Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 84 Hàm Vlookup If Mid Sum Left RightDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 84 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Sum
4. Hàm Mid
5. Hàm Left
6. Hàm Right
7. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *