Liên Hệ Bản Thân Về Phong Cách Làm Việc Khoa Học Của Bác, Học Tập Phong Cách Làm Việc Của Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh có một vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Chính tư tưởng yêu nước thương dân suốt đời vì dân của Hồ Chí Minh đã biểu lộ ra bên ngoài bằng phong cách quần chúng ở Người .

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu nêu gương trước hết là về đạo đức cho tất cả những cán bộ, đảng viên. Vì vậy mỗi cá nhân luôn cần phải học tập theo gương của Người, nội dung bài viết dưới đây sẽ liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương. Cùng mindovermetal tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây!

Tư tưởng về phong cách quần chúng của Hồ Chí Minh

– Phong cách quần chúng trong tư tưởng của Hồ Chí Minh được bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: Quần chúng chính là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. quản trị Hồ Chí Minh luôn có một lòng tin yêu vô tận so với quần chúng, luôn chăm sóc chăm sóc tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó chính là nguồn gốc để tạo nên sức mạnh, tạo nên mọi thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng .

– Phong cách này được biểu lộ qua việc nâng cao với quần chúng, vì quyền lợi của quần chúng nhân dân, đi đúng đường lối, lắng nghe quan điểm của quần chúng, của những người chiến sỹ cộng sản suốt đời luôn phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, sự nghiệp giải phóng giai cấp .

lien-he-ban-than-ve-phong-cach-lam-viec-khoa-hoc-cua-bac-hoc-tap-phong-cach-lam-viec-cua-ho-chi-minh-mindovermetal

– Người nhu yếu các cán bộ, đảng viên gần dân để đồng cảm được những tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng của nhân dân và bản thân là một tấm gương sáng về phong cách gần dân .

– Hồ Chí Minh nhu yếu mọi cán bộ, đảng viên phải đi đúng đường lối quần chúng đồng thời chính bản thân của Người luôn nêu cao tấm gương về lòng thương mến và tin yêu rất mực vào sức mạnh của nhân dân .

– Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải luôn biết phấn đấu, quyết tử vì quyền lợi của tập thể, quyền lợi của nhân dân. Phải yêu dân, kính dân thì thì dân mới dành cho mình sự kính yêu ; điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình lúc bấy giờ .

Từ đó thấy được rằng chính tư tưởng yêu nước thương dân suốt đời vì dân của Hồ Chí Minh đã thể hiện ra bên ngoài bằng phong cách quần chúng ở Người. Do vậy việc liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương có ý nghĩa rất lớn với mỗi cá nhân hiện nay.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương

Theo như quản trị Hồ Chí Minh thì nêu gương trước hết là phải làm gương trong việc làm, từ những việc làm nhỏ đến những việc lớn. Phải biểu lộ liên tục, về mọi mặt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và nói cần phải song song với làm .

– Cần nêu gương trên ba mối quan hệ đó là đối với mình, đối với người và đối với việc. Với bản thân mình thì không được tự cao tự đại mà cần phải luôn cố gắng học tập, có tinh thần cầu tiến, phải tự phê bình bình. Đối với người khác thì bản thân cần phải luôn giữ được thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không lừa lọc, dối trá..; đối với việc thì dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ được nguyên tắc để công việc lên trên, lên trước việc tư.

– Muốn nêu gương được thì nói phải song song với làm, trong suốt cuộc sống hoạt động giải trí cách mạng của mình thì quản trị Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho các thế hệ học tập và noi gương .

lien-he-ban-than-ve-phong-cach-lam-viec-khoa-hoc-cua-bac-hoc-tap-phong-cach-lam-viec-cua-ho-chi-minh-1-mindovermetal

– Để việc giáo dục bằng nêu gương đạt được tác dụng cao thì theo người phải lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là cách tốt nhất để thiết kế xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng cách mạng và kiến thiết xây dựng con người mới, đời sống mới .Trong một mái ấm gia đình cha mẹ sẽ làm tấm gương cho các con học tập, anh chị là tấm gương cho các em ; trong nhà trường thì thầy cô giáo sẽ là tấm gương cho học viên noi theo ; trong các cơ quan tổ chức triển khai thì cán bộ chỉ huy sẽ là tấm gương cho cấp dưới, người này hoàn toàn có thể nêu gương cho người khác .Trong đời sống hằng ngày mỗi cán bộ, mỗi đảng viên không những phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức, nhân cách mà còn cần phải là một tấm gương sáng để nhân dân noi theo .

Từ những tư tưởng đạo đức đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của người, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước, cho độc lập dân tộc, là tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ noi theo. Nội dung tiếp theo sẽ liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương.

Tự liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ noi theo, nội dung này sẽ liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương như sau:

– Mỗi cá thể cần phải luôn tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, rèn luyện phong cách tư duy, có niềm tin độc lập, phát minh sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, phải có chính kiến riêng, luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo .

– Phải tự rèn luyện tác phong quần chúng, dân chủ và khoa học trong công việc; muốn tạo mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân thì phải chịu khó đi đến những cơ sở để nắm vững tình hình, nắm được tâm lý và lắng nghe ý kiến của dân.

lien-he-ban-than-ve-phong-cach-lam-viec-khoa-hoc-cua-bac-hoc-tap-phong-cach-lam-viec-cua-ho-chi-minh-2-mindovermetal

– Giải thích chi tiết cụ thể những yếu tố dân chưa hiểu, nếu có khuyết điểm thì phải ngay thật tự phê bình trước dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình ; không được kiêu ngạo mà phải đồng cảm là luôn chuẩn bị sẵn sàng học hỏi nhân dân .– Luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao hiệu suất cao trong việc rèn luyện về sự nêu gương. Để hoàn toàn có thể nêu gương cho quần chúng thì bản thân mỗi người phải không ngừng học tập rèn luyện, luôn chăm sóc nâng cao và lắng nghe quan điểm của nhân dân .

Mong rằng qua bài viết trên của Tư vấn Hoàng Phi đã cung cấp cho quý độc giả những thông tin cần thiết về tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương hiện nay.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments