Khái niệm về giáo lý – Phương pháp sư phạm giáo lý

Khái niệm về giáo lý – Phương pháp sư phạm giáo lý chi tiết sẽ được mindovermetal tổng hợp trong bài viết dưới đây cho bạn tham khảo. Chắc chắn bạn sẽ có được cho mình những kiến thức hữu ích nhất!

Phần I.  SƯ PHẠM GIÁO LÝ

Sư phạm giáo lý là những nguyên tắc, phương thế để dạy giáo lý, truyền đạt đức tin cách thuận tiện và có hiệu suất cao .

Bài 1. KHÁI NIỆM VỀ GIÁ O LÝ

I. ĐỊNH NGHĨA

Giáo lý là triết lý, lý lẽ của một đạo, một tôn giáo được ghi trong sách gọi là sách Giáo lý .
– Việc trình diễn chân lý đức tin mộc cách đơn thuần, đơn cử, sôi động, giúp người học hiểu và sống đức tin gọi là dạy Giáo lý .
– Giáo lý làm vang dội Lời Chúa trong lòng người nghe nhằm mục đích giúp họ hoán cải .
– Giáo lý là một phần của thần học mục vụ, là một môn học như bao môn học khác .

khai-niem-ve-giao-ly-phuong-phap-su-pham-giao-ly-mindovermetal

II. BẢN CHẤT CỦA GIÁO LÝ
– Giáo lý là tác động ảnh hưởng chính yếu của Giáo hội trong sứ mạng truyền giáo .
– Giáo lý là một môn Trí dục : dùng ngôn từ, hình ảnh … làm cho hiểu .
– Giáo lý là môn Đức dục : đưa giá trị đạo đức vào tâm hồn con người, để họ hiểu, cảm nghiệm và quyết tâm hành vi .
– Giáo lý là sự hướng dẫn đến gặp gỡ và thông hiệp trong đức tin : Chúa nói, con người tiếp đón, đưa đến gặp gỡ và hiệp thông với Chúa và Giáo hội .

III. VỊ TRÍ CỦA GIÁO LÝ

Giáo lý Là một trong những hình thức thi hành trách nhiệm giáo huấn của Giáo Hội :
– Truyền giảng Phúc âm cho người chưa tin ( tiền huấn giáo ) .
– Dạy giáo lý : đào sâu đức tin trong những lớp giáo lý ( huấn giáo ) .
– Giảng thuyết : bài giảng trong Thánh lễ ( homélie ) .
– Thần học : trình diễn chân lý đức tin cách mạng lưới hệ thống và khoa học .

IV. MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO LÝ

1. Giáo dục đào tạo đức tin :
– Đào tạo trưởng thành đức tin, giúp con người đứng vững trong mọi thực trạng .
– Đào tạo tổng lực về nhân bản quy hướng về Chúa Kitô .
– Đào tạo Kitô hữu sẵn sàng chuẩn bị lao vào Giao hàng Giáo hội và xã hội .

2. Giúp con người tiếp xúc và hiệp thông thân thiện với Chúa Kitô, vì chỉ có mình Người mới đưa tất cả chúng ta đến tình yêu Chúa Cha trong Thánh Thần và làm cho tất cả chúng ta thông dự vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa .

3. Nhằm sẵn sàng chuẩn bị lãnh nhận những Bí tích qua 3 tiến trình :
– Thông truyền kiến thức và kỹ năng tôn giáo ( hiểu biết ) .
– Hoán cải bản thân ( luân lý ) .
– Đưa vào đời sống mới trong Chúa Kitô ( bí tích ) .

V. NỘI DUNG CỦA GIÁO LÝ CÔNG GIÁO

Gồm có 4 phần :
– Tuyên xưng đức tin ( Tín lý )
– Các Bí tích đức tin ( Phụng vụ – Bí tích )
– Đời sống đức tin ( Luân lý )
– Kinh nguyện trong đời sống đức tin ( kinh Lạy Cha ) .

Bốn phần này nối kết với nhau làm thành mầu nhiệm Kitô giáo .

Khi dạy giáo lý, tất cả chúng ta trình diễn Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa, TT của Tin Mừng này là Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất, đấng luôn hiện hiện và hoạt động giải trí nơi trần gian qua Thánh Thần và Giáo hội .

VI. NGUỒN MẠCH CỦA GIÁO LÝ

Giáo lý bắt nguồn từ kho tàng Lời Chúa gồm có :

– Thánh Kinh là nguồn mạch chính của giáo lý. Đó là Lời của Thiên Chúa nói với con người. Thánh Kinh thuật lại sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử dân tộc trái đất để mang lại ơn cứu độ cho con người. Nội dung của lịch sử vẻ vang này chính là nội dung củ a giáo lý .
– Thánh Truyền là một phần mạc khải, được lưu lại dưới hình thức truyền khẩu và trong những lời giáo huấn của những giáo phụ .
– Phụng vụ : làm cho bài giáo lý trở nên đơn cử, sôi động, đưa triết lý trở thành sự cảm nghiệm nơi tâm hồn. Phụng vụ giúp tất cả chúng ta hiểu biết những mầu nhiệm Kitô giáo và gợi lên lòng tin – cậy – mến .
– Giáo huấn và đời sống của Giáo hội. Giáo huấn của Giáo hoàng, những Công đồng, những Giám mục và đời sống chứng tá đức tin của toàn thể dân Chúa cũng là nguồn sôi động và mang tính thời sự của giáo lý .

Bài 2. MẪU NGƯỜI GIÁO LÝ VIÊN 

I. GIÁO LÝ VIÊN LÀ AI ?
1. Định nghĩa
GLV là những người san sẻ sứ mạng rao giảng Tin mừng của Giáo hội, hầu mở mang Nước Chúa qua việc thi hành sứ mạng truyền giáo .

2. Đặc điểm người GLV
– GLV là người được Thiên Chúa yêu thương mời gọi .
– GLV là người hiểu biết và thương mến Chúa Giêsu .
– GLV là người sống theo Lời Chúa dạy .
– GLV là người có năng lực san sẻ niềm tin cho người khác .
– GLV là người gắn bó với Hội thánh và được Hội thánh sai đi .
– Dạy giáo lý là thi hành tác vụ ngôn sứ .
– Mọi giáo dân có năng lực đều được mời gọi làm GLV.
– Các bạn trẻ là những người tiên phong trong việc giảng dạy giáo lý cho những em mần nin thiếu nhi qua vai trò huynh, đội trưởng và GLV trong hoạt động giải trí mục vụ giáo lý .

II. VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA GLV
1. Vai trò của GLV
– Công khai rao truyền sứ điệp Kitô giáo .
– Đồng hành với những người dự tòng trong việc khai mở đức tin .
– Hiện diện và làm chứng để thăng quan tiến chức con người .
– Nỗ lực hội nhập văn hoá và đối thoại .

2. Tầm quan trọng của GLV
– Góp phần loan truyền đức tin và mở mang Hội thánh .
– Cộng tác trong việc kiến thiết xây dựng Hội thánh .
– Thực hiện công tác làm việc giáo dục đức tin .

III. NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN THIẾT CỦA GLV
– Có đức tin sôi động và đời sống thiêng liêng thâm thúy .
– Nắm vững cơ bản giáo lý .
– Hiểu biết tâm ý và sư phạm theo từng giới và độ tuổi .
– Yêu mến học viên .

Bài 3. CHÚA GIÊSU – GIÁO LÝ VIÊN GƯƠNG MẪU
I. PHƯƠNG PHÁP DÙNG HÌNH ẢNH
– Chúa dạy bằng cách đưa ra những hình ảnh, những dụ ngôn qua những kiểu nói đơn cử và dễ hiểu .
Ví dụ :
+ Dụ ngôn người gieo giống ( Mt 13,4 – 9 ) .
+ Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu ( Lc 10,30 – 37 ) .
– Chúa giảng bằng gương đời sống và hành vi .
Ví dụ :
+ Dạy khiêm nhường và ship hàng : Chúa rửa chân cho những môn đệ ( Ga 13,4 – 5 ) .
+ Dạy cầu nguyện : Chúa cầu nguyện suốt đêm ( Lc 11,1 – 2 ) .

II. PHƯƠNG PHÁP TRỰC GIÁC
– Chúa dùng kinh nghiệm tay nghề sống và ngôn từ thời đại .
Ví dụ :
+ Xây nhà trên cát, mưa đổ ( Mt 7,24 – 27 ) .
+ Cây tốt sinh trái tốt ( Lc 6,43 ) .
– Chúa dùng biến cố trong đời sống để răn dạy .
Ví dụ :
+ Những người Galilê bị Philatô giết ( Lc 13,1 ) .
+ 18 người bị tháp Silôê đè chết ( Lc 13,4 ) .

III. PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỤ
– Tuỳ theo đối tượng người tiêu dùng, tâm ý và trình độ .
Ví dụ :
+ Dân chúng : Bài giảng trên núi ( Mt 5, 1-12 ) .
+ Tông đồ : Cây nho thật ( Ga 15 ) .
+ Luật sĩ, biệt phái : Luật rửa tay ( Mc 7 ) .
+ Phụ nữ : Thiếu phụ bên bờ giếng Giacóp ( Ga 4,1 – 30 ) .

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT CÂU HỎI
– Đặt câu hỏi để đánh động tâm lý .
Ví dụ :
+ Được lời lãi cả và trần gian nào ích chi ? ( Mc 8,36 ) .
+ Ai trong đồng đội là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó ? ( Lc 11,11 ) .
– Dùng hình ảnh đối nghịch để gây ấn tượng mạnh .
Ví dụ :
+ Ai giữ mạng thì sẽ mất. Ai mất mạng vì Ta thì sẽ được lại ( Mc 8,35 ) .
+ Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ mở cho ( Lc 11,9 ) .
– Dùng câu hỏi ngược để phỏng vấn .
Ví dụ :
+ Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ? ( Lc 2,49 ) .
+ Ai là mẹ tôi ? Ai là bạn bè tôi ? ( Mc 3,33 ) .

V. ĐÚC KẾT THÀNH CHÂM NGÔN
– Sau bài giảng, Chúa Giêsu thường đúc rút thành những câu châm ngôn ngắn gọn, dễ nhớ .
Ví dụ :
+ Về lòng nhã nhặn : Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ( Mt 23,12 ) .
+ Về ơn bền đỗ : Kẻ được gọi thì nhiều, kẻ được chọn thì ít ( Mt 20,16 ) .

VI. PHƯƠNG PHÁP MỜI GỌI THỰC HÀNH
– Kết thúc bài giảng, Chúa Giêsu luôn mời gọi thực hành thực tế .
Ví dụ :
+ Bữa Tiệc ly : Hãy thao tác này mà nhớ đến Thầy ( 1C r 11,24 ) .
+ Người phụ nữ ngoại tình : Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa ( Ga 8,11 ) .

VII. DÙNG KINH THÁNH ĐỂ CHỨNG MINH.
Ví dụ :
+ Hai môn đệ làng Emmau ( Lc 24, 25-27 ) .
+ Hãy phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây lại ( Ga 2,19 ) .

Bài 4. NGUYÊN TẮC DẠY GIÁO LÝ
I. NGUYÊN TẮC DẠY GIÁO LÝ [ 1 ]
1. Trước khi dạy :
– Cầu nguyện : suy gẫm và thấm nhuần Lời Chúa để thông truyền .
– Soạn bài :
+ Hiểu đề tài và ý chính của bài .
+ Viết giáo án ngắn gọn, không thiếu .
+ Viết lời nguyện, bài học kinh nghiệm thực hành thực tế, quyết tâm sống .
+ Tìm tài liệu, dụng cụ giảng dạy .
– Ngay trước giờ dạy :
+ Đến sớm vài phút .
+ Đón tiếp, gặp gỡ .
+ Xem phòng ốc, trang trí .

2. Trong khi dạy
a. Nội dung bài giáo lý
– Trình bày sứ điệp : hình thức câu truyện .
– Giải thích : dựa vào câu truyện lý giải và đặt câu hỏi, lập bảng tóm tắt, sau cùng lồng vào sáng tạo độc đáo bài giáo lý .
– Thực hành : đưa ra những chân lý vận dụng trong đời sống. GLV nên gợi ý cho học viên bằng cách đưa ra :
+ Những quyết định hành động cần làm .
+ Những điều thực hành thực tế phải giữ .
+ Thực hành bằng cách cầu nguyện sau đó .
b. Phương thức giáo lý chiều sâu
– Suy nghĩ : khởi đi từ Lời Chúa hay kinh nghiệm tay nghề sống, giáo lý thôi thúc tâm lý, mày mò và nhận định và đánh giá .
– Đối thoại : đối thoại giúp tâm lý phong phú và đa dạng thêm, tạo bầu khí tin cậy, chân thành .
– Cầu nguyện : từ học hiểu dẫn đến việc gặp gỡ thân thiện với Thiên Chúa nhờ cầu nguyện .
– Hành động : giáo lý ảnh hưởng tác động lên cách sống, hoán cải lòng người để từ đó có năng lực lao vào ship hàng

3. Sau khi dạy
– GLV và học viên liên tục sống sứ điệp Tin Mừng trong môi trường tự nhiên hiện tại .
– GLV phải nêu gương đời sống cầu nguyện, phụng vụ và bí tích .
– GLV kiểm tra bài cũ, sẵn sàng chuẩn bị bài mới, tìm kiếm tài liệu .

II. NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT KHI DẠY GIÁO LÝ
1. Lưu ý tới học viên hơn sách vở
– Sách giáo lý chỉ có tính cách hướng dẫn, nên cần có người giảng giải .
– GLV đưa học viên vào đời sống đức tin, giúp họ sống tốt .

2. Mục đích quan trọng của mỗi bài giáo lý
– GLV xác lập ý chính của mỗi bài .
– Giáo lý giúp học viên vận dụng trong đời sống .
– GLV cần có kinh nghiệm tay nghề bản thân san sẻ để giáo lý ăn sâu vào tư tưởng của học viên .

3. Sửa soạn tâm lý cho học viên
– Nhắc lại những gì học viên đã biết .
– Nhắc lại kiến thức và kỹ năng có tương quan đến giáo điều .
– GLV cần gợi hứng thú cho học viên khi học giáo lý .

Phần II. CÁC PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM

Bài 5. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM

I. PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM
1. Định nghĩa
Sư phạm giáo lý là những nguyên tắc, phương thế để dạy giáo lý, truyền đạt đức tin cách thuận tiện và có hiệu suất cao .

2. Hình thức sư phạm
– Giảng dạy : GLV thông truyền kỹ năng và kiến thức cho học viên. GLV nói bằng cách thuyết trình. Học viên lắng nghe và ghi nhận .
– Linh hoạt : đối sánh tương quan giữa GLV và học viên. Hình thức này tích hợp việc đối thoại, san sẻ, bàn luận. GLV và học viên cùng nói và cùng nghe .
– Thực tập : đối sánh tương quan giữa học viên và kiến thức và kỹ năng. GLV giúp học viên thực hành thực tế bằng cách thuyết trình. Áp dụng giải pháp hoạt động và sinh hoạt, game show .

II. PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM ỨNG DỤNG GIÁO LÝ
1. Phương pháp quy nạp
– Định nghĩa : quy nạp là giải pháp khởi đầu bằng cách nghiên cứu và điều tra những trường hợp riêng không liên quan gì đến nhau để rút ra kinh nghiệm tay nghề và sau sùng đưa ra định luật chung .
– Quy nạp trong giáo lý :
+ Giới thiệu : đưa ra sự kiện hoặc câu truyện làm khởi điểm .
Ví dụ : Dụ ngôn đứa con phung phá ( Lc 15,11 – 32 ) .
+ Giải thích : từ sự kiện, câu truyện rút ra ý tưởng, bài học kinh nghiệm .
Ví dụ : Thiên Chúa là Cha nhân từ so với tộ i nhâ n .
+ Áp dụng : đem sáng tạo độc đáo, bài học kinh nghiệm vào đề tài giá o lý .
Ví dụ : Mọi người đều là tội nhân nên hãy quay trở lại với Chúa .
– Đối tượng : học viên cấp I : thích đơn cử, quan sát .

2. Phương pháp diễn dịch
– Định nghĩa :
Diễn dịch là giải pháp đi từ định luật, ý niệm tổng quát đến từng trường hợp riêng biệt, sau đó rút ra nhận định và đánh giá .
– Diễn dịch trong giáo lý
+ Giới thiệu : con người cần ăn để sống .
+ Thể xác : tu dưỡng bằ ng thức ăn, nước uống để tăng trưởng .
+ Áp dụng : linh hồn cũng cần tu dưỡng bằng bí tích Thánh Thể .
– Đối tượng :
Học sinh cấp II, biết suy luận, trí khôn đang tăng trưởng .

3. Phương pháp giáo thụ
– Định nghĩa :
Phương pháp này mang hình thức thuyết minh. GLV soạn bài và trình diễn. Học viên lắng nghe và ghi chép .
– Đối tượng :
Học sinh cấp III, dễ tiếp thu, đỡ tốn thời hạn .

4. Phương pháp trực giác
– Định nghĩa :
Phương pháp này địa thế căn cứ vào việc quan sát sự vật đơn cử qua giác quan rồi tâm lý, rút kinh nghiệm tay nghề, tác dụng và bài học kinh nghiệm .
Ví dụ : Nếm ớt biết cay, sờ lửa biết nóng. Từ nay không nếm ớt cũng chẳng sờ lửa .
– Đối tượng :
Tuổi ấu nhi, mẫu giáo thích quan sát, sờ mó và hiểu lời sau khi thấy và sờ mó .

5. Phương pháp hoạt động giải trí
– Định nghĩa :
Phương pháp này làm điển hình nổi bật phần trí dục bằng cách mở mang kỹ năng và kiến thức, gợi hứng thú, óc phát minh sáng tạo, rèn luyện tập quán .
– Phân loại :
+ Đối thoại : đặt câu hỏi, câu đố, gợi ý, giúp học viên động não .
Ví dụ : đối thoại để lý giải Lời Chúa hay bài giáo lý, giúp học viên tâm lý và phát biểu .
+ Sinh hoạt : vận dụng cơ năng hoạt động giải trí như trí tưởng tượng, óc thẩm mỹ và nghệ thuật, sự khôn khéo, giọng hát, giúp học viên hiểu sâu, nhớ lâu .
Ví dụ : Thay đổi bầu khí vui mắt, khuyến khích ý thức cầu tiến, giúp nhớ bài lâu hơn .
– Đối tượng :
Mọi lứa tuổi và mọi trình độ .

Bài 6. PHƯƠNG PHÁP
SỬ DỤNG CÁC HÌNH THỨC VĂN CHƯƠNG
Các tác giả Thánh Kinh đã chọn cho mình những hình thức văn chương riêng để diễn đạt Lời Thiên Chúa. Dưới đây là một số ít hình thức gặp thấy trong Thánh Kinh :

I. HÌNH THỨC VĂN CHƯƠNG
a, Dụ ngôn .
Dụ ngôn ( Parable ) là một câu truyện giả tạo nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trong trong thực tiễn .
Người ta dùng dụ ngôn để chuyển đạt ý niệm về một thực tại cao siêu xuyên qua việc so sánh với một thực tại thường nhật .
Ví dụ : Đức Giêsu nói : “ Nước Trời giống như một kho tàng chôn trong thửa ruộng … ”
Câu này gồm 3 yếu tố :
1. Hình ảnh quen thuộc thường nhật : Kho tàng chôn trong thửa ruộng .
2. Thực tại siêu hình : Nước Trời .
3. So sánh giữa hai thực tại trên với nhau .
Nhờ sự so sánh này mà người ta có ý niệm về thực tại siêu nhiên chưa thấy được .
Tuy nhiên, khi giải nghĩa dụ ngôn không nên quá chú tâm đến từng chi tiết cụ thể tỷ mỷ và xem những cụ thể đều có ý nghĩa, nhưng chỉ cần nhìn vào những điều dụ ngôn muốn ám chỉ là đủ .

b, Ngụ ngôn .
Ngụ ngôn ( Fable ) là câu truyện giả tạo không hề xảy ra trong trong thực tiễn, vì gán cho những sinh vật, thực vật, sông nước … những đặc thù của con người, nhằm mục đích diễn đạt một vấn đề của con người mà tác giả kể ngụ ngôn nhắm tới. Ngụ ngôn tiềm ẩn những bài học kinh nghiệm luân lý được diễn đạt qua những chi tiết cụ thể của câu truyện .
Thánh Kinh có sử dụng hình thức văn chương này, nhưng không nhiều .
Ví dụ : “ … Bụi gai vấn đáp cây cối : “ Nếu quả thật những ngươi xức dầu phong ta làm vua quản lý những ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta ; bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi những cây bá hương Li-băng … ” ( Tl 9,8 – 15 ) .
Xem thêm 2V 14, 9-10 .
Tân Ước không sử dụng hình thức văn chương ngụ ngôn .

c, Ám tỷ ( ám chỉ ) .
Phép ám tỷ ( Metaphor ) là một kiểu nói bóng bảy, dùng một từ hay một câu nếu hiểu theo nghĩa đen thì ám chỉ điều này, nhưng qua đó lại ám chỉ về điều khác, nhờ có sự tương đương nào đó giữa hai sự vật .
Ví dụ ví Chúa Giêsu là Chiên Con ( hiền lành, hy tế ), Phêrô là Đá ( vững chãi ), Hêrôđê là Con Cáo ( bù nhìn, lén lút trong đêm hôm ) …
Đặc điểm của phép ám tỷ là nói lên một thực tại vừa không thực lại vừa thực. Ví dụ : “ Thầy là cây nho, bạn bè là cành nho ” ( Ga 15,5 ). Không thực là Chúa Giêsu và những môn đệ không phải là cây nho cành nho thật, nhưng điều thực là Chúa Giêsu là nguồn sự sống thần linh cho những ai tích hợp với Người .

d, Ẩn dụ .
Ẩn dụ ( Allegory ) là câu truyện không có thực, được dựng lên với mục tiêu diễn đạt một chân lý nào đó cách thi vị và thân thiện. Chẳng hạn truyện Nguyên Tổ ăn trái cấm “ giữa vườn ” và bị phạt nặng. Truyện này nhằm mục đích mục tiêu nói lên ngay từ đầu con người đã vi phạm lệnh Chúa và lãnh lấy hậu quả của sự bất tuân, chứ không phải có chuyện chỉ ăn một trái cây mà bị phạt nặng đến thế .

e, Cường điệu ( ngoa ngữ ) .
Cường điệu ( Hyberbole ) là kiểu nói phóng đại quá với thực sự nhằm mục đích muốn nhấn mạnh vấn đề điều muốn nói. Chẳng hạn khi nói : Đánh chết nó đi, có nghĩa là không phải đánh chết mà là ý niệm đánh cho thật đau .
Ví dụ khi nói về tầm mức lan rộng của giáo lý Đức Giêsu, Gioan viết : “ Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả trần gian cũng không đủ chỗ chứa những sách viết ra ” ( x. Ga 21,25 ) .

f, Mỹ từ .
Mỹ từ ( Euchanism ) là kiểu nói dùng những từ lịch sự để nói tránh một vấn đề tế nhị hoặc khó nói, hay không muốn nói thẳng ra .
Ví dụ : thay vì nói “ chết ” người ta dùng từ “ an nghỉ ” hoặc “ ngủ ” …

II. TÌM HIỂU CÁC LOẠI NGHĨA
Thánh Kinh hoàn toàn có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nên cần khám phá những loại nghĩa được sử dụng trong Thánh Kinh mới hoàn toàn có thể hiểu được tư tưởng chính của tác giả muốn nhắm tới .
Đi tìm ý nghĩa của Kinh Thánh là một tiến trình qua nhiều nguyên tắc : Tìm ý nghĩa thực của từ ngữ mà tác giả nhắm tới, đặt chúng vào trong sự liên tục của bản văn và tìm chủ đích của cả tác phẩm muốn nói với mục tiêu gì ?

a, Các nguyên tắc .
Nguyên tắc 1 : Tìm ý nghĩa thực mà tác giả nhắm tới. ví dụ : Khi nói “ Nhớ chết đi được ” có nghĩa là rất nhớ .
Nguyên tắc 2 : Đặt vào mạch văn nếu không sẽ làm cho nội dung bị méo mó hoặc xô lệch. Ví dụ : “ Hãy sám hối ”. Nếu tách câu này ra thì giáo lý Chúa Giêsu cũng chỉ dừng lại ở mức Cựu Ước như những ngôn sứ, Gioan Tẩy Giả và ngay cả Đức Phật cũng nói thế. Nhưng đặt vào mạch văn : “ Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng ” thì mới nói lên được nội dung vừa đủ của giáo lý Chúa Giêsu .
Nguyên tắc 3 : Xét chủ đích của tác giả trong mỗi tác phẩm. Chẳng hạn mỗi Tin Mừng mang một sắc thái riêng : Matthêu viết cho Kitô hữu gốc Gio Thái thì nỗ lực làm cho họ hiểu những gì tiên báo trong Cựu ước đã ứng nghiệm …

b, Nghĩa của từ ngữ ( Literal sense ) .
Mỗi từ ngữ đều ám chỉ một thực tại nào đó, nghĩa là mỗi từ ngữ đều mang ý nghĩa và hoàn toàn có thể hiểu theo hai cách :
– Nghĩa đen : Là điều mà từ ấy nói đến trực tiếp. Ví dụ khi nói “ con cáo ” tức là người ta nghĩ ngay đến loài động vật hoang dã rình rập vào đêm hôm và được người ta gọi là con cáo …
– Nghĩa bóng : Là ý nghĩa của từ ngữ nói về sự vật này nhưng lại ám chỉ một sự vật khác cách bóng bảy. Như khi Đức Giêsu nói : “ Hãy đi nói với con cáo ấy thế này … ”. Con cáo được nói ở đây ám chỉ vua Hêrôđê .

c, Nghĩa hình tượng ( Typical sense ) .
Là ý nghĩa rút ra từ một thực tại trong Cựu Ước, rồi vận dụng vào Tân Ước. Vì Tân Ước triển khai và hoàn tất những hình bóng Cựu Ước, nên chỉ những thực tại được đề cập trong Tân Ước mới có mối đối sánh tương quan ý nghĩa hình tượng mà thôi .
Hai thực tại trong nghĩa hình tượng, hoàn toàn có thể là nhân vật, sự vật, biến cố :
Nhân vật : Melkiseđe là hình bóng Chúa Giêsu linh mục thượng phẩm …
Sự vật : Manna là hình bóng Thánh Thể …
Biến cố ( hành vi ) : Vượt qua Biển Đỏ là hình bóng Bí Tích Rửa Tội …

d, Nghĩa tuyệt vời ( Fuller sense )
Nghĩa tuyệt đối hay khá đầy đủ là ý nghĩa rút ra từ một từ ngữ được ám chỉ về thực tại này, nhưng lại được vận dụng cho một thực tại khác .
Ví dụ : “ Các ngươi không được làm gãy một cái xương nào của nó ” ( Xh 12,46 ) Câu này được dùng cho con chiên vượt qua, nhưng lại vận dụng cho thực tại là Đức Giêsu không bị đánh giập ống chân ( x. Ga 19,36 ) .
Nghĩa hoàn hảo nhất khác với nghĩa hình tượng ở chỗ, nghĩa biểu tương là rút từ thực tại này vận dụng vào thực tại khác, trong khi nghĩa hoàn hảo nhất là cùng một từ ngữ được vận dụng cho trường hợp này để vận dụng cho trường hợp khác .
Đôi khi trong một vài trường hợp một câu vừa có nghĩa hình tượng, vừa có nghĩa tuyệt đối. Ví dụ : “ Như Môisê treo con rắn đồng trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng bị treo lên như vậy ”. Nghĩa hình tượng là hình ảnh con rắn đồng với Đức Giêsu, nhưng sự “ treo lên ” ( nghĩa tuyệt vời ) mới diễn đạt hết sự Cứu Độ của Đức Giêsu .

e, Nghĩa phóng tác ( Accommodated ) .
Là ý nghĩa được địa thế căn cứ vào nghĩa đen của một chữ, một câu hay một đoạn Kinh Thánh, rồi suy rộng ra và vận dụng vào nhiều lãnh vực khác nhau. Nghĩa này thường được những nhà giảng thuyết, nhất là những nhà đạo đức sử dụng nhiều. Tuy Hội Thánh không cấm, nhưng không thật sự khuyến khích .
Nghĩa phóng tác tự nó góp phần quan trọng trong việc suy tư, nhưng dễ bị méo mó lung lạc hoặc vượt quá thực tiễn thực sự khi không chú ý quan tâm bám chặt vào chủ đề chính mà phóng đại ý phụ để tạo sức hấp dẫn … rồi tưởng tượng và bịa đặt thêm. Ví dụ trong “ Ngắm Thương Khó ” người ta tưởng tượng ra chuyện Đức Giêsu bị bắt trên đường dẫn đến nhà Kha-na : “ Chúng đi trên cầu, thòng dây bắt Đức Giêsu lội dưới sông lạnh lẽo giá rét … ”. Trong khi quãng đường này không hề có cầu và cống sông ngòi gì cả .

III. NGHĨA CỦA CÁC TỪ NGỮ, CÁC CÂU, CÁC ĐOẠN VĂN VÀ BẢN DỊCH .

GLV phải chịu khó điều tra và nghiên cứu trước những từ ngử được nói tới trong bài học kinh nghiệm, đặc biệt quan trọng những thành ngữ, những chữ quốc tế 9 thông điệp, ký hiệu Thánh Kinh … ). Cách tốt nhất là tra từ điển để khám phá từ ngữ, rồi đem so sánh vận dụng trong trường hợp mà bài học kinh nghiệm hôm đó .

khai-niem-ve-giao-ly-phuong-phap-su-pham-giao-ly-1-mindovermetal

Ví dụ :
– Mặc khải : trầm mặc, mở ra ; Mạc khải : bức màn, cất lên
– IHS : Iesus Hominum Salvator …
– So sánh những bản dịch Thánh Kinh .
– Đối chiếu những thông điệp tương quan ( tông huấn Lời Chúa, Hiến chế mặc khải ) .

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ .

Vì mặc khải xảy ra trong lịch sử dân tộc, vì vậy muốn hiểu Thánh Kinh, tất cả chúng ta cần “ tìm ý nghĩa mà … những thánh sử muốn diễn đạt và thực sự đã miêu tả trong thời đại và thực trạng văn hóa truyền thống của họ, qua những lối văn được dùng trong thời đó ” ( Dei Verbum 11 ). Để giúp đạt được mục tiêu này, Hội Thánh khuyến khích tất cả chúng ta dùng chiêu thức Phân Tích ( Phê Bình ) Lịch Sử, vì chiêu thức này nghiên cứu và điều tra những văn bản Thánh Kinh như những tài liệu lịch sử dân tộc và tìm cách hiểu bản văn trong khoanh vùng phạm vi lịch sử vẻ vang. Tuy nhiên chiêu thức này không phải là chiêu thức duy nhất, cần phải được sử dụng một cách thận trọng theo truyền thống cuội nguồn Đức Tin của Hội Thánh .

Bài 7.  PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN

I. LÝ DO KỂ CHUYỆN
– Theo gương Chúa Giêsu, khi giảng dạy Người thường khởi đầu kể chuyện. Đây là giải pháp quy nạp .
– Câu chuyện làm đời sống nhiều mẫu mã hơn .
– Câu chuyện giúp biết mình là ai, như thế nào .
– Câu chuyện gây hứng khởi, cung ứng nhu yếu thích nghe chuyện .

II. PHÂN LOẠI CHUYỆN KỂ
– Chuyện Thánh Kinh : Abraham, Nạn hồng thuỷ, …
– Chuyện lịch sử dân tộc Giáo hội : Giáo hội thời những tông đồ, …
– Hạnh những thánh : thánh Têrêsa, Phaolô, …
– Chuyện dụ ngôn, cổ tích : thỏ và rùa, Tấm Cám, …
– Chuyện đời thường hay thời sự : lòng nhân ái, sự quyết tử …

III. NGUYÊN TẮC CHỌN CHUYỆN KỂ
– Lên chương trình cẩn trọng .
– Chuyện hợp tâm ý, lứa tuổi .
– Chuẩn bị chuyện cho cẩn trọng, thứ tự trước sau .
– Đừng “ lên lớp ” .

IV. NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN
1. Chuyện kể hay
– Có nội dung hay, diễn biến mê hoặc .
– Cảm hứng từ đầu, kết thúc cách linh hoạt .
– Có bài học kinh nghiệm để vận dụng .

2. Người kể chuyện
– Thích câu truyện mình muốn kể .
– Nắm vững cấu trúc việc kể chuyện .
– Chuẩn bị kể chuyện cách chu đáo .
– Thay đổi giọng nói cho tương thích diễn biến, nhân vật, thực trạng ,

3. Kết cấu việc kể chuyện
– Dẫn nhập : trình làng, khởi đầu .
– Thắt nút : có yếu tố, xích míc, xung đột .
– Phát triển : đẩy xích míc lên cao bằng những diễn biến mê hoặc .
– Cao trào : xích míc đạt đỉnh điểm, gây thách đố xử lý .
– Mở nút : kết thúc, liên hệ đời sống .

4. Luyện tập
a. Chuẩn bị chuyện
– Chọn chuyện thích hợp với người nghe .
– Đọc chuyện nhiều lần, thông thuộc lời nói .
– Nhớ những điểm gay cấn .
– Thực hành trước gương .
– Giọng nói tương thích từng nhân vật .
– Ghi dàn bài, nhớ những điểm then chốt .
b. Khi kể chuyện
– Tập trung vào câu truyện và đối tượng người tiêu dùng nghe .
– Lời nói của nhân vật trong chuyện rõ ràng .
– Kể chuyện vui tươi, hào hứng, hoàn toàn có thể đóng vai từng nhân vật .
– Tới điểm gay cấn cần nhấn mạnh vấn đề nhưng không đặt câu hỏi, phải kết mau lẹ .
– Cần sự phối hợp của thính giả .
c. Bí quyết thành công xuất sắc
– Người kể chuyện có sẵn sàng chuẩn bị .
– Người kể chuyện tự tin và bình tĩnh .
– Tập trung vào cử toạ .
– Biết cách hít thở để tăng cường dưỡng khí .

Bài 8. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT CÂU HỎI

I. LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐẶT CÂU HỎI
1. Về mặt tâm ý, giáo dục
– Bắt đầu hiểu một chút ít về yếu tố .
– Cá nhân cởi mở, có ý thức cầu tiến, trao đổi, lắng nghe .
– Xác định bản lĩnh, có ý nghĩ riêng để so sánh .
– Phương pháp tìm hiểu và khám phá tâm tính và kiểm tra kiến thức và kỹ năng .

2. Việc loan báo Tin mừng
– Chúa Giêsu giảng dạy theo lời thỉnh cầu của dân chúng .
Ví dụ :
+ Trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất ?
+ Tôi phải làm gì để được sống đời đời ?
– Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi để đưa người ta đến chân lý .
Ví dụ :
+ Các con bảo Thầy là ai ?
+ Anh có tin Con Người không ?

II. CÁC DẠNG CÂU HỎI
– Câu hỏi sự kiện : bảo vệ kiến thức và kỹ năng đúng chuẩn về những sự kiện quan trọng .
Ví dụ : Bí tích là gì ? Có mấy bí tích ?
– Câu hỏi về ý nghĩa : từ câu truyện, định nghĩa, ta đặt câu hỏi “ Điều này có ý nghĩa gì ? ” để nhằm mục đích biết dư luận hoặc thăm dò ý kiến của yếu tố .
– Câu hỏi về giá trị : gợi lên tâm lý đơn cử của từng cá thể .
Ví dụ : Bạn có năng xưng tội và rước lễ không ?
– Câu hỏi cùng đích cuộc sống : câu hỏi này tương quan đến cùng đích và huyền nhiệm sự sống con người .
Ví dụ : Đâu là niềm hạnh phúc đích thực của đời bạn ?

III. CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO HỌC VIÊN
– Tránh nêu câu hỏi “ đóng ”, vì câu vấn đáp chỉ là “ có ” hoặc “ không ” .
– Đặt câu hỏi chung cho cả lớp trước, sau đó đặt câu hỏi cá thể .
– Nên đặt câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau .
– Đặt câu hỏi có ý nghĩa để học viên vấn đáp cách thâm thúy .

IV. CÁCH GIẢI ĐÁP DẠNG CÂU HỎI
– Câu hỏi về giá trị : loại câu hỏi này do thiếu kỹ năng và kiến thức, không biết hoặc không biết đủ. Để vấn đáp ta cần có kiến thức và kỹ năng và biết cách thông truyền kỹ năng và kiến thức .
Ví dụ : Tại sao Hội thánh buộc tham gia thánh lễ Chúa nhật ?
– Câu hỏi gợi lên mầu nhiệm : câu hỏi tương quan đến đức tin nên không hề dẫn chứng trực tiếp bằng kiến thức và kỹ năng, lý luận vì con người không đủ năng lực. GLV cần uốn nắn những thành kiến, ngộ nhận. Hãy san sẻ kinh nghiệm tay nghề sống trong cuộc sống và trong lịch sử dân tộc Hội thánh .
Ví dụ : Thiên Chúa tốt đẹp, tại sao có sự dữ ?
– Câu hỏi lạc đề : GLV không nên vấn đáp, nếu thấy học viên đùa giỡn, bằng ngược lại sẽ vấn đáp sau, nhưng cho biết là câu hỏi đã lạc đề. GLV cũng hoàn toàn có thể hỏi lại : “ Em định vấn đáp thế nào ? ”. Tuy nhiên, GLV cũng cần kiểm điểm cách dạy của mình có thích hợp với trình độ và sở trường thích nghi của học viên không ?

V. THÁI ĐỘ CỦA GLV TRƯỚC NHỮNG CÂU HỎI
– Tiếp nhận câu hỏi với thiện cảm .
+ Tiếp nhận, lắng nghe câu hỏi của học viên .
+ Suy nghĩ câu hỏi rồi vấn đáp, không nên vội vã .
– Không vấn đáp hàng loạt những câu hỏi do học viên đặt ra .
+ Chỉ vấn đáp những câu hỏi tương quan đến hầu hết học viên và những câu hỏi nhằm mục đích tăng kiến thức và kỹ năng hiểu biết cho học viên .
+ GLV cần hạn chế câu hỏi để tránh lạc đề .
+ Câu hỏi ngoài yếu tố nhưng thấy cần thì GLV hoàn toàn có thể vấn đáp ngay hoặc vào lần khác, cũng hoàn toàn có thể vấn đáp riêng .
+ Tập cho học viên đặt câu hỏi tương quan đến yếu tố .
– Giải thích thêm câu hỏi : GLV nghiên cứu và phân tích, sắp xếp câu hỏi cho gọn, rõ ràng .
Ví dụ : GLV gợi ý : Em định nói gì … Ý của em có phải …. Em hoàn toàn có thể cho ví dụ đơn cử xem …. Phải chăng em muốn nói như thế này … ?

Bài 9. PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN

I. THÁI ĐỘ KHI CẦU NGUYỆN
– Thái độ của một thọ tạo : Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và ban cho quyền thống trị muôn loài. Con người phải khơi dậy tâm tình ca ngợi, tôn thờ, cầu nguyện trong vui vẻ .
– Thái độ của một người con : nhờ Chúa Giêsu, ta trở nên con Thiên Chúa. Tâm tình của người con là thương mến, kính trọng và vâng phục, phó thác vào Cha bằng những lời cầu nguyện .
– Thái độ của một tội nhân : tin vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhân từ, khao khát ơn cứu rỗi, cầu nguyện xin ơn tha thứ và sống niềm tin sám hối .

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẦU NGUYỆN
– Đặt mình trước sự hiện hữu của Thiên Chúa : cầu nguyện là gặp gỡ và chuyện trò với Chúa nên cần ý thức, tâp trung vào Chúa .
– Nói với Thiên Chúa : ngoài việc đọc kinh, khi cầu nguyện ta cần nói những điều riêng tư với Chúa để chúc tụng, cảm tạ, xin lỗi, xin ơn. Học viên phải sẵn sàng chuẩn bị trước khi cầu nguyện .
– Khung cảnh buổi cầu nguyện : nơi tôn nghiêm, kính cẩn, thinh lặng và trầm tĩnh trong một thái độ trọn vẹn tự do tin cậy .
– Lắng nghe tiếng Chúa nói : khi cầu nguyện cần và lắng đọng tâm hồn để nghe tiếng Chúa nói. Đó là lời nói lương tâm thôi thúc, động viên ta làm những điều tốt .
– Biến đổi tâm hồn : tin yêu mình được Chúa lắng nghe nên cần hoán cải, biến hóa tâm hồn để thực thi ý Chúa, bình an trong tâm hồn sau khi cầu nguyện .

III. CÁC HÌNH THỨC CẦU NGUYỆN TRONG GIÁO LÝ
– Lời nguyện tắt : lập đi lập lại tên “ Giêsu ” hoặc “ Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi những linh hồn, xin thương xót chúng con ” .
– Lặp lại lời nguyện : GLV đọc lớn từng câu ngắn. Học viên tái diễn lớn tiếng hoặc đọc thầm .
Ví dụ :
+ Lạy Chúa Giêsu ( học viên tái diễn )
+ Chúa đang ở giữa chúng con ( học viên tái diễn )
– Gợi lên một tâm tình : đưa ra một đề tài, học viên tự cầu nguyện theo tâm tình ấy .
Ví dụ : Thiên Chúa yêu thương con người nên đã chịu chết trên thập giá vì tội tất cả chúng ta. Các em hãy cảm ơn Chúa ngay lúc này .
– Cầu nguyện theo kiểu đối đáp. Ví dụ :
+ Xướng : Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy chúng con .
+ Đáp : Xin cho chúng biết lắng nghe tiếng Chúa .
– Cầu nguyện theo kiểu chủ sự : GLV đọc lời nguyện chậm rãi .
Cuối lời nguyện toàn bộ học viên thưa “ Amen ” .
– Đọc kinh thường ngày : đọc chậm, rõ ràng .
Ví dụ : Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh, hoặc đọc Thánh vịnh ,
– Hát : tâm tình, rõ ràng, nhẹ nhàng .

IV. CÁCH SOẠN MỘT LỜI NGUYỆN
– Nêu tên tuổi : lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, …
– Trình bày nguyên do : tại sao xin ơn, cần dựa vào Lời Chúa .
– Diễn tả nội dung : muốn xin ơn gì ?
– Chủ đích xin ơn : quyền lợi cho bản thân, mái ấm gia đình, xã hội, Giáo hội, hoặc làm vinh danh Chúa .
– Kết thúc : trông cậy Chúa sẽ ban ơn .

Lời nguyện mẫu :
Lạy Chúa ( nêu tên tuổi ), Chúa không muốn kẻ có tội phải hư mất, nhưng muốn họ hối cải để được sống ( nguyên do ). Xin cho những ai đang xa lìa Chúa, được nghe tiếng Chúa kêu mời mà trở lại trong mùa Chay thánh này ( nội dung ), để họ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa ( chủ đích 1 ), và làm sáng tỏ lòng nhân hậu, tha thứ của Chúa ( chủ đích 2 ). Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con ( kết ). Amen .

Bài 10. PHƯƠNG PHÁP SINH HOẠT GIÁO LÝ

I. SINH HOẠT DO MỘT NGƯỜI LÀM THAY CHO CẢ LỚP
– Học viên đọc đoạn Thánh Kinh và tóm tắt ý chính .
– Học viên tìm vàii câu Thánh Kinh tương thích, viết lên bảng .
– Học viên thuật chuyện cho cả lớp nghe .
– Học viên trình diễn nhữ ng điều tâm đắc nhất trong bài giáo lý .
– Mời môt học viên tóm tắt bài giáo lý, cho lớp bổ túc .
– Mời một học viên đứng lên cầu nguyện thay cho lớp .
– Hỏi một học viên cho biết bài học kinh nghiệm rú t ra từ bài giáo lý .

II. SINH HOẠT THEO TỪNG NHÓM
– Mỗi nhóm luận bàn một ý chính trong bài giáo lý rồi trình diễn .
– Mỗi nhóm soạn một lời nguyện về một chủ đến giáo lý .
– Mỗi nhóm vẽ hoặc cắt dán một bức tranh về chủ đề bài giáo lý .
– Mỗi nhóm chia vai diễn lại một câu truyện hay một dụ ngôn .
– Mỗi nhóm soạn tóm tắt bài giáo lý vừa học, so sánh những nhóm .
– Mỗi nhóm trình diễn một yếu tố trước lớp .
– Mỗi nhóm sưu tầm những tranh vẽ tương quan đến một yếu tố .
– Mỗi nhóm sưu tầm nhữ ng câu Thánh Kinh theo chủ đề .

III. SINH HOẠT CÁ NHÂN CHUNG CHO CẢ LỚP
– Xem một tấm hình ( map, cảnh sắc, … ) hoặc nghe một bài thánh ca, cả lớp cùng hát về đề tài tương quan học hỏi .
– Tô mầu ( hình vẽ sẵn ), hoặc dán một hình ảnh, hoặc chú thích một câu ngắn gọn hợp với tấm hình .
– Vẽ sáng tác một chủ đề, đào sâu ý nghĩa chủ đề .
– Cho học viên vẽ phóng tác, thấy được sự hồn nhiên và tham vọng .
– Chú giải những hình vẽ được trình diễn để thấy cảm nghĩ thực của những em .
– Đặt câu hỏi cho cả lớp tâm lý và vấn đáp .
– Ghi câu hỏi về nhà vấn đáp, lần sau nộp .
– Gợi mở 1 số ít quan điểm, sau đó cho học viên bổ túc .
– Cho học viên chép ghi nhận cảm tưởng và quan điểm trên giấy, sau đó GLV đọc cho cả lớp nghe rồi nhận định và đánh giá, góp ý .
– GLV thuật truyện cho cả lớp cùng nghe, rồi đặt câu hỏi .
– Cho học viên bổ túc một câu Thánh Kinh, soạn hoặc viết tiếp một lời nguyện :
Ví dụ :
+ Ngôi Lời … … … … …. và cư ngụ giữa tất cả chúng ta .
+ Thiên Chúa … … …. con người theo hình ảnh Thiên Chúa .
+ … … … … … .., Thiên Chúa nghỉ ngơi .
– Sắp xếp lại câu Kinh thánh cho đúng .
Ví dụ : Ai muốn theo tôi / vác thập giá / hằng ngày / mình mà theo / phải từ bỏ chính mình ” ( Lc 9,23 ) .
– Vẽ map .
Ví dụ : thành Giêrusalem, thành phố của bạn .
– Câu đố Thánh Kinh .
Ví dụ :
+ Ai là vị tông đồ dân ngoại ( Phaolô ) .
+ Sự sống lại của Chúa Giêsu và ông Lazarô khác nhau như thế nào ?
+ Hãy kể tên những tước hiệu của Đức Mẹ .
– Các game show khác về giáo lý .
Ví dụ :
+ Hai bên kể tên những thánh nam, thánh nữ .
+ Đối đáp những số lượng hoặc những dụ ngôn trong Kinh thánh .

Bài 11. PHƯƠNG PHÁP NĂNG ĐỘNG NHÓM
Đây là những phương thế kỹ thuật tân thời giúp ngày càng tăng hiệu năng của mỗi thành viên trong nhóm. Phương pháp này đặt nền tảng trên lòng kính trọng con người và sự san sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những thành viên của nhóm .
Mục đích :
– Tạo điều kiện kèm theo cho mọi người tích cực tham gia học hỏi .
– Tạo đối sánh tương quan giữa mọi người trong nhóm .
– Tạo sự chuyển biến sâu xa nơi tâm hồn mỗi người .
Ích lợi :
– Tập thẩm mỹ và nghệ thuật lắng nghe .
– Tập phát biểu
– Thực sự gặp gỡ nhau .

I. HỌP NHÓM
1. Cách thức
GLV trình làng đề tài giáo lý, nêu lên yếu tố dưới hình thức đặt câu hỏi tranh luận. GLV chia lớp ra thành những nhóm nhỏ để tâm lý, bàn luận, tóm kết. Các nhóm họp chung lại báo cáo giải trình tác dụng bàn luận của nhòm mình. Cuối cùng, GLV bổ túc và đưa ra bài học kinh nghiệm chung cho yếu tố đàm đạo .

2. Kết quả cuộc họp tuỳ thuộc 2 yếu tố :
– Sự góp phần tích cực và thành thực của mỗi thành viên trong nhóm .
– Sự hướng dẫn khôn khéo và đúc rút đúng chuẩn của GLV.

3. Diễn tiến
BƯỚC 1 : Giới thiệu đề tài và đặt câu hỏi
GLV khởi đầu bài giáo lý bằng một đoạn Thánh Kinh, hoặc một sự kiện, một trường hợp. Từ đó nêu lên một vướng mắc, một yếu tố để tâm lý, bàn luận, tìm ra giải đáp. Mục đích của phần này là gây ấn tượng .
Muốn gây ấn tượng, gây phản ứng, GLV cần đặt câu hỏi dưới nhiều hình thức mớ i lạ, sắc bén, đôi lúc bi thảm. Có thể đặt yếu tố bằng lời, chữ viết, tranh vẽ, trang báo … nhưng tổng thể đều phải gợi ý đến nội dung tôn giáo và đưa đến một giải đáp .
BƯỚC 2. Họp nhóm nhỏ
Chia lớp thành từng nhóm nhỏ để mọi người hoàn toàn có thể phát biểu, trình diễn quan điểm, quan điểm của mình về yếu tố đặt ra .
Việc trao đổi nhóm còn nhằm mục đích tiếp thu những quan điểm và chuẩn bị sẵn sàng cho phần đàm đạo chung .
Mọi người trong nhóm cần tích cực và cởi mở phát biểu quan điểm, cần biết trân trọng lắng nghe người khác mặc dầu có vài điểm mình không chấp thuận đồng ý. Đây không chưa phải lúc so sánh quan điểm .
Mỗi nhóm chọn ra một nhóm trưởng để điều động nhóm, một thư ký để ghi lại những quan điểm phát biểu và tổng hợp để trình diễn trong phần thả o luận chung .
BƯỚC 3. Họp chung
Tường trình. Thư ký mỗi nhóm sẽ trình diễn cho cả lớp biết về tác dụng trao đổi của nhóm mình. Việc tường trình cần theo 2 qui luật sau :
– Tường trình theo thứ tự : Tình hình chung của cuộc trao đổi .
– Những điểm đề cập tới .
– Các quan điểm phân làm mấy loại, tóm từng loại .
– Những điều điển hình nổi bật đáng chú ý quan tâm trong cuộc trao đổi .
Người tường trình sau : Không cần nhắc lại những điều nhóm trước đã trình diễn .
– Nên theo thứ tự : nhóm tôi đồng ý chấp thuận với những quan điểm này … Xin bổ túc thêm điểm này … Có ý niệm khác và ngược với điểm này …
Thảo luận chung. GLV nên ghi lại trên bảng theo từng loại những quan điểm luận bàn thoáng đãng, những ý mơ hồ cần tâm lý thêm, những quan điểm còn độc lạ. Rồi mời toàn bộ lớp bàn luận .
– Cần đào sâu nỗ lực tâm lý, khám phá của học viên .
– Xác định và gật đầu những quan điểm đúng .
– Lưu ý những điều chưa ai chú ý tới .
– Đúc kết toàn bộ thành công thức ngắn gọn .
BƯỚC 4. Đúc kết
Khi bàn luận xong, GLV tổng hợp những quan điểm cách mạch lạc, nhìn nhận những quan điểm, làm điển hình nổi bật những quan điểm góp thêm phần giải đáp, rồi ở đầu cuối tóm lược giải đáp, rút ra bài học kinh nghiệm bằng một câu ngắn gọn .

II. HỘI THẢO
Có nhiều hình thức hội thảo chiến lược, hình thức thông dụng và đơn thuần là cuộc trao đổi của một nhóm hội thảo chiến lược viên trước một cử toạ về những cảm nghĩ, quan điểm, kinh nghiệm tay nghề bản thân về một yếu tố nào đó. Quan điểm này được so sánh với quan điểm của những người khác .

1. Điều kiện
– Có nhiều quan điểm khác nhau về một yếu tố, nhưng tổng thể phải hữu lý và có năng lực gật đầu được .
– Các hội thảo chiến lược viên là những người chủ trương và hành vi theo quan điểm đó .
– Cử toạ hoàn toàn có thể phát biểu cảm nghĩ của mình, và dựa vào những quan điểm trình diễn để duyệt lại quan điểm của mình .

2. Áp dụng vào giáo lý
Trong giáo lý, hội thảo chiến lược là thời cơ so sánh những quan điểm sống đạo khác nhau, và là một phương thế loan báo Tin Mừng đích thực .
Tuy cùng đồng ý một đức tin giống nhau, nhưng việc vận dụng Lời Chúa và sống đức tin trong những thực trạng lại khác nhau, do đó mọi người có sự lựa chọn và thái độ khác nhau, cho nên vì thế cần có sự so sánh quan điểm .
Nhờ so sánh những quan điểm khác nhau, mỗi người hoàn toàn có thể duyệt lại những quan điể m của mình, xét xem có hài hòa và hợp lý và đứng vững không, từ đó, giúp họ sáng suốt và xác tín hơn về chọn lực của mình .
Hội thảo cũng là một dịp thuận tiện để mỗi người rèn luyện thái độ lắng nghe, hiểu nhau, đồng ý sự độc lạ và tôn trọng lẫn nhau. Điều này giúp họ hiểu và sống Tin Mừng cách thâm thúy hơn .

3. Diễn tiến
KHỞI ĐẦU
Cần chuẩn bị sẵn sàng trước vài tuần cho những hội thảo chiến lược viên được tuyển lựa hiểu phương pháp và diễn tiến cuộc hội thảo chiến lược, lý giải cho họ đại cương đề tài hội thảo chiến lược. Mỗi hội thảo chiến lược viên cần quan tâm :
– Hiểu rõ đề tài và yếu tố đưa ra .
– Xác định quan điểm riêng của mình về yếu tố này .
– Tìm lý lẽ bênh vực, tìm dẫn chứng biện hộ .
BỐ TRÍ PHÒNG HỘI THẢO
Số hội thảo chiến lược viên vừa phải ( khoảng chừng 4-10 người ) sao cho đủ đối thoại và có nhiều quan điểm khác nhau. Sắp xếp những hội thảo chiến lược viên ngồi 2 bên hơi xéo để hoàn toàn có thể nhìn thấy nhau. GLV làm hướng dẫn viên du lịch ngồi ở giữa đối lập với cử toạ .
GLV là người hướng dẫn, điều phối, tạo thời cơ cho mọi người phát biểu, lý giải thêm hoặc đưa ra bằ ng chứng, hoàn toàn có thể hướng cuộc tranh luận về những điểm mới .
CHIA GIỜ TRONG CUỘC HỘI THẢO :
– Hướng dẫn viên trình diễn yếu tố : 5 ’
– Thảo luận giữa những hội thảo chiến lược viên : 30 ’
– Cử toạ đặt câu hỏi với hội thảo chiến lược viên : 20 ’
– Hướng dẫn viên Tóm lại : 5 ’
PHẦN KẾT THÚC
GLV chú ý quan tâm 2 điểm :
– Nhận định về mỗi lập trường đã được trình diễn : giá trị và số lượng giới hạn .
– Làm điển hình nổi bật nguyên do biện minh và chân lý đức tin làm nền tảng cho lập trường .

Phần III. DẠY GIÁO LÝ THEO ĐỐI TƯỢNG[2]
Bài 12. DẠY GIÁO LÝ CHO TUỔI ẤU NHI

I. ĐẶC TÍNH TÂM LÝ ( 4-7 TUỔI )
1. Tư tưởng
– Tư tưởng gắn liền với tình cảm .
– Phân biệt được thực ảo .
– Hay vướng mắc, đặt câu hỏi : cái gì, tại sao ?
– Sử dụng từ ngữ đơn sơ, đơn cử .
– Dựa vào đối tượng người dùng bên ngoài để tâm lý .

2. Tình cảm
– Lệ thuộc và tăng trưởng từ mái ấm gia đình, cha mẹ, anh chị, bè bạn …
– Biểu lộ tình cảm qua cử chỉ, nét mặt : cười, khóc, nhăn …
– Tình cảm là nhu yếu cho trẻ lớn lên .

3. Nhân cách
– Nhân cách khởi đầu tăng trưởng .
– Lấy người lớn làm mẫu để tăng trưởng nhân cách .

4. Xã hội tính
– Có đối sánh tương quan từ mái ấm gia đình đến học đường .
– Tìm bạn để đi dạo .
– Thấy cần rời mái ấm gia đình như đi học, đi chơi .

5. Hành động
– Hành động theo tình cảm là biểu lộ nhân cách .
– Môi trường hoạt động giải trí số lượng giới hạn .
– Thích hoạt động giải trí chân tay : chạy nhảy, chơi, múa, vẽ, viết, …

II. SỰ PHÁT TRIỂN LUÂN LÝ VÀ ĐỨC TIN
1. Luân lý
– Ý thức luân lý gắn liền với ý thức cha mẹ .
– Căn bản là đời sống tình cảm .
– Nặng tình cảm : vâng lời vì yêu thương, làm để sung sướng .
– Lương tâm chớm nở : phân biệt tốt xấu theo thái độ của cha mẹ .

2. Đức tin
– Chia sẻ và nhờ vào theo đức tin của cha mẹ .
– Theo thời hạn, trẻ từ từ ý thức Thiên Chúa là Đấng che chở, giữ gìn và làm cho trẻ lớn lên .
– Cảm thấy phải tin vào Chúa, nghe Chúa và theo Chúa .
– Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng trung gian .

III. MỤC TIÊU HUẤN GIÁO
– Huấn giáo khai tâm, chuẩn bị sẵn sàng xưng tội, rước lễ .
– Rèn luyện cho trẻ thái độ tin, nghe và sống theo Chúa .
– Phát huy tâm tình thờ lạy, hoà hợp yêu thương mọi người .
– Giới thiệu cho trẻ biết về Chúa Giêsu : quê nhà, cha mẹ, lời Chúa dạy, điều Chúa yên cầu, …
– Huấn luyện lương tâm Kitô giáo : lý giải lề luật Chúa cách đơn thuần, sự hiện hữu của Chúa qua lương tâm, tạo thời cơ tốt cho trẻ thao tác, …
– Trao cho trẻ 1 số ít kỹ năng và kiến thức giáo lý cơ bản : giá trị luân lý ( ăn ngay ở lành, thao tác tốt ), bí tích Thánh Thể, Bí tích Giải tội .

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY GIÁO LÝ
1. Phương pháp
– Sử dụng giải pháp quy nạp, trực giác, tiệm tiến, hoạt động giải trí .

2. Sinh hoạt
– Vẽ, hát, cử điệu, đặt câu hỏi và vấn đáp .
– Vận dụng trí nhớ : thuộc lòng kinh và 1 số ít câu giáo lý cơ bản .

3. Kỷ luật
– Sống và bắt chước gương tốt của người lớn .

4. Cách trình diễn yếu tố
– Dùng giải pháp giản dị và đơn giản đi từ sự kiện nghe, thấy trong đời sống, rồi nói tâm tình, đưa ra kinh nghiệm tay nghề và dẫn đến chân lý .

Bài 13.  DẠY GIÁO LÝ CHO TUỔI THIẾU NHI

I. ĐẶC TÍNH TÂM LÝ ( 8-12 TUỔI )
1. Tư tưởng
– Tuổi hướng ngoại, mở màn suy luận .
– Tư tưởng đi liền với hành vi .
– Tư tưởng dựa vào sự kiện khách quan .
– Sử dụng ngôn từ .
– Thủ đắc những tập quán ( giúp lễ, giáo lý, ca đoàn ) .

2. Tình cảm
– Tình cảm gắn liền với hành vi cách bộc trực, hồn nhiên .
– Thích ganh đua, thích được khen .
– Nhạy cảm, vui buồn chốc lát .

3. Nhân cách
– Phân biệt phái tính .
– Bắt đầu hình thành nhân cách riêng biệt, và triển nở do người lớn .
– Tập làm người lớn .

4. Xã hội tính
– Tuổi thích nghi và hội nhập vào sự vật và con người .
– Phát triển mạnh ( lớp, đội, nhóm )
– Gắn liền đời sống .
– Dễ hợp tác, dễ ganh đua .

5. Hành động
– Tuổi thực nghiệm, thích hoạt động giải trí tung tăng .
– Dồi dào sinh lực .
– Hành động có tính cách tự động hóa, nhưng bất kể hậu quả .

II. Ý THỨC LUÂN LÝ VÀ ĐỨC TIN
1. Luân lý
– Căn bản là lý trí đang tăng trưởng .
– Luân lý có tính cách thực hành thực tế đơn cử và xã hội .
– Luân lý là ý thức giữ luật lệ có tính cách bắt chước .
– Tìm nguyên do bào chữa để tự vệ .

2. Đức tin
– Thiên Chúa là Đấng an bài trật tự, là Đấng lập luật và truyền lệnh .
– Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn có thể liên lạc qua lương tâm, lý trí .
– Đức Kitô là Đấng có thế lực .

III. MỤC TIÊU HUẤN GIÁO
– Giáo lý chuẩn bị sẵn sàng lãnh bí tích Thêm sức
– Lịch sử cứu độ được miêu tả bằng những sự kiện đơn cử và kỳ công của Thiên Chúa .
– Trình bày Chúa Kitô qua khu công trình cứu độ .
– Trình bày Chúa Thánh Thần qua sức mạnh Hội thánh .
– Giúp trẻ sống đời sống của Hội thánh và phụng vụ qua hoạt động và sinh hoạt của giáo xứ .
– Cần gương sáng của mái ấm gia đình, xứ đạo .
– Tập thói quen tốt, kiểm điểm mỗi ngày, tránh hình thức máy móc trong việc đạo đức .

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY GIÁO LÝ
1. Phương pháp
– Cụ thể : dựa vào sự kiện đưa tới chân lý .
– Gần gũi với đời sống .
– Quy về chân lý với một vài điểm chính .

2. Sinh hoạt
– Vẽ, hát, đặt câu hỏi, hoạt động và sinh hoạt tập thể, game show .
– Sưu tầm, chép sổ tay, cầu nguyện .
– Học thuộc lòng những câu giáo lý, Kinh thánh và câu đố .

3. Kỷ luật
– Đi đôi với tình thương .

4. Cách trình diễn yếu tố
– Trình bày sự kiện phải mạnh lạc, đặt trong khoảng trống, thời hạn vì là tuổi tri giác .

Bài 14. DẠY GIÁO LÝ CHO TUỔI THIẾU NIÊN

I. ĐẶC TÍNH TÂM LÝ ( 13 – 16 TUỔI )
1. Tư tưởng
– Tuổi tham vọng : chủ quan, mơ ước lý tưởng đẹp, dễ xa rời trong thực tiễn .
– Kiến thức nhiều mẫu mã nhưng đầy mộng mơ .
– Ý thức giá trị niềm tin, tự do chớm nở, giằng co giữa : Trẻ – Lớn .
– Hay phê bình, lý trí xung khắc tình cảm, bướng bỉnh, khó hiểu .

2. Tình cảm
– Tuổi dậy thì : đa cảm, mơ mộng, quan tâm đến thân xác và sự sống .
– Tuổi không ổn định : từ tuổi trẻ bước vào người lớn, hay biến hóa .
– Nhạy cảm trước ảnh hưởng tác động của sách báo, phim ảnh, bạn hữu .

3. Nhân cách
– Tuổi giao thời, khó dạy vì xác lập cái “ tôi ” chủ quan, khép kín .
– Tuổi thích thần tượng .
– Khao khát tự do, thích tỏ ra bản lĩnh .

4. Xã hội tính
– Tìm cách đi vào huyền bí của con người, tò mò giá trị văn hoá có tính chủ quan .
– Thích thao tác cá thể .
– Hướng đến những giá trị tự do .
– Chọn lựa bạn hữu, lập nhóm, lập băng .

5. Hành động
– Muốn làm người lớn, hay bắt chước .
+ Nam thích biểu dương sức mạnh .
+ Nữ hướng về nội tâm, thích làm dáng .
– Hành động theo nhóm, thích kiểu hợp “ gu ” .

II. Ý THỨC LUÂN LÝ VÀ ĐỨC TIN
1. Luân lý
– Căn bản là ý thức về cái tôi, chủ quan trong tâm lý về giá trị .
– Thích bắt chước những mẫu người lý tưởng .
– Thắc mắc, phê phán, khước từ luật lệ áp đặt bên ngoài, lưu tâm đến luật lương tâm .
– Luân lý tự phát, quảng đại, có nghĩa vụ và trách nhiệm .

2. Đức tin
– Chuyển biến từ đức tin xã hội đến đức tin chuyên biệt, có tinh lọc và nội tâm hoá .
– Thiên Chúa mời gọi để nên người tự do, trưởng thành .
– Thiên Chúa là Đấng chỉ đường, giá trị duy nhất và tuyệt đối .

III. MỤC TIÊU HUẤN GIÁO
– Gợi ý tưởng sống bằ ng gương Chúa Kitô và gương những anh hùng .
– Tiếp tục với lịch sử vẻ vang cứu độ, Thánh Kinh và đời sống Hội thánh .
– Khơi niềm kỳ vọng, trình diễn những giá trị cao đẹp Kitô giáo .
– Hướng dẫn tự do, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm phẩm giá con người .
– Hướng dẫn ơn gọi .
– Hướng dẫn thêm về hình ảnh Thiên Chúa .
– Giáo dục đào tạo luân lý quân bình hơn, hiểu về tội, có nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể trong lựa chọn, nhã nhặn cậy trông vào Chúa .

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY GIÁO LÝ
1. Phương pháp
– Linh hoạt tích hợp thực hành thực tế .
– Kể gương anh hùng .
– Cam kết lao vào theo Chúa .

2. Sinh hoạt
– Hội thảo, thăm quan, thăm viếng .
– Mời người có uy tín và thành công xuất sắc đến san sẻ kinh nghiệm tay nghề .
– Tổ chức xem phim, nghe nhạc, làm panô có chủ đề .
– Tham gia hoạt động và sinh hoạt đoàn thể trong giáo xứ, tập lãnh nghĩa vụ và trách nhiệm .

3. Kỷ luật
– Cần lý giải cách hài hòa và hợp lý .

4. Cách trình diễn yếu tố
– Đi từ sự kiện tổng quát để đánh động ý thức lao vào, Giao hàng
– Hướng dẫn : Lịch sử cứu độ – Giáo hội – Xã hội .

Bài 15. DẠY GIÁO LÝ CHO TUỔI THANH NIÊN

I. ĐẶC TÍNH TÂM LÝ ( 17 – 20 TUỔI )
1. Tư tưởng
– Tuổi hội nhập vào đời sống xã hội, văn hoá, nghề nghiệp, hôn nhân gia đình .
– Suy tư khách quan, dễ không tin, biết đặt yếu tố .
– Say mê lý tưởng, ý thức giá trị niềm tin, sáng suốt, nghị lực .
– Biết chọn những vui chơi lành mạnh .
– Cần liên tục học hỏi .

2. Tình cảm
– Dễ nhiệt huyết, nhưng cần sáng suốt hơn .
– Dễ khủng hoảng cục bộ, dễ quạu .
– Bị giằng co bản thân, mái ấm gia đình, xã hội trong lực chọn .
– Dễ thông cảm và muốn được thông cảm .

3. Nhân cách
– Biểu lộ cái tôi .
– Bắt đầu trưởng thành và biết lãnh nghĩa vụ và trách nhiệm .
– Can đảm lựa chọn lý tưởng sống .

4. Xã hội tính
– Muốn hội nhập vào quốc tế người lớn trong lời nói, hành xử và tâm lý .
– Phát triển đối sánh tương quan với tha nhân, dễ cởi mở .
– Đi vào xã hội, lựa chọn những giá trị để hoà nhập với đời sống .

5. Hành động
– Thực hiện những giá trị đã thủ đắc vào đời sống thực tiễn .
– Thử nghiệm để hội nhập, tuy vẫn còn những hoạt động giải trí chưa có tâm lý .
– Sẽ thành công xuất sắc, nếu biết dung hoà lý tưởng với thực tiễn trong hành vi .

khai-niem-ve-giao-ly-phuong-phap-su-pham-giao-ly-2-mindovermetal

II. Ý THỨC LUÂN LÝ VÀ ĐỨC TIN
1. Luân lý
– Căn bản là hội nhập vào xã hội. Ý thức giá trị ý thức .
– Điều thiện là giúp dễ hội nhập vào xã hội, tăng trưởng cái tôi .
– Ưa thích cụ thể hóa lý tưởng, danh dự, tự do lao vào .
– Hào hiệp và quảng đại .

2. Đức tin
– Tiêu cực : bớt chủ quan, bớt nhiệt tình, nhưng đơn cử .
– Tích cực : đức tin đơn cử, mang chiều kích xã hội, là đức tin ở trong Giáo hội, muốn đóng vai trò trong đời sống của Giáo hội .
– Tìm Chúa Kitô ngay trong Giáo hội, qua những thực tại xã hội của Giáo hội, lãnh sứ mạng kiến thiết xây dựng Nước Chúa .

III. MỤC TIÊU HUẤN GIÁO
1. Huấn giáo hội nhập : văn hoá, xã hội, Giáo hội .
2. Giáo lý nhằm mục đích củng cố đức tin và lấy đức tin soi sáng để lao vào .
3. Chuẩn bị vào đời : trình diễn giá trị và mục tiêu của tình yêu hôn nhân gia đình và đời sống mái ấm gia đình .
4. Ơn gọi làm người ( trật tự phát minh sáng tạo ). Ơn gọi làm Kitô hữu ( trật tự cứu chuộc ). Đó vừa là hồng ân vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm .
5. Đức tin là lao vào trong cả hai lãnh vực đạo và đời :
– Tương quan đạo – đời
– Tương quan đức tin – khoa học
– Tương quan cầu nguyện – hoạt động giải trí
6. Giáo lý : cần trình diễn những nhận thức đúng đắn về những thực trạng tâm ý tương quan đến đức tin để tâm lý chung .

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY GIÁO LÝ
1. Phương pháp đàm đạo, san sẻ, họp nhóm : tập họp tâm lý chung .
2. Tổng quan hoạt động và sinh hoạt
– Đặt yếu tố hội thảo chiến lược, tổ chức triển khai quan sát, thăm viếng, việc bác ái .
– Tìm giá trị luân lý tốt để lao vào .
– Dùng mẫu gương tốt. Dẫn vào hoạt động và sinh hoạt nghĩa vụ và trách nhiệm giáo xứ, giáo hội .
3. Kỷ luật : thông cảm, cần lý giải hài hòa và hợp lý .
4. Cách trình diễn yếu tố : những yếu tố thời đại gây vướng mắc cho đức tin, sống đức tin .

PHẦN IV. PHỤ TRƯƠNG
BÀI 16. NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH
KHI DẠY GIÁO LÝ</strong

Năm học giáo lý sắp khởi đầu. Anh chị em giáo lý viên đang nhiệt huyết chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới một cách rộn ràng và hăng say. Chắc chắn những anh chị hiểu được mình cần phải làm gì cho lớp giáo lý sinh động và hiệu suất cao hơn. Ở đây, tất cả chúng ta cùng san sẻ 1 số ít điều cần tránh trong lớp giáo lý ( mà thực tiễn tất cả chúng ta nhiều lúc hay vướng phải ) .

1. Đừng dạy thần học .
Cha Giuse Lê Quang Uy DCCT viết : “ Thần học là một khoa học chuyên biệt, với nhiều phe phái và quan điểm khảo cứu về Thiên Chúa ( Théologie ), nó cung ứng rất nhiều kỹ năng và kiến thức, lý luận, nhận định và đánh giá có mạng lưới hệ thống ngặt nghèo về Thiên Chúa, tuy đôi lúc vẫn còn hoàn toàn có thể gây ra nhiều tranh cãi đưa tới nhiều canh tân thay đổi .
Trong khi đó, việc dạy Giáo Lý, dẫu có vận dụng đến 1 số ít điểm thần học cơ bản, lại muốn đưa những em đến Lòng Tin, Lòng Yêu Mến và Lòng Cậy Trông chân thành so với Thiên Chúa, để rồi bộc lộ đơn cử ra trong đời sống của mình, vượt qua mọi thứ kỹ năng và kiến thức và lý luận của lý trí. Do vậy, học Giáo Lý dứt khoát không phải là để nghe những bài thuyết trình hùng hồn mê hoặc về Thiên Chúa ”. ( Nối Lửa Cho Đời 3 )
Như vậy, giáo lý viên đừng nói cho những em toàn bộ những gì mình đọc và học trong sách thần học, mà hãy nói cho những em về Thiên Chúa bằng ngôn từ đơn thuần, tầm trung và tương thích với những em. Ví dụ : Khi dạy về Đức Chúa Cha, giáo lý viên đừng mất giờ chứng tỏ mầu nhiệm Thiên Chúa Cha bằng kỹ năng và kiến thức thần học, mà hãy nói làm thế nào cho những em cảm được tình yêu của Chúa Cha dành cho những em qua công cuộc tạo thành, cho những em cảm được rằng từng bông hoa, từng ngọn cỏ, từng làn gió là hiệu quả của tình yêu .

2. Đừng yên cầu những em tuyệt vời và hoàn hảo nhất .
Giáo lý viên thường muốn cho những em tuyệt vời và hoàn hảo nhất và nghĩ là những em tuyệt đối. Do đó tất cả chúng ta không đồng ý những em ồn ào, nói dối, quay bài hay đánh nhau. Nhưng tất cả chúng ta phải chú ý quan tâm rằng khi Đức Giêsu đi rao giảng, thì ít ai trong xã hội Do thái tuyệt vời và hoàn hảo nhất, kể cả những Tông đồ. Giáo lý viên tất cả chúng ta cũng còn chưa tuyệt vời và hoàn hảo nhất kia mà ! Do đó, hãy quan tâm uốn nắn, dạy cho những em bỏ tính xấu, tập nhân đức … nhưng đừng quá khắc nghiệt cầu toàn. Dù sao thì những em cũng bị tác động ảnh hưởng nhiều từ trường đại trà phổ thông và xã hội trần gian, nhất là một xã hội nơi người ta khước từ Thiên Chúa và đồng ý cái giả trá để sống sót. Thái độ bao dung, thông cảm ( nhưng nghiêm khắc ) sẽ giúp hoán cải những em .

3. Đừng chỉ trích những em trước mặt mọi người .
Trong cuốn Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie viết đại ý là nên tránh chỉ trích. Nếu có phê bình thì nên giữ thể diện cho người khác và biết khen cái tốt của họ trước. Có những lúc theo tính con người, giáo lý viên thấy tức bực khi những em không học bài, quậy phá và hỗn hào. Hơn nữa, có em chẳng chịu sửa lỗi dù đã được chỉ bảo nhiều lần. Khi đó, việc chỉ trích, la mắng những em trước lớp hoàn toàn có thể xảy ra thuận tiện. Nhưng nếu tất cả chúng ta làm như vậy, tất cả chúng ta đi ngược lại với đường lối rao giảng của Đức Giêsu. Người không la mắng trẻ nhỏ khi nào. Người chỉ quở trách người lớn khi lỗi của họ nghiêm trọng, gây gương xấu lớn lao và không tương thích với chương trình Cứu độ .

4. Đừng tiếc lời khen .
Trong thuật xử thế, khen Tặng Ngay là cách làm vui vẻ người, miễn là khen thành thật. Trong sư phạm, khen là cách khuyến khích và làm những em có thêm hứng thú để. Đừng tiếc lời khen nhưng cũng đừng khen không đúng chỗ. Có giáo lý viên thấy những em làm gì cũng nói « tốt », « hay quá » khiến lời khen không còn ý nghĩa. Nhưng ngược lại, nhiều giáo lý viên rất tiết kiệm ngân sách và chi phí lời khen. Các em thuộc bài, ngoan ngoãn hay có những hành vi tốt, sáng tạo độc đáo hay. Đáng khen lắm chứ. Nếu tất cả chúng ta coi việc tốt của những em là đương nhiên, thì cũng có lý một phần. Nhưng mặt khác, tuổi những em rất cần những khuyến khích, nâng đỡ và thông cảm. Người lớn còn cần lời khen kia mà. Chúa Giêsu vẫn khen những môn đệ và những người nghe Chúa, vì Người hiểu tâm ý con người .

5. Đừng cau có, la mắng, đe doạ liên tục .
Cha Lê văn Quảng, một nhà tâm ý viết : « Chúng ta cần phải cắt nghĩa Kinh Thánh hay trình diễn giáo lý cho con trẻ một cách thích hợp. Sự lý giải phải tương thích với tuổi tác, kiến thức và kỹ năng, văn hóa truyền thống, và hợp với văn minh thời đại để giúp con trẻ tích lũy vốn liếng thiết yếu cho đời sống tâm linh mà không làm khủng hoảng cục bộ chúng trong yếu tố tâm ý. Sự giáo huấn của tôn giáo hoàn toàn có thể được dùng để giúp cho con trẻ biết mày mò ra rằng 1 số ít loại hành vi chắc như đinh nào đó đã được tìm thấy là sai lầm vì chúng đã làm hư hại sự liên hệ tốt đẹp và niềm hạnh phúc giữa con người » .

6. Đừng kể chuyện tầm phào hay đùa giỡn thái quá .
Ở giáo xứ nọ khu ông Tạ, Sàigòn, một giáo lý viên hỏi những em : « Có em nào chà đồ nhôm chưa ? » Các em ngơ ngác nhìn nhau. Anh cười hì hì và nói : « Chà đồ nhôm là chôm đồ nhà ». Việc đùa giỡn kiểu đó hoàn toàn có thể làm những em cười, nhưng cũng chưa lấy gì làm duyên dáng hay giúp gì cho bầu khí giáo lý. Những mẩu chuyện vui, vui nhộn giúp những em tự do học bài và nhớ bài học, nhưng những chuyện tầm phào làm những em chán hoặc có công dụng ngược. Hãy tránh những lối chọc cười dung tục, chế nhạo hay làm những em thấy bị thương tổn. Ví dụ có giáo lý viên cứ hay đem em bé da đen sậm ra chọc cười !

7. Đừng làm gương xấu mà hãy nêu gương sống đạo .
Thánh Phaolô nói : « Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kytô ». Chúng ta không dám nói như vậy, nhưng phải sống điều tất cả chúng ta dạy. Một anh trưởng phòng nọ hay chia chác tiền ăn bớt công quĩ, khi dạy giáo lý đến bài Công Bằng thì anh cứng họng không nói được, phải nhờ một chị khác giảng giùm. Sau này anh sửa đổi lối thao tác, đi tu làm linh mục, và cha thường kể chuyện ấy để cho thấy rằng phải sống điều mình dạy. Một cha DCCT giảng về lòng bác ái, sau lễ có người đến nói : « Cha nói hay quá, vậy cha hoàn toàn có thể thực hành thực tế không ? Cho con xin ba trăm ngàn ». Ngài nghèo nhưng sẵn đang có số tiền có người mới đưa, ngài cho anh ta ngay. Sống lời giảng là vậy đó. Khi một tiến chức được phong chức linh mục, Đức Giám Mục trao Kinh Thánh cho thầy và nói : « Con hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và sống điều con dạy ». Dạy giáo lý trọn vẹn khác với những môn học khác ở chỗ đó .

8. Đừng nóng nảy đánh phạt những em .
Chúng ta đã nghe chuyện một cậu bé giúp lễ bị cha xứ tát và đã bỏ chạy khỏi nhà thời thánh và xa Giáo Hội mãi mãi, đó là Tito, nhà độc tài Nam tư. Đánh phạt nóng nảy có nhiều tai hại :
– Làm những em chán ghét giáo lý .
– Các em không học bài được và không nhớ bài học kinh nghiệm .
– Tạo tâm ý không an tâm cho những em và hình thành nhân cách sai lầm .
– Các em có cái nhìn sai về Giáo Hội và giáo lý .
Có anh chị lý luận : « Đánh những em mới nhớ ! Phụ huynh cũng chấp thuận đồng ý cho tôi đánh những em mà ». Lý luận này nguy khốn ở chỗ là dùng cái không kiểm chứng được để biện minh cho hành vi sai lầm rõ ràng. Chúa Giêsu bảo : « Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, đừng xua đuổi chúng ». May mà những Tông đồ chưa đánh em nào !

khai-niem-ve-giao-ly-phuong-phap-su-pham-giao-ly-3-mindovermetal

9. Đừng chỉ trích Giáo Hội là Mẹ tất cả chúng ta .
Giáo Hội là Nhiệm Thể và là Hiền Thê của Đức Kytô, Đấng tất cả chúng ta thương mến và rao giảng. Giáo Hội có những con người và những điều chưa xứng hợp với phẩm giá làm Nhiệm Thể thánh thiện, nhưng thực chất Giáo Hội là thánh. Do đó việc phê bình chỉ trích Giáo Hội trong lớp giáo lý được hiểu là việc chống lại lời rao giảng. Chúng ta không buộc phải giấu những điều chưa đúng của con cháu Chúa trong một số ít trường hợp, nhưng trong lớp giáo phải tránh phê bình chỉ trích, làm gương xấu cho những em .

Bài 17: CÁCH GIỮ TRẬT TỰ LỚP HỌC.

1. Làm cho những em chú ý quan tâm :
Trước khi bạn khởi đầu bài học kinh nghiệm phải chắc như đinh rằng những em trong lớp quan tâm nghe bạn giảng dạy. Đừng cố giảng dạy khi những em đang ồn ào và không quan tâm .

Các glv ít kinh nghiệm đôi khi nghĩ rằng cứ bắt đầu bài học thì lớp sẽ yên. Đôi khi cách này có kết quả, nhưng làm như thế các em nghĩ rằng các bạn chấp nhận việc các em không để tâm, và cho phép các em nói chuyện khi các bạn giảng bài.
Phương pháp chú ý có nghĩa là bạn đòi các em phải chú ý trước khi bắt đầu, nghĩa là bạn sẽ đợi và không bắt đầu cho đến khi mọi người ngồi yên. Các glv có kinh nghiệm biết rằng đứng im không nói gì cả là điều rất hiệu quả. Họ sẽ đợi sau khi cả lớp im lặng từ 3 đến 5 giây rồi mới nói, và nói bằng giọng vừa đủ nghe.
Một glv nói giọng nhẹ nhàng thường cũng làm cho lớp học yên lặng hơn là một glv lớn giọng. Các em sẽ ngồi im để lắng nghe .

2. Nói thẳng, nói cách trực tiếp
Kỹ thuật nói thẳng là mở màn mỗi lớp học bằng cách nói thẳng cho những em biết điều gì sẽ xảy ra. Glv cho những em biết là mình và những em sẽ làm gì trong giờ học này, và số lượng giới hạn thì giờ cho mỗi việc làm trong lớp .
Cách tốt nhất là dùng chung với cách thứ nhất ở trên bằng cách cho những em một chút ít phút vào cuối lớp để làm những gì những em thích. Glv hoàn toàn có thể kết thúc việc liệt kê những việc làm trong lớp thế này : “ Nếu những em làm theo anh / chị nói, anh / chị nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ có một chút ít giờ vào cuối lớp để những em chơi game show, vui chơi, nghe chuyện, trò chuyện … ”
Làm như vậy, glv biết rằng mình có đủ thì giờ để chờ những em yên lặng mà vẫn đạt được tiềm năng của mình. Chẳng bao lâu, những em cũng nhận ra rằng glv càng đợi lâu để khởi đầu lớp học thì những em càng có ít thì giờ tự do ở cuối giờ học .

3. Quan Sát
Điểm chính yếu của chiêu thức này là đi vòng vòng. Đứng lên và đi vòng lớp học khi những em đang học hay làm bài để xem những làm làm ra sao .
Một glv giỏi sẽ rảo qua cả lớp học trong vòng hai phút sau khi những em khởi đầu làm bài, để trấn áp xem những em có làm đúng trang và đề tên mình trên trang ấy không. Kiểm soát xem có em nào không hiểu đầu bài để hoàn toàn có thể lý giải cho em rõ ràng hơn. Nhờ vậy những em lo ra hay chậm hiểu hoàn toàn có thể bắt kịp và những em đang lo ra quan tâm hơn. Tuy nhiên glv không cắt ngang lớp học để loan báo điều gì trừ khi thấy có một chút ít em có cùng một trở ngại. Khi ấy glv nên lý giải cách nhỏ nhẹ cho những em .

4. Làm Gương
Các glv nào tử tế, đúng giờ, hăng say, tự chủ, kiên nhẫn, và có óc tổ chức làm gương tốt cho các em qua chính thái độ và hạnh kiểm của mình. Glv nào mà “lời nói không đi đôi với việc làm” sẽ làm cớ cho các em thành vô kỷ luật.
Nếu bạn muốn các em nói nhỏ nhẹ trong lớp của bạn thì bạn phải nói nhỏ nhẹ khi đi vòng quanh lớp giúp các em.

5. Dùng Dấu Hiệu
Khi tôi còn nhỏ, những glv dạy tôi thường dùng thước kẻ gõ trên bàn khi muốn chúng tôi quan tâm. Có nhiều tín hiệu glv hoàn toàn có thể dùng trong lớp, như dùng tay, tắt rồi bật điện, đổi khác diện mạo, nhìn thẳng vào em nào vô kỷ luật. Cần phải chọn tín hiệu nào bạn muốn dùng trong lớp học cách kỹ lưỡng, và bỏ thì giờ ra lý giải cho những em biết bạn muốn những em làm gì khi bạn ra tín hiệu ấy .

6. Làm Chủ Môi Trường
Một lớp học phải được trang trí làm thế nào để những em hứng thú khi học. Một lớp Giáo Lý không phải là một lớp học thường mà phải là nơi để những em gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế lớp học Giáo Lý phải được trang hoàng với những dụng cụ thánh, phải có bầu không khí cầu nguyện, và mầu sắc phải thích hợp với Mùa Phụng Vụ. Cũng thế, một lớp Việt Ngữ phải có những hình ảnh, đồ vật và bầu khí Nước Ta .
Vì vậy những glv phải mang theo mình đồ nghề để tạo nên bầu không khí mới lạ trong mỗi lớp học cho tương thích với bài học kinh nghiệm mình dạy. Đôi khi glv nên đem theo những hình ảnh kỷ niệm của mình để san sẻ với học viên. Phải làm thế nào để những em cảm thầy thân mật glv là một điều thú vị. Càng biết và mến yêu glv nhiều, những em càng muốn làm sung sướng glv bằng cách giữ kỷ luật, không phải vì sợ mà vì không muốn glv buồn .

7. Can thiệp cách ôn tồn
Hầu hết những em bị gửi lên ban đại diện thay mặt vì cãi nhau hoặc cứng đầu với glv. Tình trạng nầy xảy ra vì những glv nóng nảy hay không biết cách xử lý yếu tố nên glv trở thành đối thủ cạnh tranh với những em. Chúng ta sẽ tránh được nhiều trường hợp như vậy nếu tất cả chúng ta bình tĩnh và ôn tồn xử lý yếu tố với tư cách của một anh chị .
Một glv giỏi phải cố gắng nỗ lực làm thế nào để không biến một em thành trọng tâm để mọi người chú ý quan tâm đến. Glv đi vòng lớp học, tiên liệu những gì hoàn toàn có thể xảy ra trườc khi nó xảy ra. Đối xử với những em vô kỷ luật một cách tự nhiên, mà không làm những em khác bị lo ra .
Trong lúc giảng bài, glv hãy dùng chiêu thức “ nhắc tên ”. Nếu thấy em nào chuyện trò hay nghịch, glv nhắc đến tên em đó trong bài giảng một cách thật tự nhiên. Thí dụ : “ Hùng, em có thấy Chúa yêu em không ? ” Đang chuyện trò, tự nhiên Hùng nghe thấy glv nhắc đến tên mình, em rụt lại, mà cả lớp không chú ý .

8. Áp dụng kỷ luật cách cương quyết
Đây là cách kỷ luật độc đoán nhưng rất có hiệu suất cao vì những em rất sợ quyền bính. Glv làm chủ và không em nào có quyền làm trái luật hay làm phiền những em khác trong lớp học. Muốn thế thì phải đưa luật ra một cách rõ ràng và phải vận dụng cách tuyệt đối .

9. Ra lệnh cách quả quyết : Anh muốn …
Đây là một phần của giải pháp số 8. Dùng để đương đầu với những em vô kỷ luật. Nói thẳng cho những em biết là những em phải làm gì một cách rõ ràng. Glv biết dùng giải pháp này phải làm cho em này quan tâm đến điều tốt mình muốn em ấy làm, chứ không phải vào sự vô kỷ luật của em. Nói : “ Anh muốn em là … ”, “ Thầy nhu yếu em … ”
Glv có ít kinh nghiệm tay nghề sẽ nói : “ Anh muốn em không làm … ” hay “ Em không được làm … ”. Nó như thế sẽ làm cho những em chối cãi và đâm ra tranh luận với học trò, vì tất cả chúng ta chú trọng đến hành vi vô kỷ luật của những em …

10. Cách nói ba bước, dùng ba bước để diễn đạt điều bạn muốn nói với một em phạm kỷ luật :
– Nói lên việc làm của em đó : “ Trong khi anh đang giảng thì em trò chuyện ”
– Nói lên hậu quả cuả việc làm của em đó : “ và như thế anh phải ngưng giảng … ”
– Cho em này biết bạn cảm thấy ra làm sao : “ Anh thấy buồn. ”
Một glv nói với một em nghịch nhất lớp rằng : “ Anh không biết anh đã làm gì mà em không kính trọng anh như những em khác trong lớp. Nếu anh đã nóng nảy hay làm gì cho em buồn, làm ơn cho anh biết. Anh có cảm xúc là anh đã làm gì cho em bất mãn, nên em tỏ ra không kính trọng anh. ” Và em ấy không còn nghịch trong lớp nữa .

11. Kỷ luật cách tích cực
Dùng những điều luật diễn đạt những hạnh kiểm tốt bạn muốn những em học tập, chứ đừng liệt kê những điều những em không được làm. Thay vì nói “ không được chạy trong phòng ” thì nói “ đi cách trật tự trong phòng. ” Thay vì nói “ không được đánh nhau ” thì nói “ xử lý những yếu tố cách ổn thỏa. ” Thay vì nói “ đừng nhai kẹo cao su ” thì nói “ để kẹo cao su đặc ở nhà. ” Nói đến những điều luật như thể những điều bạn mong ước những em làm. Hãy cho những em biết rằng đây là những điều bạn mong những em giữ trong lớp học. Đừng tiếc lời khen. Khi thấy em nào có hạnh kiểm tốt, thì hãy nhìn nhận ngay. Không cần phải nói ra lời, chỉ cần mỉm cười hay cử chỉ là hoàn toàn có thể khuyến khích những em .

[ 1 ] Ba nguyên tăc cơ bản trong việc dạy giáo lý, vì giáo dục là nhằm mục đích giảng dạy con người tự nhiên thành người .. Giáo lý là huấn luyện và đào tạo con người thành con Chúa, là thăng quan tiến chức con người đến mức độ trưởng thành trong đức tin. Nên, để đạt được mục tiêu đó, cần phải theo những nguyên tắc sau :
a. Nguyên tắc tổng lực .
– Toàn diện trong nội dung : không thiếu 4 phần trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo .
– Toàn diện con người :
+ Trí khôn : lãnh hội .
+ Tình cảm : rung động trong cầu nguyện
+ Ý chí : quyết tâm sống đời sống mới .
+ Toàn thân diễn đạt như : lời nói, cử chỉ, điệu bộ, thái độ tâm linh .
– Toàn diện lãnh vực sống : mái ấm gia đình, xứ đạo, học đường, khu xóm …
b. Nguyên tắc thích ứng .
– Trình bày sứ điệp vừa tầm lãnh nhận của người nghe. Vì thế :
+ Thích ứng theo lứa tuổi .
+ Thích ứng theo thiên nhiên và môi trường, văn hóa truyền thống, thực trạng sống .
+ Thích ứng theo nội dung và giải pháp .
c. Nguyên tắc sôi động .
Luôn phải làm cho giờ giáo lý, bài giáo lý được sôi động nhờ những giải pháp như : đối thoại, hội thảo chiến lược, hoạt động và sinh hoạt, …

[2]      CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN TÂM LÝ :
a / Từ mới sinh đến 3 tuổi .
Ban đầu chưa phân biệt được nội giới và ngoại giới. Nhưng từ từ mới phân biệt được mình khác ngoại giới, nhờ cảm xúc .
Từ 18 – 20 tháng tuổi, bé mở màn bập bẹ ê, a .
Từ 20 tháng tuổi trở nên, hoàn toàn có thể biết rõ ý niệm về sự vật bên ngoài. Biết vướng mắc về những sự vật, nhưng chỉ biết một cách lơ mơ .
b / Từ 3 – 4 tuổi : cuộc khủng hoảng cục bộ tiên phong .
Nhận thức được nội giới, ý thức mình là một người, nên bướng bỉnh, không muốn mình chịu ràng buộc ai, muốn có đời sống riêng không liên quan gì đến nhau .
c / Từ 4 – 7 tuổi : lứa tuổi êm dịu .
Ở lứa tuổi này, những em mở màn biết tưởng tượng về một quốc tế, biết ý thức về tình cảm. Nên, những em thường có ý niệm tổng thể mọi sự dưới góc nhìn thương – ghét ; vui – buồn .
d / Từ 8 – 9 tuổi : cuộc khủng hoảng cục bộ thứ hai .
Đây là lứa tuổi không còn mơ mộng, vì những em đã biết nhìn ra ngoại giới rõ ràng hơn : biết lý luận, biết phải trái, không muốn nhận quyền bính của cha mẹ, biết tìm bạn ngoài anh chị em trong mái ấm gia đình, và đặc biệt quan trọng là những em cũng đã biết miêu tả những tâm lý của mình .
e / Từ 9 – 12 tuổi .
Ở lứa tuổi này, những em thích khám phá ngoại vật, trí óc thực tiễn, thích lý luận chứ không còn mơ mộng. Các em thích phiêu lưu, thích hoạt động giải trí, và nhất là thích tỏ ra là anh hùng .
f / Từ 13 – 14 tuổi : Một cuộc khủng hoảng cục bộ trầm trọng .
Các em lại trở lại nội giới. Bây giờ đã nhận sự tự do, tự chủ của mình, những em muốn tận thưởng nó. Tuổi dậy thì làm cho những em mở màn chú ý đến người khác phái và nghĩ đến việc vui thú thể xác ( tuy nhiên vẫn còn rất mơ hồ ). Con gái muốn làm duyên để gây sự chú ý quan tâm của con trai ; con trai tỏ ra mình anh hùng để chinh phục con gái. Và vì thân thể những em chưa được điều hòa, nên những em hay e thẹn và ngượng ngịu trong những tiếp xúc với những bạn khác giới. Vì vậy, cần phải giúp những em có được tâm lý và ý thức đúng đắn về yếu tố giới tính .

khai-niem-ve-giao-ly-phuong-phap-su-pham-giao-ly-4-mindovermetal

g / Từ 14 – 16, Tuổi dậy thì .
Tuổi hướng nội. Đây là quá trình chuyển tiếp từ tuổi mần nin thiếu nhi sang tuổi thiếu niên. Ở lứa tuổi này, tính tình những em rất thất thường vì những biến hóa của khung hình. Các em thường sống ngoài thực tại : mơ mộng và cũng mơ ước nhiều sự, nhưng chẳng triển khai và cũng chẳng giữ được điều gì, cho nên vì thế mà những em muốn sống tự lập và muốn được tự do .
Bởi vậy, cũng như so với những em ở tuổi 13 – 14, hãy giúp cho những em ở lứa tuổi này ( 14 – 16 ), có những tâm lý và ý thức đúng đắn về yếu tố giới tính và tình yêu khác phái. Hơn nữa, cũng cần phải giúp những em biết sống đúng với thực tại : biết gật đầu mình với những số lượng giới hạn, chứ đừng sống mơ hồ ngoài thực tại. Đặc biệt, hãy giúp những em biết tâm lý đến người khác, sống vô vị lợi chứ đừng chỉ sống ích kỷ cho riêng mình ..
h / Từ 17 – 18, tuổi khủng hoảng cục bộ thành nhân .
Đây là lứa tuổi ngang tàng, thiếu tín nhiệm mọi sự. Ở lứa tuổi này, những bạn trẻ thường hay thích đặt yếu tố và tự xử lý yếu tố đó. Vì thế, về mặt luân lý, họ thích tự lập : cái gì thích và tự cho là đúng thì theo, không cần biết thực tiễn là đúng hay sai, không muốn và không sợ một áp lực đè nén nào. Chính thế cho nên mà ta hoàn toàn có thể nói ở lứa tuổi này, những bạn trẻ có một đời sống luân lý bừa bãi, vô kỷ luật, nếu những bạn không được sự giáo dục kỹ lưỡng từ mái ấm gia đình, nhất là về yếu tố giới tính và tình yêu khác phái .
i / Từ 19 – 21, tuổi bước vào đời .
Các bạn trẻ trong lứa tuổi này đã biết sống thực tiễn hơn, biết lo cho tương lai như : lo có bằng cấp, chức vụ, có tiền, biết lo cho mái ấm gia đình, người thân trong gia đình … Đồng thời cũng biết tận tụy, bỏ mình vì phận sự. Chính thế cho nên, những người có nghĩa vụ và trách nhiệm ( cha mẹ, thầy cô … ) phải giúp những bạn có được một xu thế đúng cho tương lai của những bạn

 DẠY GIÁO LÝ THEO LỨA TUỔI.
1. Tuổi Au nhi : Lớp khai tâm và rước lễ. ( 4 – 7 tuổi ) .
– Đặc tính tâm ý : Hướng nội, tư tưởng gắn liền với tình cảm, hay thắt mắc, sử dụng từ ngữ còn đơn sơ .
– Tình cảm : Lệ thuộc và tăng trưởng từ nơi cha mẹ …
– Nhân cách : Bắt đầu tăng trưởng, lấy người lớn làm mẫu mực .
* Phương pháp dạy giáo lý :
+ Phương pháp : qui nạp, trực giác, tiệm tiến, hoạt động giải trí .
+ Tổng quát hoạt động và sinh hoạt : Cần vẽ, hát, cử điệu, đặt câu hỏi và vấn đáp câu hỏi ; vận dụng trí nhớ ! Học thuộc lòng 1 số ít câu giáo lý .
+ Kỷ luật : Giáo lý viên cần phải là gương mẫu cho những em .
+ Cách trình diễn yếu tố : Sử dụng từ và cách trình diễn đơn thuần, đi từ trong thực tiễn đời thường để dẫn tới chân lý tôn giáo .
2. Tuổi mần nin thiếu nhi ( Lớp thêm sức ) từ 8 – 12 tuổi .
– Đặc tính tâm ý : Tuổi hướng ngoại, khởi đầu suy luận, biết đắc thủ những tập quán .
– Tình cảm : bộc trực, hồn nhiên, thích ganh đua, thích được khen .
– Nhân cách : Biết phân biệt phái tính, tập làm người lớn .
* Phương pháp dạy giáo lý :
+ Dùng những chiêu thức cơ bản : đơn cử, thân thiện với đời sống .
+ Tổng quát hoạt động và sinh hoạt : Cần vẽ, hát, đặt câu hỏi, đố vui …
+ Kỷ luật : Kỷ luật phải song song với tình thương .
+ Trình bày yếu tố : Cần nói mạch lạc, đặt trong khoảng trống và thời hạn, vì là tuổi tri giác .
3. Tuổi thiếu niên ( Lớp bao đồng 13 – 16 tuổi ) .
– Đặc tính tâm ý : Hướng nội, sống mộng mơ …
– Tình cảm : Tuổi dậy thì, đa cảm, chú ý quan tâm đến thể xác ; tuổi không ổn định, hay biến hóa tình cảm, vui buồn vu vơ .
– Nhân cách : Tuổi giao thời : ngang bướng, khó dạy. Thích ngưỡng một thần tượng. Vì vậy tập trung chuyên sâu vào việc giáo dục nhân cách cho những em .
+ Phương pháp dạy giáo lý :
+ Phương pháp : Linh hoạt, thực hành thực tế .
+ Tổng quát hoạt động và sinh hoạt : Đặt yếu tố hội thảo chiến lược, cần có những buổi đi trong thực tiễn .
+ Kỷ luật : Cần phải thích hợp trong từng trường hợp, không cứng ngắc .
+ Cách trình diễn yếu tố : Đi từ sự kiện bao quát hơn để đánh động ý thức quảng đại, lao vào, Giao hàng .
4. Tuổi người trẻ tuổi ( Lớp vào đời 17 – 20 ) .
– Đặc tính tâm ý : Tư tưởng hội nhập vào đời sống xã hội, biết suy tư, mê hồn lý tưởng, biết phân biệt và lựa chọn đúng sai .
– Tình cảm : Dễ khủng hoảng cục bộ, bị giằng co giữa bản thân với mái ấm gia đình, xã hội, dễ thông cảm và muốn được thông cảm .
– Nhân cách : Bắt đầu trưởng thành, dám lãnh nghĩa vụ và trách nhiệm, can đảm và mạnh mẽ lựa chọn lý tưởng sống .
* Phương pháp dạy giáo lý :
+ Phương pháp : Thảo luận, hội thảo chiến lược, họp nhóm để tập tâm lý chung .
+ Tổng quát sinh hoạt : Đặt vấn đề hội thảo, tổ chức quan sát, thăm viếng, tìm giá trị luân lý để dấn thân, dùng mẫu gương tốt.
+ Kỷ luật : Thông cảm, cần lý giải hài hòa và hợp lý .
+ Cách trình diễn yếu tố : Đưa ra những yếu tố thời đại, gây vướng mắc cho đức tin và sống đức tin .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments