Ngay trong Excel | SQL lọc dữ liệu, nối dữ liệu, truy vấnNgay trong Excel | SQL lọc dữ liệu, nối dữ liệu, truy vấn
▷ Download addin:
▷ Khoá học VBA201:

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

5 Comement tại “Ngay trong Excel | SQL lọc dữ liệu, nối dữ liệu, truy vấn”

  1. A Thanh có thể giúp em đc ko? Em đã viết function sql như anh hướng dẫn nhưng kết quả nó chỉ trả về giá trị ô đầu tiên trong vùng trích lọc mặc dù đã kết hợp với hàm heo-arrayfomula. Kết quả trả về em viết là GetbySQl bằng rst.Fields(0).value không biết ko? Nhờ anh giúp.cams ơn

  2. Nó nằm chương nào vậy thầy.E chưa thấy.

  3. Em mua khoá học VBA201 nhưng không thấy, nó nằm ở đâu vậy Thầy. Email:trongtintao@gmail.com

  4. thầy ơi, khóa học thầy giơi thiệu là khóa nào vậy thầy? VBA 201 gì đó thầy?

  5. thầy share addin "heo sql" cho em xin ak

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *