Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 73 Hàm Vlookup Hlookup Left Right Sumifs Advanced FilterDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 73 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm Hlookup
3. Hàm Left
4. Hàm Right
5. Hàm Sumifs
6. Advanced Filter
7. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 73 Hàm Vlookup Hlookup Left Right Sumifs Advanced Filter”

  1. =SUMIFS($G$4:$G$13;$C$4:$C$13;RIGHT(C25;1))

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *