Love At First Sight Là Gì Và Cấu Trúc Love At First Sight Trong Tiếng Anh

Định nghĩa / Ý nghĩaThành ngữ ( idiom ) love at first sight ( tình yêu từ cái nhìn tiên phong ) nghĩa là tình yêu, sự có tình cảm, sự phải lòng, sự cảm mến ai đó ngay tức thì, ngay từ lần gặp gỡ tiên phong .Bạn đang xem : Love at first sight là gìNguồn gốc / Xuất xứ

Thành ngữ love at first sight có thể đã xuất hiện từ tận khoảng thế kỷ thứ XIV. Trong sử thi Troilus and Criseyde được viết vào khoảng giữa những năm 1380 của đại thi hào tiếng Anh Trung đại (Middle English) Geoffrey Chaucer, ta có thể tìm được câu trích “She loved from the first sight” (Cô ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên). Troilus and Criseyde kể về câu chuyện đau thương của đôi tình nhân Troilus và Criseyde; bản trường ca là một phần của tập thơ truyện Những Câu chuyện xứ Canterbury (The Canterbury Tales).

Ví dụ và biến thể cách dùng như thế nàoIt was definitely love at first sight. Jolie couldn’t resist Matt’s stunningly handsome face. (Đó chắc chắn là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Jolie đã không thể cưỡng lại khuôn mặt đẹp trai ấn tượng của Matt.)Valentine’s day came with a surprise for Lucie. She was heading to a blind date when she ran into Damien on a bus. It must have been Cupid’s arrow. They both fell in love with each other immediately, the love-at-first-sight kind of feeling. They talked, they held hands, they kissed, and did the rest of the things people usually do on a date. As for the blind date, it remained forever a “what if” question. Lucie was sure of one thing that night: she did not want to lose Damien for an unknown. (Ngày lễ Thánh Valentine đến với một sự bất ngờ dành cho Lucie. Cô đang trên đường đến buổi hẹn hò mù khi cô vô tình gặp gỡ Damien trên xe buýt. Đó ắt hẳn phải là mũi tên của thần Tình yêu. Cả hai người họ đều có cảm tình với nhau ngay lặp tức, loại cảm xúc tình-yêu-từ-cái-nhìn-đầu-tiên. Họ nói chuyện, họ nắm tay, họ hôn, và làm những việc còn lại mà người ta thường làm trong một buổi hẹn hò. Còn về buổi hẹn hò mù, đó mãi mãi là một câu hỏi “nếu như”. Lucie chắc chắn một điều tối hôm đó: cô không muốn mất đi Damien vì một ẩn số.

It was definitely. Jolie couldn’t resist Matt’s stunningly handsome face. (Đó chắc chắn là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Jolie đã không thể cưỡng lại khuôn mặt đẹp trai ấn tượng của Matt.)Valentine’s day came with a surprise for Lucie. She was heading to a blind date when she ran into Damien on a bus. It must have been Cupid’s arrow. They both fell in love with each other immediately, thekind of feeling. They talked, they held hands, they kissed, and did the rest of the things people usually do on a date. As for the blind date, it remained forever a “what if” question. Lucie was sure of one thing that night: she did not want to lose Damien for an unknown. (Ngày lễ Thánh Valentine đến với một sự bất ngờ dành cho Lucie. Cô đang trên đường đến buổi hẹn hò mù khi cô vô tình gặp gỡ Damien trên xe buýt. Đó ắt hẳn phải là mũi tên của thần Tình yêu. Cả hai người họ đều có cảm tình với nhau ngay lặp tức, loại cảm xúc tình-yêu-từ-cái-nhìn-đầu-tiên. Họ nói chuyện, họ nắm tay, họ hôn, và làm những việc còn lại mà người ta thường làm trong một buổi hẹn hò. Còn về buổi hẹn hò mù, đó mãi mãi là một câu hỏi “nếu như”. Lucie chắc chắn một điều tối hôm đó: cô không muốn mất đi Damien vì một ẩn số.

Xem thêm : Tiểu Sử Trấn Thành : Mối Quan Hệ Của Trấn Thành Và Vy Oanh Trước Khi “ Cạch Mặt ” Nhau)The couple loved each other at first sight. They were both young, gorgeous lovers with their entire lives lying ahead of them. They had youth, liveliness, energy, and above all, love. A breakup was never in sight. (Cặp đôi yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Cả hai người họ đều là những tình nhân trẻ, đẹp rực rỡ với toàn bộ cuộc đời họ trải ra phía trước họ. Họ có tuổi trẻ, sức sống, năng lượng, và trên tất cả, tình yêu. Một cuộc chia tay không bao giờ trong tầm mắt.)Love doesn’t always come fast. My boyfriend and I were just friends, close friends, when we first knew each other. As we went out more and more together, we started developing feelings for each other. It was not love at first sight at all. Even on Valentine’s day over many years, we hung out as best friends, because both of us were single yet still wanted to celebrate love. We had never thought we could be lovers. (Tình yêu không phải lúc nào cũng đến nhanh chóng. Bạn trai của tôi và tôi chỉ là những người bạn, những người bạn thân, khi chúng tôi mới gặp nhau. Trong quá trình chúng tôi đi chơi nhiều và nhiều hơn với nhau, chúng tôi bắt đầu nảy sinh những cảm xúc cho nhau. Đó không phải là tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên chút nào. Ngay cả vào ngày lễ tình nhân trong nhiều năm trời, chúng tôi đi chơi với nhau như những người bạn tốt nhất của nhau, bởi vì cả hai chúng tôi đều độc thân mà vẫn muốn ăn mừng tình yêu. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi có thể là tình nhân của nhau.)Does love exist? Some people who have been through pain, breakups and divorces may tell you “No”. Those who have been cheated on, those who have been lied to, those who have been abused and bullied and violenced, those who have loved so much just to realize they made the wrong decision may tell you “No”. But until you try it for yourself, you don’t know your own answer. I am one of the people on the opposite side of the conversation. I loved my wife at first sight, and that has never changed, nor will it ever. (Tình yêu có tồn tại không? Một số người đã từng trải qua nỗi đau, những cuộc chia tay và những lần ly hôn có thể nói với bạn là “Không”. Những người đã từng bị không chung thủy, những người đã từng bị lừa dối, những người đã từng bị bạo hành và ăn hiếp và bạo lực, những người đã từng yêu quá nhiều chỉ để nhận ra rằng họ đã đưa ra quyết định sai lầm có thể nói với bạn là “Không”. Nhưng cho đến khi bạn tự thử nó, bạn không biết câu trả lời của bản thân bạn. Tôi là một trong những người ở bên đối diện của cuộc hội thoại. Tôi yêu vợ tôi từ ánh nhìn đầu tiên, và điều đó chưa bao giờ thay đổi, và cũng sẽ chẳng bao giờ.)We wanted to get married right away, as fast as how we started to love each other – at first sight. (Chúng tôi muốn kết hôn ngay lặp tức, nhanh chóng như cách chúng tôi bắt đầu yêu nhau – từ ánh nhìn đầu tiên.)Loving at first sight is a dangerous pursuit. Our perception is romanticized by the ideas that only exist in novels and romantic movies. To love someone at first sight means to commit ourselves to a gamble, one in which we most likely lose to the other person and are at their mercy and honesty. (Yêu từ ánh nhìn đầu tiên là một cuộc theo đuổi nguy hiểm. Sự nhìn nhận của chúng ta bị lãng mạn hóa bởi những tư tưởng chỉ tồn tại trong những tiểu thuyết và những bộ phim lãng mạn. Yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên nghĩa là tự cam kết bản thân chúng ta vào một cuộc đánh cược, thứ mà trong đó chúng ta khả năng cao là thua người còn lại và phụ thuộc vào lòng vị tha và sự trung thực của họ.)
) The couple. They were both young, gorgeous lovers with their entire lives lying ahead of them. They had youth, liveliness, energy, and above all, love. A breakup was never in sight. ( Cặp đôi yêu nhau từ ánh nhìn tiên phong. Cả hai người họ đều là những tình nhân trẻ, đẹp bùng cháy rực rỡ với hàng loạt cuộc sống họ trải ra phía trước họ. Họ có tuổi trẻ, sức sống, nguồn năng lượng, và trên toàn bộ, tình yêu. Một cuộc chia tay không khi nào trong tầm mắt. ) Love doesn’t always come fast. My boyfriend and I were just friends, close friends, when we first knew each other. As we went out more and more together, we started developing feelings for each other. It was notat all. Even on Valentine’s day over many years, we hung out as best friends, because both of us were single yet still wanted to celebrate love. We had never thought we could be lovers. ( Tình yêu không phải khi nào cũng đến nhanh gọn. Bạn trai của tôi và tôi chỉ là những người bạn, những người bạn thân, khi chúng tôi mới gặp nhau. Trong quy trình chúng tôi đi chơi nhiều và nhiều hơn với nhau, chúng tôi khởi đầu phát sinh những cảm hứng cho nhau. Đó không phải là tình yêu từ ánh nhìn tiên phong chút nào. Ngay cả vào ngày lễ hội tình nhân trong nhiều năm trời, chúng tôi đi chơi với nhau như những người bạn tốt nhất của nhau, do tại cả hai chúng tôi đều độc thân mà vẫn muốn ăn mừng tình yêu. Chúng tôi chưa khi nào nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể là tình nhân của nhau. ) Does love exist ? Some people who have been through pain, breakups and divorces may tell you “ No ”. Thos e who have been cheated on, those who have been lied to, those who have been abused and bullied and violenced, those who have loved so much just to realize they made the wrong decision may tell you “ No ”. But until you try it for yourself, you don’t know your own answer. I am one of the people on the opposite side of the conversation. I, and that has never changed, nor will it ever. ( Tình yêu có sống sót không ? Một số người đã từng trải qua nỗi đau, những cuộc chia tay và những lần ly hôn hoàn toàn có thể nói với bạn là “ Không ”. Những người đã từng bị không chung thủy, những người đã từng bị lừa dối, những người đã từng bị bạo hành và ăn hiếp và đấm đá bạo lực, những người đã từng yêu quá nhiều chỉ để nhận ra rằng họ đã đưa ra quyết định hành động sai lầm đáng tiếc hoàn toàn có thể nói với bạn là “ Không ”. Nhưng cho đến khi bạn tự thử nó, bạn không biết câu vấn đáp của bản thân bạn. Tôi là một trong những người ở bên đối lập của cuộc hội thoại. Tôi yêu vợ tôi từ ánh nhìn tiên phong, và điều đó chưa khi nào biến hóa, và cũng sẽ chẳng khi nào. ) We wanted to get married right away, as fast as how we started toeach other –. ( Chúng tôi muốn kết hôn ngay lặp tức, nhanh gọn như cách chúng tôi khởi đầu yêu nhau – từ ánh nhìn tiên phong. ) is a dangerous pursuit. Our perception is romanticized by the ideas that only exist in novels and romantic movies. To love someone at first sight means to commit ourselves to a gamble, one in which we most likely lose to the other person and are at their mercy and honesty. ( Yêu từ ánh nhìn tiên phong là một cuộc theo đuổi nguy hại. Sự nhìn nhận của tất cả chúng ta bị lãng mạn hóa bởi những tư tưởng chỉ sống sót trong những tiểu thuyết và những bộ phim lãng mạn. Yêu một ai đó từ cái nhìn tiên phong nghĩa là tự cam kết bản thân tất cả chúng ta vào một cuộc đánh cược, thứ mà trong đó tất cả chúng ta năng lực cao là thua người còn lại và nhờ vào vào lòng vị tha và sự trung thực của họ. )

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments