Hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp phải được thực hiện chặt chẽ, hợp lý và đúng các nguyên tắc theo quy định của pháp luật và của cơ quan tài chính thì hóa đơn đó mới được cơ quan thuế chấp nhận. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể về hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Thuật ngữ hóa đơn giá trị gia tăng được sử dụng khá phổ biến vậy hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 39/2014 thông tư của Bộ kinh tế tài chính được sửa đổi bổ trợ bởi khoản 1 Điều 5 Thông tư 119 / năm trước thì hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn được dành cho những tổ chức triển khai thự hiện kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo giải pháp khấu trừ trong những hoạt động giải trí :

– Thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Các hoạt động giải trí vận tải đường bộ quốc tế ;
– Xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như là xuất khẩu .
>> >> > Tham khảo : Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng

Trong nội dung trên đã nêu được khái niệm về hóa đơn giá trị gia tăng là gì, ở nội dung này sẽ trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về hóa đơn giá trị gia tăng.

Trong quy trình doanh nghiệp hoạt động giải trí kinh doanh thương mại việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng là vô cùng quan trọng vì nó tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp đó. Chính thế cho nên những doanh nghiệp cần thận trọng và tuân thủ theo đúng pháp luật của pháp lý .
– Theo pháp luật của pháp lý thì những doanh nghiệp khi triển khai việc bán sản phẩm & hàng hóa hoặc đáp ứng dịch vụ sẽ phải lập hóa đơn bán hàng và giao cho người mua. Việc xuất hóa đơn này sẽ được thực thi sau khi việc bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ theo những nội dung và chỉ tiêu in trên mẫu hóa đơn .
– Các doanh nghiệp sẽ phải thực thi việc nộp thuế giá trị gia tăng theo giải pháp khấu trừ khi triển khai việc bán, thực thi đáp ứng dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo pháp luật .
– Người bán hàng phải lập hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có cả những trường hợp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, sản phẩm & hàng hóa dùng để quảng cáo, hàng mẫu ; những sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, dùng để biếu, dùng để Tặng Kèm, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ ( trừ sản phẩm & hàng hóa luân chuyển nội bộ để liên tục thực thi việc sản xuất ) .
– Hóa đơn giá trị gia tăng được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên những hóa đơn phải được thống nhất trên những liên hóa đơn có cùng 1 số ít .
>> >> Tham khảo : Thuế giá trị gia tăng là gì ?

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng lúc bấy giờ được triển khai theo mẫu 3.1 lao lý tại phụ lục 3 và mẫu số 5.1 lao lý tại phụ lục 5 của thông tư 39/2014 thông tư của Bộ kinh tế tài chính .
Mẫu 3.1 lao lý tại phụ lục 3 là mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế phát hành. Hóa đơn gồm những nội dung như tên chi cục thuế, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày tháng năm, thông tin của đơn vị chức năng bán hàng, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại thông minh, số thông tin tài khoản ;
tin tức người mua hàng như họ và tên người mua hàng, tên đơn vị chức năng, mã số thuế, địa chỉ, số thông tin tài khoản ;
tin tức về tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, thuế suất giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng ; tổng số tiền thanh toán giao dịch ; người mua và người bán ký và ghi rõ họ tên .
Mẫu số 5.1 lao lý tại phụ lục 5, nội dung mẫu này cũng gồm những thông tin tương tự như như trên .

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

– Cách viết ngày, tháng, năm trên hóa đơn giá trị gia tăng

Nếu là bên bán hàng thì ngày lập hóa đơn là được tính từ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với hàng hóa, dịch vụ cho người mua hàng. Không phân biệt hàng hóa, dịch vụ đó đã thu tiền hay chưa.

Ngày lập hóa đơn so với việc cung ứng điện, nước hoạt động và sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, dịch vụ viễn thông thì thực thi chậm nhất không bá 07 ngày kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước trên đồng hồ đeo tay hoặc ngày kết thúc quy ước so với việc phân phối dịch vụ viễn thông, dịch vu truyền hình. Việc quy ước để làm địa thế căn cứ tính lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phân phối địa thế căn cứ theo sự thỏa thuận hợp tác giữa bên phân phối dịch vụ với bên mua .
Ngày lập hóa đơn so với việc thiết kế xây dựng, lắp ráp là thời gian việc nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khu công trình được được triển khai xong, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa .
– Cách viết thông tin người bán hàng : thông tin này không cần ghi vì đã được sẵn trên hóa đơn .
– Cách viết thông tin người mua hàng :
tin tức họ tên, địa chỉ người mua hàng là người trực tiếp đến mua và thanh toán giao dịch với người bán hàng .
Nếu tên, địa chủ của người mua quá dài thì trên hóa đơn hoàn toàn có thể viết ngắn gọn 1 số ít danh từ thông dụng như P. viết thành “ P. ”, Q. thành “ Q. ”, thành phố thành “ TP ” .
Tên đơn vị chức năng, địa chỉ người mua ghi theo đúng trên giấy phép ĐK kinh doanh thương mại .
Trường hợp người bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần nếu mua hàng không lấy hóa đơn hoặc không phân phối thông tin thì vẫn phải lập hóa đơn giá trị gia tăng và ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc người mua không cung ứng tên, địa chỉ, mã số thuế .
Đối với trường hợp những đơn vị chức năng kinh doanh bán lẻ xăng dầu khi người mua không nhu yếu phân phối hóa đơn thì cuối ngày đơn vị chức năng phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu của người mua không nhu yếu hóa đơn phát sinh trong ngày đó .
– Hình thức giao dịch thanh toán :
Nếu là giao dịch thanh toán bằng tiền mặt thì ghi là TM
Nếu là giao dịch thanh toán bằng giao dịch chuyển tiền thì ghi là CK
Nếu chưa xác lập được hình thức thanh toán giao dịch thì ghi là TM / CK .
– Cách ghi số thứ tự tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, đơn vị chức năng tính, số lượng, đơn giá, thành tiền
tin tức về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được ghi theo thứ tự tên sản phẩm & hàng hóa, tên dịch vụ bán ra ; gạch chéo phần bỏ trống ( nếu có ). Đối với những hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đã đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo .
– Cách ghi mục người bán hàng ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên
Nếu thủ trưởng đơn vị chức năng không ký vào mục người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị chức năng cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức triển khai đó vào phần phía trên bên trái của hóa đơn .

– Cách ghi mục người mua hàng ký, ghi rõ họ tên

Trường hợp mua hàng không trực tiếp như : Mua hàng qua điện thoại thông minh, mua hàng mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Nhưng khi lập hóa đơn tại tiêu thức “ người mua hàng ( ký, ghi rõ họ tên ) ” thì người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại cảm ứng, qua mạng, FAX .

Nội dung bài viết trên đã tư vấn các vấn đề pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng là gì và cách ghi hóa đơn giá trị gia tăng. Khi có thắc mắc cần hỗ trợ hãy liên hệ cho chúng tôi đến tổng đài 19006557 để được tư vấn.

>> >> > Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì ?

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments