ngay khi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Ngay khi rời Ê-li-sê, Ghê-ha-xi mắc bệnh phong cùi trắng như tuyết.

Immediately he went out from before him a leper, white as snow.

jw2019

Ngay khi quay xong cảnh này, chúng tôi đã đến rạp xiếc ở công viên quảng trường Madison.

Right after we shot this, we all went to the circus in Madison Square Garden.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay khi anh mở miệng, Tiffany bắt đầu băn khoăn về ý muốn ngủ với anh.

Soon as you opened your mouth, Tiffany started doubting whether she wanted to.

OpenSubtitles2018. v3

Đảm bảo họ sẵn sàng đi ngay khi ta có đậu thần.

Make sure they’re ready to go as soon as we have those beans.

OpenSubtitles2018. v3

Ta trở về ngay khi biết tin.

I came back as soon as I heard.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay khi khuất bóng tôi!

We’re taking you all the way in!

OpenSubtitles2018. v3

Ngay khi để dành được ít tiền, tao sẽ chơi một cái mô-tô khủng.

As soon as I save a little, I’ll get a super chopper.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay khi ra khỏi thị trấn, không còn thấy gì ngoài những đống tuyết ở mọi hướng.

As soon as you get out of town there’s nothing but snowdrifts in all directions.

Literature

Cũng không nên dùng thường xuyên mà ngưng ngay khi cơn đau đã chấm dứt.

The dressings are usually stopped once the pain is lessened.

WikiMatrix

Ngay khi bắt đầu, bây giờ mãi mãi về sau.

As it was in the beginning, is now and ever shall be.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ liên lạc với nhóm Dark Army ngay khi các anh lên đường.

I’ll hit up my Dark Army contact as soon as you take off.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi hứa, ngay khi cô ấy tỉnh lại, cậu sẽ là người đầu tiên gặp cô ấy.

I promise, as soon as she wakes up, you’ll be the first one to see her.

OpenSubtitles2018. v3

Bố mẹ nó sẽ phát hiện ra ngay khi cầm hóa đơn thôi.

The parents will find out when they get the bill anyway.

OpenSubtitles2018. v3

Mastalus được bầu giữ chức pháp quan ngay khi ông lên kế nhiệm vào năm 914.

Mastalus was elected judge upon his succession in 914.

WikiMatrix

Tôi vừa định nói cho bà biết điều đó ngay khi có cơ hội.

I was going to mention that to you as soon as I got the chance.

OpenSubtitles2018. v3

NGAY KHI đọc tựa đề có lẽ bạn đã đoán ra chúng tôi đang nói về loài công.

YOU may have guessed from the title that we are speaking about the peacock .

jw2019

NSA sẽ liên hệ với cô ngay khi biết.

Okay, Donahue, the NSA contact you were just talking with.

OpenSubtitles2018. v3

Anh sẽ nhận được nó ngay khi tôi làm xong.

You’re gonna get it as soon as I finish.

OpenSubtitles2018. v3

J.J, gọi vài phóng viên đến đây ngay khi có thể.

j.j, get some reporters here as soon as possible.

OpenSubtitles2018. v3

Vào phút cuối mọi thứ đều trở lại ngay khi bạn tập sống thiếu nó

Everything comes back in the end

opensubtitles2

Ngay khi nhìn thấy Costello, bật máy qua vị trí này.

When in contact with Costello, he switches it this way.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay khi em hoàn thành thì anh hãy kích hoạt kíp nổ.

As soon as I’m done, you set the detonator.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay khi chúng tôi đứng lên và rồi ngồi xuống, sự mặc khải đến với tôi.

As soon as we stood up and then sat down, the revelation came to me.

LDS

Giá như tôi đã nghĩ ngay đến việc quay phim ngay khi thứ này tới, nhưng…

I wish I had thought to be shooting this the moment this stuff first arrived, er, but…

OpenSubtitles2018. v3

Ngay khi Kern rút lui, cô hãy viết cô ta sẽ là sự lựa chọn thay thế.

As soon as Kern withdraws, you say she’ll be the replacement.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments