kỳ thi tốt nghiệp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Hơi sợ trong kỳ thi tốt nghiệp.

A bit scared of his finals.

OpenSubtitles2018. v3

Ông xếp thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp, xếp sau Edward Routh và được trao danh hiệu sinh viên giỏi.

He scored second highest in the final examination, coming behind Edward Routh and earning himself the title of Second Wrangler.

WikiMatrix

Bà học tại trường tiểu học Ndeeba ở quận Kayunga từ năm 1986 đến năm 1992, và đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp tiểu học.

She attended Ndeeba Primary School in Kayunga District from 1986 to 1992, where she finished her Primary Leaving Examinations.

WikiMatrix

Mặc dù với những cản trở như thế, bà thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp ngày 14 tháng 7 năm 1903 ở trường phổ thông tại Nuremberg.

Despite these obstacles, on 14 July 1903 she passed the graduation exam at a Realgymnasium in Nuremberg.

WikiMatrix

Những bài tiểu luận dang dở, kỳ thi tốt nghiệp gần đến và các lớp học đang sắp tới thời gian mãn khóa đầy bận rộn .

Essays are being written, final exams are looming and classes are reaching their busy conclusion .

EVBNews

Sau khi tốt nghiệp, Sarkozy theo học tại Institut d’Études Politiques de Paris (1979-1981), nhưng không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp vì trượt môn Anh văn.

After graduating from university, Sarkozy entered Sciences Po, where he studied between 1979 and 1981, but failed to graduate due to an insufficient command of the English language.

WikiMatrix

Hàng năm, trường này tuyển chọn 600 sinh viên dựa trên cơ sở điểm số của họ trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông (các môn khoa học).

The school admits about 600 students per year based solely on their Basic Education High School (college entrance) exam scores.

WikiMatrix

Anh đã thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp của mình tháng 5 năm 1867 và theo học tại trường Đại học Uppsala, nơi ông bắt đầu vào ngày 13 tháng 9.

He passed his graduation exam in May 1867 and enrolled at the Uppsala University, where he began on 13 September.

WikiMatrix

Anh vừa đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, và giờ đây người thân cùng thầy cô khuyến khích anh tiếp tục học lên cao.

He had just graduated from high school with the highest grades in his class, and now relatives and teachers were urging him to pursue higher education.

jw2019

Câu chuyện bắt đầu khi Noemí, một học sinh trung học và cũng là một Nhân Chứng Giê-hô-va, được chỉ định viết một bài luận văn trong kỳ thi tốt nghiệp.

It all began when Noemí, a high school student and one of Jehovah’s Witnesses, was assigned to write an essay as part of the final examination of her school studies.

jw2019

Đây là lúc tôi đang ở năm cuối trung học, chỉ vài tháng nữa là tôi thi tốt nghiệp và vài ngày nữa là tôi sẽ làm một loạt bài thi ở Kenya gọi là “thi thử”, là những bài thi để thử xem bạn đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp chưa.

Here I was in my final year of high school, just a few months from doing my end of high school exams and a few days from doing a set of exams we call here in Kenya “mocks,” which are somehow meant to gauge how prepared one is for the final exams.

ted2019

Có một kỳ thi để tốt nghiệp trung học và nhiều sinh viên tiến lên cấp đại học được yêu cầu tham dự kỳ thi Đại học Scholastic Ability được tổ chức vào tháng 11 hàng năm.

There is an exit exam for graduating from high school and many students proceeding to the university level are required to take the College Scholastic Ability Test that is held every November.

WikiMatrix

Hầu hết các học sinh trung học không tiếp tục học tập sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) chủ yếu do nguyên nhân tài chính cũng như do thiếu quan tâm và tự tin để tiếp tục học cao hơn, một nghiên cứu vào năm 2015 cho thấy chỉ có 16.000 trong số hơn 36.000 học sinh tốt nghiệp phổ thông tiếp tục học tập.

Most of secondary schools leavers also did not continue their studies after completing their Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mainly due to financial burden as well because of the lack of interest and confidence to continue their studies in local higher learning institutes, with a survey in 2015 saw only 16,000 out of more than 20,000 secondary schools leavers continuing their studies.

WikiMatrix

Portman bỏ qua lễ ra mắt của Star Wars: Episode I vì vậy cô có thể học tập cho kỳ thi cuối cùng tốt nghiệp trung học.

Portman skipped the premiere of her film Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, so she could study for her high school final exams.

WikiMatrix

Ông không có điểm các môn thi của học kỳ cuối năm thứ ba và đã không thể tốt nghiệp đại học.

He did not receive grades for the last semester of the third year and he never graduated from the university.

WikiMatrix

Mặc dù có một bài kiểm tra cho các học sinh tốt nghiệp trung học, được gọi là kỳ thi lấy bằng cấp trường, hầu hết người Hàn Quốc đều làm bài kiểm tra.

Although there is a test for non-high school graduates, called school qualification exam, most Koreans take the test.

WikiMatrix

Trong kỳ thi cuối khóa tháng 1 năm 1831 ông làm bài tốt và đỗ hạng mười trong tổng số 178 sinh viên tốt nghiệp.

In his final examination in January 1831 Darwin did well, coming tenth out of 178 candidates for the ordinary degree.

WikiMatrix

Sipilä tốt nghiệp từ Puolanka lukio (trường trung học dự bị đại học của Phần Lan), hoàn thành kỳ thi tuyển sinh với điểm cao năm 1980.

Sipilä graduated from Puolanka lukio (Finland’s university-preparatory high school), completing the matriculation examination with high marks in 1980.

WikiMatrix

Sau đó, cô tốt nghiệp trường trung học ở Bonn và học chính trị và luật tại Đại học Bonn và đã vượt qua kỳ thi luật pháp đầu tiên.

Later, she completed high school in Bonn and studied politics and law at the University of Bonn and passed her first law state exam.

WikiMatrix

Ông đã thi nhưng không đỗ vào kỳ thi tuyển sinh cho Trường hành chính quốc gia (École nationale d’administration), nhưng đã tốt nghiệp ngành luật pháp công cộng, cũng như bằng tiến sĩ và một agrégation (1977) về kinh tế học tại Đại học Paris X (Nanterre).

He sat and failed the entrance examination for École nationale d’administration, but obtained a bachelor degree in public law, as well as a PhD and an agrégation (1977) in economics at the Université Paris X (Nanterre).

WikiMatrix

Sau khi tốt nghiệp, bà bắt đầu làm việc, đầu tiên như một người dọn dẹp, sau đó như là một trợ lý điều dưỡng, và bà đã hoàn thành kỳ thi của mình thông qua một khóa học qua thư từ với trường Cao đẳng Sukses.

After graduating she worked first as a cleaner, then as a nursing assistant, and in parallel she completed her matric through a correspondence course with Sukses College.

WikiMatrix

Chẳng hạn như ở Tỉnh bang British Columbia, một bằng tốt nghiệp kỹ sư có bốn năm kinh nghiệm sau đại học về lĩnh vực kỹ thuật và vượt qua kỳ thi về đạo đức và luật pháp sẽ phải được đăng ký bởi các Hiệp hội cho Chuyên nghiệp, kỹ Sư, và địa học (APEGBC) để trở thành một Chuyên nghiệp, kỹ Sư và được cấp các chuyên nghiệp chỉ định của P. Eng cho phép một kỹ thuật để thực hành.

For instance, in the Province of British Columbia an engineering graduate with four or more years of post graduate experience in an engineering-related field and passing exams in ethics and law will need to be registered by the Association for Professional Engineers and Geoscientists (APEGBC) in order to become a Professional Engineer and be granted the professional designation of P.Eng allowing one to practice engineering.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments