Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 57 Hàm Vlookup If CountIF CountIFs CountA Sum Left AndDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 57 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Left
4. Hàm SUM
5. Hàm Countif
6. Hàm Countifs
7. Hàm And
8. Hàm CountA
9. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

2 Comement tại “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 57 Hàm Vlookup If CountIF CountIFs CountA Sum Left And”

  1. alo, mình thấy sai sai nha, lý hương vẫn đỗ chứ nhờ, bạn kiểm tra lại giúp mình, mình dùng công thức này chạy côn thức mảng

    =IF(AND(D4:F4<>0,G4>=VLOOKUP(C4,$A$13:$B$15,2,0)),"Đậu","rớt")

  2. chỗ kết quả vs ghi chú phải >= mới đúng chứ ạ, ad thiếu dấu = nên chỗ kq bị sai cái bạn gần cuối ak 😉

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *