Trái Nghĩa Của Intact Là Gì, Intact Là Gì, Nghĩa Của Từ Intact

Our goal is to keep relationships intact, to offer our relatives a chance to recognize the truth, and to touch their heart with the Bible’s message.

Đang xem : Intact là gì

Mục tiêu của chúng ta là giữ mối quan hệ gần gũi với người thân, cho họ cơ hội nhận ra sự thật và động đến lòng họ bằng thông điệp Kinh Thánh.
Instead, whmister-map.com your words offmister-map.comd someone, why not simply apologize, put things right, and keep your frimister-map.comdship intact.
Thay vì thế, khi lỡ lời xúc phạm người khác, sao không xin lỗi, sửa sai và giữ cho tình bạn không bị sứt mẻ?
He surrounded himself with the great prelates of the times. .., and he requested that they keep their unity intact.”
Chung quanh ông có các giáo phẩm cao cấp của thời đại…, và ông yêu cầu họ giữ vẹn sự đoàn kết của họ”.
Alternatively it would like someone else to take control of the data or pay to keep the information intact .
Hoặc hãng muốn có một công ty khác quản lý kho dữ liệu này hoặc chi trả phí cho việc bảo tồn dữ liệu .
The first thing she saw was the body of a burnt woman on the ground and couldn”t keep her emotions intact.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là cơ thể của một người phụ nữ bị cháy trên mặt đất và không thể giữ được cảm xúc của cô nguyên vẹn.
Điều này sẽ thúc đẩy cả quyền tự chủ và lợi ích, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn tính toàn vẹn của bác .
Việc rao giảng giúp cho đức tin của chúng ta được củng cố, nhắc chúng ta nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời và những tiêu chuẩn yêu thương của ngài, đồng thời cũng giúp giữ cho bộ khí giới thiêng liêng của chúng ta được nguyên vẹn.—Đọc Ê-phê-sô 6:14-17.

Advertisement

Xem thêm: Identity Matrix Là Gì – Tra Từ ‘Identity Matrix’

This was in contrast to other European powers such as France and Portugal, which waged costly and ultimately unsuccessful wars to keep their empires intact.
Điều này tương phản với các cường quốc châu Âu khác như Pháp và Bồ Đào Nha, là những quốc gia tiến hành các cuộc chiến tranh tốn kém và cuối cùng không thành công để giữ đế quốc của họ được nguyên vẹn.
So I was curious: if such wear and tear is inevitable, how on earth does Mother Nature make sure we can keep our chromosomes intact?
Nên tôi tò mò: nếu sự hư tổn là không thể tránh khỏi, làm thế nào Mẹ thiên nhiên chắc rằng chúng ta có thể giữ các nhiễm sắc thể nguyên vẹn?
Although the peace that followed allowed Philip to keep his kingdom intact, Flamininus proclaimed that other Greek states previously under Macedonian domination were now free.
Mặc dù hòa bình sau đó cho phép Philippos giữ vương quốc một cách nguyên vẹn như là một nhà nước đệm giữa các tiểu bang Hy Lạp và Illyria, Flamininus tuyên bố rằng các thị quốc Hy Lạp trước đây dưới sự thống trị của Macedonia đã được giải phóng.
(Gmister-map.comesis 6:18, 19) Could not the One who created the universe, the earth, and all the living things on it keep that vessel intact?
Có thể nào đấng tạo ra vũ trụ, trái đất và mọi vật sống trên đó lại không thể giữ được chiếc tàu nguyên vẹn sao?
Members of the Tatmadaw (armed forces), the Border Guard Police (BGP) and the local Rakhine community began torching Rohingya homes, whilst keeping Rakhine homes intact.
Các thành viên của Tatmadaw (lực lượng vũ trang), Cảnh sát Biên phòng (BGP) và cộng đồng người Rakhine địa phương bắt đầu đốt nhà người Rohingya, trong khi vẫn giữ các nhà Rakhine khác nguyên vẹn.
His mummy had apparmister-map.comtly not bemister-map.com looted by the 21st dynasty, and the priests who moved the mummy took care to keep the Cartonnage intact.
Xác ướp của ông dường như đã không bị cướp phá dưới vương triều thứ 21, và các tu sĩ tham gia vào việc di chuyển xác ướp đã tiến hành cẩn thận để giữ cho Cartonnage còn nguyên vẹn.
The piece of your brain connected to your nervous system needs to stay put, keeping those… Intricate connections intact.

Advertisement

Xem thêm : Telecommunication Là Gì – Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông Tiếng Anh Là Gì

Phần não được liên kết với hệ thống thần kinh của cậu cần phải được để yên, để giữ những mối liên kết thần kinh phức tạp được nguyên vẹn.

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments