Hướng dẫn giới hạn số, ngày, thời gian có thể nhập vào 1 ôGiới hạn số nguyên, số thập phân, ngày, tháng, thời gian, độ dài của text có thể nhập vào 1 ô trong Excel. Nội dung trong khoá học EX101 của ĐT Nguyễn. Đăng ký tại địa chỉ:
▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Hướng dẫn giới hạn số, ngày, thời gian có thể nhập vào 1 ô”

  1. Riêng Một Góc Vườn October 17, 2020 at 3:52 am

    rất trực quan, cảm ơn anh

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *