Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 78 Hàm IF Sum Format CellDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 78 gồm:
1. Hàm IF
2. Hàm Sum
3. Định dạng cell – Format Cells
4. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

2 Comement tại “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 78 Hàm IF Sum Format Cell”

  1. Cảm ơn gà Excel nhiều vì chỉ bảo rất nhiệt tình cho cộng đồng.

  2. Phải có file đề sẵn thì sẽ dợt được bài.

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *