Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức – Ý nghĩa thực tiễn

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn? Nếu có những thắc mắc này hãy cùng mindovermetal phân tích thông qua các ví dụ trong bài viết dưới đây.

Hiểu rõ khái niệm vật chất và ý thức là gì?

Vật chất là gì?

Hiểu rõ khái niệm vật chất và ý thức là gì?2 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức3 Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức4 Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong cuộc sống

moi-quan-he-giua-vat-chat-va-y-thuc-y-nghia-thuc-tien-mindovermetal

Vật chất được hiểu là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm xúc, được cảm xúc của tất cả chúng ta chép lại ; chụp lại ; phản ánh và không phụ thuộc vào cảm xúc .Lênin đòi hỏi phân biệt vật chất với với tư cách là một phạm trù triết học, nó chỉ ra tất cả những gì tác động đến ý thức của chúng ta, giúp hiểu biết các hiện tượng.Vật chất là hiện thực khách quan, tồn tại bên ngoài không phụ thuộc vào cảm giác, ý thức của con người.

Ý thức là gì?

Lênin yên cầu phân biệt vật chất với với tư cách là một phạm trù triết học, nó chỉ ra toàn bộ những gì ảnh hưởng tác động đến ý thức của tất cả chúng ta, giúp hiểu biết những hiện tượng kỳ lạ. Vật chất là hiện thực khách quan, sống sót bên ngoài không nhờ vào vào cảm xúc, ý thức của con người .Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin thì ý thức là sự phản ánh một cách năng động, phát minh sáng tạo quốc tế khách quan vào trong bộ óc con người, là hình ảnh chủ quan của quốc tế khách quan .

Tuy nhiên, không phải cứ quốc tế khách quan tác động ảnh hưởng vào bộ não con người thì tự nhiên trở thành ý thức. Mặt khác, ý thức là sự phản ánh năng động, phát minh sáng tạo quốc tế, do nhu yếu tái tạo giới tính tự nhiên của con người quyết định hành động và được triển khai trải qua hoạt động giải trí lao động. Do đó, ý thức … là cái vật chất đ ­ ược đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi ở trong đó ” .

moi-quan-he-giua-vat-chat-va-y-thuc-y-nghia-thuc-tien-1-mindovermetal

Tính phát minh sáng tạo của ý thức được bộc lộ rất đa dạng và phong phú. Trên cơ sở những gì đã có, ý thức hoàn toàn có thể tạo ra những hiểu biết mới về sự vật, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những gì không có trong thực tiễn. Ý thức hoàn toàn có thể Dự kiến, đoán trước được tương lai, hoàn toàn có thể tạo ra những ảo tưởng, hoang đường, những triết lý khoa học và kim chỉ nan rất trừu tượng và có tính khái quát cao

Tuy nhiên, tính phát minh sáng tạo ra ý thức là sự phát minh sáng tạo ra sự phản ánh, vì ý thức khi nào cũng chỉ là sự phản ánh sống sót .Ý thức là loại sản phẩm lịch sử dân tộc của quy trình tăng trưởng xã hội nên mang thực chất xã hội .

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng. Trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức thì vật chất có trước còn ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức quyết định hành động ý thức, ý thức ảnh hưởng tác động trở lại vật chất trải qua hoạt động giải trí thực tiễn của con người

Vật chất quyết định ý thức

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định chắc chắn rằng : Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định hành động ý thức, chính bới :Ý thức là loại sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức triển khai cao, là sự phản ánh của quốc tế vật chất, là hình ảnh mang tính chủ quan của quốc tế vật chất. Vì vậy, nội dung của ý thức do vật chất quyết định hành động. Nên vật chất không chỉ quyết định hành động nội dung mà hình thức bộc lộ cũng như mọi sự đổi khác của ý thức .Các yếu tố cấu thành nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội của ý thức là bản thân quốc tế khách quan hoặc những dạng sống sót của vật chất đều khẳng định chắc chắn vật chất là nguồn gốc của ý thức .

moi-quan-he-giua-vat-chat-va-y-thuc-y-nghia-thuc-tien-2-mindovermetal

Ví dụ 1: Hoạt động của ý thức diễn ra bình thường trên cơ sở hoạt động sinh lý thần kinh của bộ não người. Nhưng khi bộ não con người bị tổn thương thì hoạt động ý thức cũng bị rối loạn.

Ví dụ 2: Ở Việt Nam, nhận thức của học sinh tiểu học, cấp hai, cấp ba về công nghệ thông tin còn rất yếu. Nguyên nhân là do thiếu máy móc cũng như thiếu đội ngũ giảng viên. Nhưng nếu đáp ứng được vấn đề hạ tầng thì trình độ tin học của học sinh tiểu học, cấp hai, cấp ba của sẽ tốt hơn rất nhiều. Điều này đã khẳng định điều kiện vật chất như vậy thì ý thức cũng như vậy.

Ý thức tác động lại vật chất thông qua các hoạt động thực tiễn

Trong mối quan hệ với vật chất, ý thức hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động trở lại so với vật chất trải qua những hoạt động giải trí thực tiễn của con người. Bởi vì ý thức chính là ý thức của con người nên nói đến vai trò của ý thức chính là nói đến vai trò của con người. Bản thân ý thức không trực tiếp làm biến hóa bất kỳ điều gì trong hiện thực khách quan .Mọi hoạt động giải trí của con người đều do ý thức chỉ huy, vì thế vai trò của ý thức không phải là trực tiếp tạo ra hay làm biến hóa quốc tế vật chất mà nó trang bị cho con người những hiểu biết về hiện thực khách quan, trên cơ sở đó con người xác lập tiềm năng, đề ra phương hướng, thiết kế xây dựng kế hoạch, lựa chọn chiêu thức, những giải pháp, công cụ, phương tiện đi lại … để triển khai tiềm năng của mình .

Sự trở lại của ý thức đối với vật chất diễn ra theo hai hướng:

Tích cực: Ý thức có thể trở thành động lực thúc đẩy vật chất phát triển.

Tiêu cực: Ý thức có thể là lực cản phá vỡ sự vận động và phát triển của vật chất khi ý thức phản ánh không đúng, làm sai lệch các quy luật vận động khách quan của vật chất.Ý thức hoàn toàn có thể trở thành động lực thôi thúc vật chất tăng trưởng. Ý thức hoàn toàn có thể là lực cản phá vỡ sự hoạt động và tăng trưởng của vật chất khi ý thức phản ánh không đúng, làm xô lệch những quy luật hoạt động khách quan của vật chất

Như vậy, bằng cách khuynh hướng hoạt động giải trí của con người, ý thức hoàn toàn có thể quyết định hành động hành vi của con người, hoạt động giải trí thực tiễn của con người đúng hay sai, thành công xuất sắc hay thất bại …

moi-quan-he-giua-vat-chat-va-y-thuc-y-nghia-thuc-tien-3-mindovermetal

Ví dụ 1: Hiểu được tính chất vật lý của thép là nóng chảy ở nhiệt độ hơn 10000C, người ta tạo ra các nhà máy gang thép để sản xuất thép đủ kích cỡ chứ không phải bằng phương pháp thủ công cổ xưa.

Ví dụ 2: Từ nhận thức đúng đắn về thực tế kinh tế đất nước. Từ sau Đại hội VI, đảng ta chuyển nền kinh tế từ tự cung, quan liêu sang nền kinh tế thị trường, để sau gần 30 năm bộ mặt nước ta đã thay đổi hẳn.

Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mọi hoạt động đều phải xuất phát từ quy luật khách quan

Trong hoạt động giải trí nhận thức và thực tiễn con người phải tôn trọng khách quan, đồng thời phải phát huy tính năng động chủ quan của mình .Tôn trọng khách quan là tôn trọng tính khách quan của vật chất, tôn trọng các quy luật tự nhiên và xã hội…Phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tế khách quan làm căn cứ cho mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của mình;Không được lấy ý muốn chủ quan của mình làm chính sách, không được lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược và sách lược cách mạng.

Phát huy tính năng động, tích cực của ý thức

Tôn trọng khách quan là tôn trọng tính khách quan của vật chất, tôn trọng những quy luật tự nhiên và xã hội … Phải xuất phát từ trong thực tiễn khách quan, lấy thực tiễn khách quan làm địa thế căn cứ cho mọi hoạt động giải trí nhận thức và thực tiễn của mình ; Không được lấy ý muốn chủ quan của mình làm chủ trương, không được lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho kế hoạch và sách lược cách mạng .Để xã hội ngày càng tăng trưởng thì phải phát huy tối đa vai trò tích cực của ý thức, vai trò tích cực của tác nhân con người, nhận thức đúng quy luật khách quan

Phải biết dựa trên quy luật khách quan để xác định mục tiêu, kế hoạch; biết tìm ra và vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động hiệu quả để đạt được mục tiêu để ra một cách tối ưu.Phải khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí (chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan, nếu lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho hiện thực); bệnh bảo thủ trì trệ, thái độ tiêu cực, thụ động, ỷ lại ngồi chờ…; đặc biệt là trong quá trình đổi mới hiện nay.

Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong cuộc sống

Trong kinh tế và chính trị

Phải biết dựa trên quy luật khách quan để xác lập tiềm năng, kế hoạch ; biết tìm ra và vận dụng những chiêu thức tổ chức triển khai hoạt động giải trí hiệu suất cao để đạt được tiềm năng để ra một cách tối ưu. Phải khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí ( chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan, nếu lấy ý chí áp đặt cho thực tiễn, lấy ảo tưởng thay cho hiện thực ) ; bệnh bảo thủ ngưng trệ, thái độ xấu đi, thụ động, ỷ lại ngồi chờ … ; đặc biệt quan trọng là trong quy trình thay đổi lúc bấy giờ

Vận dụng của ĐCS Việt Nam vào sự nghiệp thay đổi – Từ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, kinh nghiệm tay nghề những thành công xuất sắc và thất bại trong quy trình chỉ huy cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rút ra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề quan trọng đó là “ Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan ” .

Trong việc xây dựng nền kinh tế mới

Hiện nay, người dân hiểu và tiếp thu những điều tra và nghiên cứu, đúc rút từ nghiên cứu và phân tích của nhà khoa học, nhà triết học vào thực tiễn đời sống. Sau đó vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Nó là cơ sở để con người phản ứng với thực tại vật chất trải qua những nhận thức đơn cử. Có những thứ sống sót trong thực tiễn đời sống cần phải có sự tái tạo của con người mới có ích cho nhiều việc

Từ sự hiện hữu của vật chất trên quốc tế này, con người nhận thức đúng, thậm chí còn đổi khác và tác động ảnh hưởng trở lại một cách phát minh sáng tạo. Làm cho vật chất đó sinh ra những vật thể, vật phẩm, sinh vật, thực vật, …. phong phú hơn hoặc nếu chủ thể coi đó là vật có hại thì sẽ tìm cách ngưng trệ sự tăng trưởng của nó và vô hiệu nó khỏi quốc tế loài người

moi-quan-he-giua-vat-chat-va-y-thuc-y-nghia-thuc-tien-4-mindovermetal

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta chủ trương : “ kêu gọi ngày càng cao mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước, đặc biệt quan trọng là nguồn lực của dân và công cuộc tăng trưởng quốc gia ”, muốn vậy phải “ nâng cao năng lượng chỉ huy và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc bản địa, tăng cường tổng lực công cuộc thay đổi, sớm đưa nước ta ra khỏi thực trạng kém tăng trưởng, thực thi “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh ” .

Ví dụ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong thực tiễn

Bởi vì, ý thức có tính độc lập tương đối, tính năng động phát minh sáng tạo hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động trở lại vật chất trải qua hoạt động giải trí của con người, thế cho nên cùng với việc xuất phát từ hiện thực khách quan, cần phát huy tính năng động chủ quan, tức là phát huy mặt tích cực của ý thức, hạn chế mặt xấu đi của ý thức .Ví dụ : Trước khi thực thi một trận đánh chung ta làm quyết tâm thư ; triển khai tự phê bình và phê bình ; rút ra những điểm yếu kém để tân tiến, khắc phục những mặt xấu đi. Thực hiện giáo dục nhận thức trải qua những trào lưu, thực tiễn tư tưởng cục bộ địa phương và đạo đức giả .

Hay, giữa vật chất và ý thức chỉ có những mặt đối lập tuyệt đối trong phạm vi nhận thức luận. Bên ngoài lĩnh vực đó, sự phân biệt là tương đối. Vì vậy một chính sách đúng đắn là cơ sở để kết hợp hai điều này.

Ví dụ : Thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tôn vinh quyền lợi vật chất như : Đạt thương hiệu thi đua ; khen thưởng .

Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ mỗi quan hệ giữ vật chất và ý thức cũng như ý nghĩa của vật chất, ý thức trong thực tiễn. Nếu có thắc mắc gì hãy để lại bình luận phía dưới mindovermetal sẽ hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments