận tương thích với quy trình tiến độ thanh toán được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .

2. Đối với hợp đồng theo giá kết hợp, hồ sơ thanh toán cho từng loại công việc của hợp đồng thực hiện theo các quy định tương ứng nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Khi thỏa thuận hợp tác về hồ sơ thanh toán hợp đồng, những bên phải địa thế căn cứ vào quy mô, đặc thù và nguồn vốn sử dụng cho hợp đồng để thỏa thuận hợp tác đơn cử những tài liệu cần có trong số những tài liệu hầu hết pháp luật tại Khoản 1 Điều này .
4. Ngoài những tài liệu hầu hết nêu tại Khoản 1 Điều này, so với hợp đồng kiến thiết xây dựng sử dụng vốn ODA, vốn vay của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế, hồ sơ thanh toán còn phải thực thi theo lao lý của Điều ước quốc tế .
5. Nghiêm cấm bên giao thầu, những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến việc thanh toán hợp đồng đề ra những nhu yếu về hồ sơ thanh toán trái với thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng và những pháp luật tại Nghị định này nhằm mục đích cản trở việc thanh toán theo đúng thỏa thuận hợp tác hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments