Mathcad là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Mathcad là gì?

Mathcad là Mathcad. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mathcad – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

PTC Mathcad là một bộ ứng dụng đặc biệt quan trọng được thực thi để trình diễn phương trình và quy mô toán học. Nó rất có ích trong nhiều ngành công nghiệp để hiển thị một loạt những tài liệu tương quan đến quy trình thao tác, tăng trưởng và điều tra và nghiên cứu .

Giải thích ý nghĩa

Một số các tính năng của Mathcad bao gồm khả năng để làm cho đồ thị và biểu đồ theo hai chiều. Phần mềm này cũng cho phép đặt ra các phương trình đại số với các biến, và mô tả việc sử dụng chúng. Ví dụ, người dùng có thể làm để biến như “thời gian” và “tốc độ” và soạn thảo chúng trên một bộ âm mưu của các trục, trong khi hiển thị công việc phương trình trên. Những người ủng hộ của phần mềm quảng bá nó như là một thay thế phức tạp hơn nhiều để cố gắng sử dụng một bảng tính hoặc phần mềm cơ bản khác để công việc toán học hiện nay. Mathcad được xem như một công cụ hữu ích cho các kỹ sư và những người khác vào tài liệu sở hữu trí tuệ của họ và lưu trữ nó trong những cách mà hỗ trợ dễ dàng thu hồi. Mathcad cũng tích hợp với các loại phần mềm khác như CAD và CAE.

What is the Mathcad? – Definition

PTC Mathcad is a software set that is specially made for presenting equations and mathematical models. It is helpful in many industries to show a range of data related to work processes, development and research .

Understanding the Mathcad

Some of the features of Mathcad include the ability to render graphs and charts in two dimensions. The software also allows for laying out algebraic equations with variables, and describing their use. For example, a user can take to variables like “ time ” and “ speed ” and draft them on a plotted set of axes, while displaying equation work above. Proponents of the software promote it as a much more sophisticated alternative to trying to use a spreadsheet or other basic software to present mathematical work. Mathcad is seen as a useful tool for engineers and others to document their intellectual property and archive it in ways that tư vấn easy retrieval. Mathcad also integrates with other software types like CAD and CAE .

Thuật ngữ liên quan

  • Computer-Aided Design (CAD)
  • Spreadsheet
  • Variable (Mathematics)
  • AutoCAD
  • Analytic Geometry
  • Computer-Aided Engineering (CAE)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime

Source: Mathcad là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments