Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 74 Hàm Vlookup Left If IfError Format Cell Minute HourDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 74 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm IfError
4. Hàm Left
5. Format Cell
6. Hàm Minute và Hour
7. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 74 Hàm Vlookup Left If IfError Format Cell Minute Hour”

  1. e nghĩ số cuộc gọi thì ko thể là số lẻ 1.5 hay 26.5 cuộc đc nên phải làm tròn mới đúng anh Gà ạ

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *