IASB là gì? Tìm hiểu về cơ cấu và chức năng của tổ chức này

1. Giới thiệu về tổ chức triển khai IASB

IASB, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, có tên gọi tiếng Anh khá đầy đủ là Internaltional Accounting Standards Board được xây dựng trụ sở tại London năm 1973. Trước năm 2001, IASB từng có tên gọi là IASC ( International Accounting Standards Committee ). Hội đồng này hoạt động giải trí độc lập thuộc IFRS Foundation gồm có một nhóm những chuyên viên trong nghành kế toán lập nên nhằm mục đích mục tiêu kiến thiết xây dựng những tiêu chuẩn trong ngành bằng trình độ và sự thích hợp của kinh nghiệm tay nghề thực tiễn. Sơ lược về tổ chức IASB. Sơ lược về tổ chức IASB.

1.1. Kế toán quốc tế là gì ? Lý do cần có IASB ?

Kế toán đã sinh ra từ rất lâu, từ lúc con người mở màn có những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, giao thương mua bán, kế toán sinh ra để ship hàng nhu yếu về kiểm kê, ghi chép số liệu và báo cáo giải trình những thông tin tương quan. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính quốc tế, kế toán cũng có những bước tăng trưởng tiêu biểu vượt trội để phân phối nhu yếu của con người. Theo xu thế toàn thế giới hóa và hội nhập sâu rộng, kế toán quốc tế tất yếu sinh ra nhằm mục đích Giao hàng cho sự hình thành những quy mô góp vốn đầu tư link, hợp tác kinh tế tài chính đã lan rộng ra ra khoanh vùng phạm vi của một vương quốc. Kế toán quốc tế là hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra về kế toán của một vương quốc hay một nhóm những vương quốc về việc sử dụng mạng lưới hệ thống kế toán giống nhau hay khác nhau, nghiên cứu và điều tra về sự tăng trưởng của ngành kế toán trên quy mô toàn thế giới. Kế toán quốc tế và sự ra đời của IASB. Kế toán quốc tế và sự ra đời của IASB.

Sự phát triển trong lĩnh vực kế toán quốc tế đã sản sinh nhu cầu cho các chuẩn mực kế toán quốc tế, giống như tạo ra một quy chuẩn chung, một thứ ngôn ngữ chung cho kế toán trên toàn thế giới. IASB ra đời đã đáp ứng được nhu cầu tất yếu này trong ngành kế toán thế giới.

1.2. Cơ cấu hoạt động giải trí của IASB

Cấu trúc của hội đồng IASB gồm có 14 thành viên, trong đó mỗi thành viên có một phiếu bầu. Các thành viên của tổ chức triển khai này được lựa chọn trên nền tảng là những chuyên viên ké toán với nhiều năm kinh nghiệm tay nghề thiết lập những quy tắc, quy chuẩn kế toán, đồng thời đến từ những toàn cảnh địa lý khác nhau. Các thành viên trong hội đồng IASB. Các thành viên trong hội đồng IASB. Trong lịch sử vẻ vang của IASB, vào năm 2009, ủy viên quản trị của tổ chức triển khai này công bố xây dựng ban quản lý và điều hành và được cho phép số lượng thành viên tăng lên tới số lượng 16 thay vì 14 như trước đây. Tuy nhiên, chỉ 7 năm sau đó, IASB quyết định hành động quay trở lại với cấu trúc cũ gồm 14 thành viên để bảo vệ sự hoạt động giải trí hiệu suất cao hơn. Việc đưa ra những văn bản lao lý chuẩn mực trong ngành kế toán sẽ được trải qua bằng cách bỏ phiếu. Mỗi thành viên của ủy ban này sẽ dùng lá phiếu của mình để bộc lộ sự đồng ý chấp thuận, hay không đồng ý chấp thuận quyết định hành động công khai minh bạch một luật lệ, quy tắc mới so với kinh tế tài chính, kế toán quốc tế. Quy định về số phiếu được nhu yếu là 8/13 phiếu đồng ý chấp thuận hoặc nếu có đủ 14 thành viên thì số phiếu chấp thuận đồng ý phải là 9 phiếu. Thông qua chuẩn mực kế toán quốc tế. Thông qua chuẩn mực kế toán quốc tế. Với những quyết định hành động khác của hội đồng, gồm có cả việc công bố những văn kiện dự thảo đều được thực thi đơn thuần hơn với 60 % sự đồng thuận từ những thành viên trong hội đồng qua hình thức bầu phiếu trực tiếp hoặc qua những hình thức khác như điện thoại cảm ứng, thư tín, …

1.3. Vai trò của IASB

Trách nhiệm chủ yếu của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASB đó là nghiên cứu, biên soạn và ban hành các văn bản liên quan đến kế toán quốc tế, trình bày báo cáo tài chính và các dự thảo có liên quan. Bên cạnh đó IASB cũng đóng vai trò vô cùng quan trọn trong quá trình phê chuẩn, hướng dẫn và giải thích về những yếu tố trong các văn bản được biên soạn bởi hội đồng giải thích chuẩn mực.

Vai trò của IASB. Vai trò của IASB. Việc làm của IASB giúp thiết kế xây dựng nên khung tiêu chuẩn chung cho những hoạt động giải trí trong ngành kế toán trên toàn quốc tế, đồng thời bảo vệ tính minh bạch, đáng đáng tin cậy và hiệu suất thao tác cho thị trường kinh tế tài chính. Ngoài ra, hoạt động giải trí của tổ chức triển khai này cũng tương hỗ xử lý kịp thời những yếu tố phát sinh trong quy trình việc làm và ghi nhận những góp phần, nâng cấp cải tiến, phản ánh từ những cơ quan kế toán trên toàn thế giới.

2. Các chuẩn mực kế toán quốc tế của IASB

Từ những ngày đầu xây dựng đến nay, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đã phát hành tổng số 41 chuẩn mực kế toán quốc tế, hay còn có tên viết tắt là IAS ( International Accounting Standard ). Tuy nhiên, lúc bấy giờ chỉ còn 34 chuẩn mực vẫn đang được vận dụng. Tồn tại song song và bao quát với những chuẩn mực kế toán quốc tế IAS là chuẩn mực về báo cáo giải trình kinh tế tài chính quốc tế IFRS ( International Financial Reporting Standards ). Sự sinh ra của một loại chuẩn mực quốc tế khác này của IASB giúp tăng cường sự toàn vẹn và minh bạch trong những tiến trình báo cáo giải trình kinh tế tài chính bên cạnh việc bảo vệ những tiêu chuẩn kế toán trước đây. Chuẩn mực kế toán tài chính. Chuẩn mực kế toán tài chính.

Các tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo tài chính đang được áp dụng hiện nay bao gồm: Lần đầu tiên áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế, Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu, Hợp nhất kinh doanh, Hợp đồng bảo hiểm, Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và Hoạt động không liên tục, Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản, Công cụ tài chính – Trình bày, Bộ phận kinh doanh, Công cụ tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất, Thỏa thuận chung, Trình bày về các lợi ích ở những đơn vị khác, Đo lường giá trị hợp lý, Tài khoản hoãn lại điều chỉnh, Thu nhập từ hợp đồng với khách hàng, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc nghiên cứu và phát triển thêm các chuẩn mực IAS/IFRS vẫn đang được tiếp tục bởi IASB.

3. Chuẩn mực kế toán ở Nước Ta và sự giống hệt với chuẩn mực quốc tế

Chuẩn mực kế toán Nước Ta có tên là VAS ( Vietnamese Accounting Standards ) được thiết kế xây dựng trên nền tảng những tiêu chuẩn chung của kế toán quốc tế IAS / IFRS với những tiêu chuẩn tinh lọc những điểm tương thích và vận dụng hiệu suất cao với đặc thù nên kinh tế tài chính và trình độ quản trị của nước ta. Tuy nhiên, mức độ nhìn nhận về sự hòa hợp của VAS với IAS / IFRS là chưa cao khi VAS được xem như mới chỉ đưa ra những điểm sơ khai và đơn thuần nhất của chuẩn mực kế toán quốc tế. Sự đồng nhất giữa chuẩn mực VAS và IAS/IFRS. Sự đồng nhất giữa chuẩn mực VAS và IAS/IFRS. Một vài nguyên do dẫn đến sự độc lạ và chênh lệch giữa hai loại tiêu chuẩn này đó là tính update của IFRS trong khi VAS chỉ dừng lại ở những lao lý quốc tế kiến thiết xây dựng từ những năm 2003. Ngoài ra, có những nguyên do đến từ môi trường tự nhiên của ngành kế toán Nước Ta gây ra sự độc lạ trong cách lao lý những nội dung và phương pháp của những tiêu chuẩn được đặt ra. Đồng thời, sự chênh lệch về điều kiện kèm theo, tình hình kinh tế tài chính, chính trị, phương hướng tăng trưởng cũng gây ra những sự không tương đồng trong cách thiết kế xây dựng những văn bản báo cáo giải trình kinh tế tài chính và quy chuẩn thao tác trong ngành kinh tế tài chính, kế toán của Nước Ta và luật chung của hội đồng quốc tế. Sau những thông tin về định nghĩa kế toán quốc tế, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và phương pháp học động của hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế được nêu ra trên đây, timviec365.com.vn mong rằng những bạn đã biết IASB là gì, tổ chức triển khai này đóng vai trò gì trong ngành kế toán kinh tế tài chính quốc tế và mối liên hệ của những tiêu chuẩn quốc tế với lao lý của Nước Ta.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments