Tiểu thuyết lãng mạn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

tiểu thuyết lãng mạn của những tay săn kho báu.

Are the romantic fantasies of treasure hunters.

OpenSubtitles2018. v3

Danh sách 100 phim lãng mạn của Viện phim Mỹ Phim chính kịch Tiểu thuyết lãng mạn ^ “Romance films”.

List of romance films AFI’s 100 Years…100 Passions Romantic comedy drama film Interracial romance film Romance novel Romance (love) True love “Romance films”.

WikiMatrix

Đừng lẫn lộn giữa đời thực và tiểu thuyết lãng mạn nữa.

Stop confusing real life with a romantic novel.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đọc cho vài tiểu thuyết lãng mạn.

She reads those romance novels.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy 1 nhà viết tiểu thuyết lãng mạn hiện đại làm gì cả ngày?

Anyway, so what does a post-modern romantic writer do all day?

OpenSubtitles2018. v3

Raivis rất thích thơ và tiểu thuyết lãng mạn.

Carmen loves poetry and romance.

WikiMatrix

Nhưng một đồng nghiệp, người yêu thích tiểu thuyết lãng mạn lại nói với chúng tôi :

But, as another colleague, who follows romance novels, told us :

EVBNews

Tiểu thuyết lãng mạn.

Romantic novels.

OpenSubtitles2018. v3

Không có ngày hôm sau trong tiểu thuyết lãng mạn.

There is no next day in romance.

OpenSubtitles2018. v3

Tiếp theo Phác thảo biển là Minetoza(1927) và cuốn tiểu thuyết lãng mạn Blistaiushie Oblaka (Những đám mây tỏa sáng) (1929).

This was followed by Minetoza in 1927, and the romantic novel Blistaiushie Oblaka (“Shining Clouds”) in 1929.

WikiMatrix

Các số liệu cũ của Hungary và tiểu thuyết lãng mạn của Gárdonyi cho biết quân Ottoman có 150-200.000 quân, là con số phóng đại.

Old Hungarian data and Gárdonyi’s estimate of the size of the Ottoman Army amount to 150 – 200,000 men .

WikiMatrix

Những bộ phim và tiểu thuyết lãng mạn cũng chứa đựng thông điệp tương tự: Chỉ có kết hôn mới đem lại hạnh phúc!

Romantic movies and novels often transmit a similar message —that marriage means happiness at last!

jw2019

Annie M. P. Smithson nằm trong số vài tác giả phục vụ cho người hâm mộ tiểu thuyết lãng mạn trong thập niên 1920 và 1930.

Dublin’s Annie M. P. Smithson was one of several authors catering for fans of romantic fiction in the 1920s and 1930s.

WikiMatrix

Gloria V. Casañas (sinh ngày 22 tháng 8 năm 1964 tại Buenos Aires) là nhà văn người Argentina viết tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết lãng mạn.

Gloria V. Casañas (born 22 August 1964 in Buenos Aires) is an Argentine writer of historical fiction and romance novels.

WikiMatrix

Trong tiểu thuyết lãng mạn sau này, đặc biệt bắt nguồn từ Pháp, yếu tố lãng mạn thường nhấn mạnh vào các câu chuyện tình lịch sử.

In later romances, particularly those of French origin, there is a marked tendency to emphasize themes of courtly love.

WikiMatrix

Với Kleypas điều này đã xác nhận thực hiện quyết định của mình để viết tiểu thuyết lãng mạn thay vì những tác phẩm văn học tư tưởng.

To Kleypas, this realization validated her decision to write romance novels instead of more literary works.

WikiMatrix

Đặc biệt trong số họ ai cũng chọn cho mình một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, một điều cần thiết để giúp họ thoát khỏi căn thẳng mà họ đang mang.

Separately, each of them had also chosen a romance novel, a necessity to them in helping them escape the stress they were currently under.

WikiMatrix

Kịch bản phim chắp bút bởi Phyllis Nagy dựa trên cuốn tiểu thuyết lãng mạn The Price of Salt của Patricia Highsmith năm 1952 (sau đó tái xuất bản năm 1990 với tựa đề Carol.

The screenplay, written by Phyllis Nagy, is based on the 1952 romance novel The Price of Salt by Patricia Highsmith (republished as Carol in 1990).

WikiMatrix

Tuy nhiên, cách lột tả đôi tình nhân bất hạnh này có một sức hút lạ lùng; những người hâm mộ tiểu thuyết lãng mạn đen tối sẽ không thể cưỡng nổi nó.”

Nonetheless, the portrayal of dangerous lovers hits the spot; fans of dark romance will find it hard to resist.”

WikiMatrix

Năm 2014, Manson xác nhận ban nhạc của cô chuẩn bị cho ra mắt một cuốn sách và ghi chú rằng đĩa tiếp theo của nhóm sẽ là “cuốn tiểu thuyết lãng mạn” của cô.

In 2014, Manson confirmed that the band is working on a book, and noted that the next record would be her “romance novel“.

WikiMatrix

Nếu thế thì bạn nên biết rằng mối quan hệ trong đời sống thực tại khác xa với mối quan hệ diễn tả trong phim ảnh, trên ti-vi, và trong những tiểu thuyết lãng mạn.

If so, you should be aware that a real-life relationship is far different from that depicted in movies, on television shows, and in romance novels.

jw2019

Tiểu thuyết gia lãng mạn cái con khỉ.

Romantic novelist, my ass.

OpenSubtitles2018. v3

Không biết phải viết tiểu thuyết hài lãng mạn như vậy đến bao giờ.

Anyway, that’s when I realized ,

QED

Và nghệ sĩ thu âm, ngôi sao truyền hình và tiểu thuyết gia lãng mạn.

And numero uno recording artist, telenovela star and romance novelist.

OpenSubtitles2018. v3

Trong tiểu thuyết khoa học thiếu niên theo chủ đề tiểu thuyết lãng mạn năm 2013 của Brenda Hiatt, Starstruck, Rigel gây ấn tượng với Marsha bằng một chiếc kính thiên văn có thể nhìn thấy rõ sao Leda.

In Brenda Hiatt’s 2013 teen, science fiction themed romance novel, Starstruck, Rigel impresses Marsha with a telescope that clearly sees Leda.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments