Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng các thì cơ bản trong tiếng anh

Học tiếng Anh

Dấu hiệu nhận ra và cách sử dụng những thì trong tiếng anh

1. Thì hiện tại đơn

Cách dùng thì hiện tại đơn Thì hiện tại đơn dùng để chi :

Ví dụ

Thói quen hằng ngày – They drive to the office every day ( Hằng ngày họ lái xe đi làm ) – She doesn \ ‘ t come here very often. ( Cô ấy không đến đây tiếp tục. ) – Do you usually have bacon and eggs for breakfast ? ( Họ thường ăn sáng với bánh mì và trứng phải không ? ) Sự việc hay thực sự hiển nhiên – We have two children. ( Chúng tôi có 2 đứa con. ) – Water freezes at 0 ° C or 32 ° F. ( Nước đóng băng ở 0 ° C hoặc 32 ° F. ) – What does this expression mean ? ( Cụm từ này có nghĩa là gì ? ) Sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo thời hạn biểu hay lịch trình – Christmas Day falls on a Monday this year. ( Năm nay giáng sinh rơi vào ngày thứ Hai. ) – The plane leaves at 5.00 tomorrow morning. ( Máy bay cất cánh vào lúc 5 giờ sáng ngày mai. ) – Ramadan doesn \ ‘ t start for another 3 weeks. ( Ramadan sẽ không khởi đầu trong 3 tuần tới. ) Suy nghĩ và xúc cảm tại thời gian nói ( Tuy những tâm lý và cảm hứng này hoàn toàn có thể chỉ mang tính nhất thời và không lê dài tất cả chúng ta vẫn dùng thì hiện tại đơn chứ không dùng hiện tại tiếp nối. ) – They don \ ‘ t ever agree with us. ( Họ chưa khi nào đồng ý chấp thuận với tất cả chúng ta. )

Cấu trúc của thì hiện tại đơn

Câu khẳng đinh Câu phủ định Câu nghi vấn S + V + ( O ) Nếu chủ ngữ của của câu thuộc ngôi thứ 3 số ít thì tất cả chúng ta thêm \ ‘ s \ ‘ hay \ ‘ es \ ‘ vào sau động từ. – S + do not / don \ ‘ t + V + ( O )
– S + does not / doen \ ‘ t + V + ( O ) – ( Từ để hỏi + ) Do / does + S + V + ( O ) ?
– ( Từ để hỏi + ) Don \ ‘ t / doesn \ ‘ t + S + V + ( O ) ?
– ( Từ để hỏi + ) Do / does S + not + V + ( O ) ?
Ví dụ :

 • They drive to the office every day .
 • Water freezes at 0 ° C or 32 ° F .

Ví dụ :

 • They don \ ‘ t ever agree with us .
 • She doesn \ ‘ t want you to do it .

Ví dụ :

 • Do you understand what I am trying to say ?
 • What does this expression mean ?

2. Thì hiện tại tiếp nối

Cách dùng thì hiện tại tiếp nối

Thì hiện tại tiếp nối dùng để : Ví dụ Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành vi đang diễn ra và kéo dài dài một thời hạn ở hiện tại. Ex : The children are playing football now. Thì này cũng thường tiếp theo sau câu ý kiến đề nghị, mệnh lệnh. Ex : Look ! the child is crying Thì này còn diễn đạt 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS : Ex : He is always borrowing our books and then he doesn \ ‘ t remember Thì này còn được dùng để diễn đạt một hành vi sắp xảy ra ( ở tương lai gần ) Ex : He is coming tomrow Không dùng thì này với những động từ chỉ nhận thức chi giác như : to be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget, ………. Ex : I am tired now.

Cấu trúc câu khi sử dụng thì hiện tại tiếp nối

Câu khẳng định chắc chắn Câu phủ định Câu nghi vấn S + be ( am / is / are ) + V-ing + ( O ) – S + be-not + V-ing + ( O ) – ( Từ để hỏi ) + Be + S + V-ing + ( O ) ? Ví dụ : He \ ‘ s thinking about leaving his job. Ví dụ : I \ ‘ m not looking. My eyes are closed tightly. Ví dụ : Who is Kate talking to on the phone ?

3. Thì quá khứ đơn

Cách sử dụng thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được dùng để chỉ Ví dụ Sự việc diễn ra trong một thời hạn đơn cử trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại

 • She came back last Friday. ( Cô ấy đã trở lại từ thứ Sáu tuần trước. )
 • I saw her in the street. ( Tôi đã gặp cô ấy trên đường. )
 • They didn \ ‘ t agree to the giảm giá. ( Họ đã không chấp thuận đồng ý thanh toán giao dịch đó. )

Sự việc diễn ra trong một khoảng chừng thời hạn trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại

 • She lived in Tokyo for seven years. ( Cô ấy đã sống ở Tokyo trong 7 năm. )
 • They were in London from Monday to Thursday of last week. ( Tuần vừa qua họ ở London từ thứ Hai đến thứ Năm. )
 • When I was living in Thành Phố New York, I went to all the art exhibitions I could. ( Lúc tôi còn sống ở Thành Phố New York, tôi đã đi xem toàn bộ những cuộc triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ mà tôi hoàn toàn có thể. )

Các cụm từ thường dùng với thì quá khứ đơn

 • Yesterday
 • ( two days, three weeks ) ago
 • last ( year, month, week )
 • in ( 2002, June )
 • from ( March ) to ( June )
 • in the ( 2000, 1980 s )
 • in the last century
 • in the past

Cấu trúc của thì quá khứ đơn

Câu khẳng định chắc chắn Câu phủ định Câu nghi vấn S + V-ed / P2 ( + O ) S + did not / didn \ ‘ t + V ( + O )

 • ( Từ để hỏi ) + did not / didn \ ‘ t + V + ( O )
 • ( Từ để hỏi ) + did + V + not + ( O )
 • She came back last Friday .
 • They were in London from Monday to Thursday of last week .
 • She didn \ ‘ t come back last Friday
 • They were not in London from Monday to Thursday of last week .
 • When did she come back ?
 • Were they in London from Monday to Thursday of last week ?

4. Thì quá khứ tiếp nối

Cách dùng của thì quá khứ tiếp nối Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp nối khi muốn nhấn mạnh vấn đề diễn biến hay quy trình của sự vật hay vấn đề hoăc thời hạn sự vật hay vấn đề đó diễn ra ( Nếu tất cả chúng ta chỉ muốn nói về một vấn đề nào đó trong quá khứ thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thì quá khứ đơn ).

 • While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me. ( Peter đã nỗ lực liên lạc với tôi trong lúc tôi đang lái xe về nhà. )
 • Were you expecting any visitors ? ( Anh có mong đợi người khách nào không ? )
 • Sorry, were you sleeping ? ( Xin lỗi, anh đang ngủ à ? )
 • I was just making some coffee. ( Tôi đang pha cafe. )
 • I was thinking about him last night. ( Tối qua, tôi đã nghĩ về anh ấy. )
 • In the 1990 s few people were using mobile phones. ( Vào những năm 1990, rất ít người sử dụng điện thoại di động. )

Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp nối để diễn đạt 1 hành vi đang diễn ra trong quá khứ thì có hành vi khác xen vào.

 • I was walking in the street when I suddenly fell over. ( Khi tôi đang đi trên đường thì tự nhiên tôi bị vấp ngã. )
 • She was talking to me on the phone and it suddenly went dead. ( Khi cô ấy đang trò chuyện điện thoại cảm ứng với tôi thì tự nhiên nó bị mất liên lạc. )
 • They were still waiting for the plane when I spoke to them. ( Khi tôi chuyện trò với họ thì họ vẫn đang chờ máy bay. )
 • The company was declining rapidly before he took charge. ( Trước khi anh ấy nhận việc làm thì công ty đó đang đi xuống. )
 • We were just talking about it before you arrived. ( Chúng tôi vừa nhắc về điều đó trước khi anh đến. )
 • I was making a presentation in front of 500 people when the microphone stopped working. ( Khi tôi đang trình diễn trước 500 người thì cái micro đùng một cái bị hỏng. )

Cấu trúc của thì quá khứ tiếp nối Câu khẳng định chắc chắn Câu phủ định Câu nghi vấn

– S + was/were + V-ing (+ O)

– S + was / were + not + V-ing ( + O ) – ( Từ để hỏi ) + was / were + S + V-ing ( + O ) ? Ví dụ :

 • I was thinking about him last night .
 • We were just talking about it before you arrived .

Ví dụ :

 • I wasn \ ‘ t thinking about him last night .
 • We were not talking about it before you arrived .

Ví dụ :

 • Were you thinking about him last night ?
 • What were you just talking about before I arrived ?

5. Thì hiện tại Hoàn thành

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành xong

Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành xong ( Present perfect tense ) để diễn đạt vấn đề đã xảy ra ở một thời gian không xác lập trong quá khứ. Ở đây thời hạn đơn cử không còn quan trọng nữa. Chúng ta không hề sử dụng thì hiện tại triển khai xong chung với những cụm từ chỉ thời hạn đơn cử như : yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Nhật Bản, at that moment, that day, one day, v.v. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành xong chung với những cụm từ mang nghĩa thời hạn không xác lập như : ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, v.v. Thì hiện tại triển khai xong dùng để chỉ : Ví dụ Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành xong để nói về những vấn đề vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng tác động đến hiện tại :

 • I \ ‘ ve broken my watch so I don \ ‘ t know what time it is. ( Tôi đã làm vỡ đồng hồ đeo tay nên tôi không biết giờ đây là mấy giờ. )
 • They have cancelled the meeting. ( Họ đã hủy buổi họp. )
 • She \ ‘ s taken my copy. I don \ ‘ t have one. ( Cô ấy đã lấy bản của tôi. Tôi không có cái nào. )
 • The sales team has doubled its turnover. ( Phòng kinh doanh thương mại đã tăng doanh thu bán hàng lên gấp đôi. )

Khi tất cả chúng ta nói về vấn đề mới diễn ra gần đây, tất cả chúng ta thường dùng những từ như \ ‘ just \ ‘ \ ‘ already \ ‘ hay \ ‘ yet \ ‘. Chúng ta dùng thì hiện tại triển khai xong để nói về vấn đề xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp nối ở hiện tại. Với cách dùng này, tất cả chúng ta sử dụng \ ‘ since \ ‘ và \ ‘ for \ ‘ để cho biết vấn đề đã lê dài bao lâu.

 • I have been a teacher for more than ten years. ( Tôi dạy học đã hơn 10 năm. )
 • We haven \ ‘ t seen Janine since Friday. ( Chúng tôi đã không gặp Janine từ thứ Sáu. )
 • How long have you been at this school ? ( Anh công tác làm việc ở trường này bao lâu rồi ? )
 • For 10 years / Since 2002. ( Được 10 năm rồi / Từ năm 2002. )

Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành xong khi nói về thưởng thức hay kinh nghiệm tay nghề. Chúng ta thường dùng \ ‘ ever \ ‘ và \ ‘ never \ ‘ khi nói về kinh nghiệm tay nghề.

 • Have you ever been to Argentina ? ( Anh đã từng đến Argentina chưa ? )
 • I think I have seen that movie before. ( Tôi nghĩ trước đây tôi đã xem bộ phim đó. )
 • Has he ever talked to you about the problem ? ( Anh ấy có nói với anh về yếu tố này chưa ? )
 • I \ ‘ ve never met Jim and Sally. ( Tôi chưa khi nào gặp Jim và Sally. )
 • We \ ‘ ve never considered investing in Mexico. ( Chúng tôi chưa khi nào xem xét việc góp vốn đầu tư ở Mexico. )

Chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng thì hiện tại triển khai xong để nói về vấn đề xảy ra và lặp lại nhiều lần trong quá khứ :

 • We \ ‘ ve been to Nước Singapore a lot over the last few years. ( Những năm vừa mới qua, chúng tôi đi Singapre rất nhiều lần. )
 • She\’s done this type of project many times before. (Cô ấy đã làm loại dự án này rát nhiều lần. ) học tiếng anh

 • We \ ‘ ve mentioned it to them on several occasions over the last six months. ( Trong 6 tháng vừa qua, , chúng tôi đã nhắc việc này với họ rất nhiều lần rồi. )
 • The army has attacked that city five times. ( Quân đội đã tiến công thành phố đó 5 lần. )
 • I have had four quizzes and five tests so far this semester. ( Tôi đã làm 4 bài kiểm tra và 5 bài thi trong học kỳ này. )
 • She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. ( Bà ấy đã nói với nhiều chuyên viên về yếu tố của bà, nhưng chưa ai tìm ra được nguyên do bà bị bệnh. )

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành xong

Câu khẳng định chắc chắn Câu phủ định Câu nghi vấn – S + have / has + V3 + ( O ) – S + have not / has not + V3 + ( O )
– S + haven \ ‘ t / hasn \ ‘ t + V3 + ( O ) – ( Từ để hỏi ) + have / has + S + V3 + ( O ) ? Ví dụ :

 • I have spoken to him .
 • I \ ‘ ve been at this school for 10 years .

Ví dụ :

 • I haven \ ‘ t spoken to him yet .
 • I haven \ ‘ t ever been to Argentina .

Ví dụ :

 • Have you spoken to him yet ?
 • How long have you been at this school ?

6. Thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối

Thì hiện tại triển khai xong tiếp nối ( Present perfect continuous ) được sử dụng để chỉ vấn đề xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn liên tục ở hiện tại và hoàn toàn có thể vẫn còn tiếp nối trong tương lai. Thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối dùng để chỉ : Ví dụ Chúng ta sử dụng thì này để nói về vấn đề đã kết thúc nhưng tất cả chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng tác động hay dấu vết về nó. Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking ? ( Oh, phòng bếp thật lộn xộn. Ai vừa nấu ăn đấy ? ) You look tired. Have you been sleeping properly ? ( Anh trông có vẻ như stress. Anh ngủ không đủ giấc à ? ) I \ ‘ ve got a stiff neck. I \ ‘ ve been working too long on computer. ( Tôi bị chứng cứng cổ. Tôi thao tác trên máy vi tính trong thời hạn dài. ) Thì này cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để nói về những vấn đề xảy ra ở quá khứ và vẫn chưa kết thúc ở hiện tại. I \ ‘ ve been learning Spanish for 20 years and I still don \ ‘ t know very much. ( Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha được 20 năm nhưng tôi vẫn không biết nhiều lắm. ) I \ ‘ ve been waiting for him for 30 minutes and he still hasn \ ‘ t arrived. ( Tôi đã chờ anh ta 30 phút rồi nhưng anh ta vẫn chưa đến. ) He \ ‘ s been telling me about it for days. I wish he would stop. ( Anh ta đã nói với tôi về chuyện đó mấy ngày nay rồi. Tôi ước gì anh ta đừng nói nữa. ) Thì này cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để chỉ vấn đề đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ và vẫn còn liên tục ở hiện tại. She \ ‘ s been writing to her regularly for a couple of years. ( Trong mấy năm nay cô ấy liên tục viết thư cho bà ấy. ) He \ ‘ s been phoning me all week for an answer. ( Anh ta đã gọi điên cho tôi cả tuần này chỉ để có được câu vấn đáp. ) The university has been sending students here for over twenty years to do work experience. ( Trường ĐH đó đã gởi sinh viên đến đây để thực tập trong hơn 20 năm. ) Thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối thường được dùng chung với những cụm từ như : \ ‘ since \ ‘, \ ‘ for \ ‘, \ ‘ all week \ ‘, \ ‘ for days \ ‘, \ ‘ lately \ ‘, \ ‘ recently \ ‘, \ ‘ over the last few months \ ‘. I \ ‘ ve been wanting to do that for ten years. ( Tôi đã muốn thao tác đó suốt 10 năm nay. ) You haven \ ‘ t been getting good results over the last few months. ( Trong mấy tháng vừa mới qua, bạn đã đạt được tác dụng rất tốt. ) They haven \ ‘ t been working all week. They \ ‘ re on strike. ( Họ đã không thao tác cả tuần nay. Họ đang đình công. ) He hasn \ ‘ t been talking to me for weeks. ( Anh ấy đã không chuyện trò với tôi mấy tuần nay rồi. ) We \ ‘ ve been working hard on it for ages. ( Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều sức lực lao động cho nó trong nhiều năm. ) I \ ‘ ve been looking at other options recently. ( Gần đây tôi đang xem xét những giải pháp khác. ) Have you been exercising lately ? ( Gần đây anh có tập thể dục không ? ) He \ ‘ s been working here since 2001. ( Anh ấy thao tác ở đây từ năm 2001. )

Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối

Câu chứng minh và khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn – S + have / has + been + V-ing + ( O ) – S + have not / has not + been + V-ing + ( O )
– S + haven \ ‘ t / hasn \ ‘ t + been + V-ing + ( O ) – ( Từ để hỏi ) + have / has + S + been + V-ing + ( O ) ? He \ ‘ s been phoning me all week for an answer .
I have been exercising hard recently. He hasn \ ‘ t been talking to me for weeks
I have not been exercising recently. Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking ?
Have you been exercising lately ?

7. Quá Khứ Hoàn Thành ( Past Perfect ) : S + had + Past Participle + O

Từ phân biệt : after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for …. Cách dùng : Thì quá khứ triển khai xong diễn đạt 1 hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành vi khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

8. Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn ( Pas Perfect Continuous ) : S + had + been + V_ing + O

Từ phân biệt : until then, by the time, prior to that time, before, after. Cách dùng : Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối nhấn mạnh vấn đề khoảng chừng thời hạn của 1 hành vi đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành vi khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ

9. Tương Lai Đơn ( Simple Future ) : S + shall / will + V ( infinitive ) + O

Cách dùng : Khi quí vị đoán ( predict, guess ), dùng will hoặc be going to. Khi quí vị chỉ dự tính trước, dùng be going to không được dùng will. CHỦ TỪ + AM ( IS / ARE ) GOING TO + ÐỘNG TỪ ( ở hiện tại : simple form ) Khi quí vị miêu tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng chuẩn bị, dùng will không được dùng be going to. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ ( ở hiện tại : simple form )

10. Tương Lai Tiếp Diễn ( Future Continuous ) : S + shall / will + be + V_ing + O

Từ nhận ra : in the future, next year, next week, next time, and soon. Cách dùng : Thì tương lai tiếp nối miêu tả hành vi sẽ xảy ra ở 1 thời gian nào đó trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM – ING hoặc CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG TỪ THÊM – ING

11. Tương Lai Hoàn Thành ( Future Perfect ) : S + shall / will + have + Past Participle

Từ phân biệt : by the time and prior to the time ( có nghĩa là before ) Cách dùng : Thì tương lai hoàn thành xong miêu tả 1 hành vi trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành vi khác trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ ( PAST PARTICIPLE )

12. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn ( Future Perfect Continuous ) : S + shall / will + have been + V_ing + O

Cách dùng:Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

hoặc

cách hoc tieng anh cũng như

Bạn hoàn toàn có thể để lại quan điểm, câu hỏicác phản hồi tương quan tới chủ đề của bài viết này ngay tại ô bên dưới !

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments