Nhiệt Độ Sôi Là Gì ? Nêu Nhiệt Độ Sôi Của Một Số Chất Lỏng

Nhiệt độ sôi là gì

A. Lý thuyết

– Chọn bài – Bài 18 : Sự nở vì nhiệt của chất rắnBài 19 : Sự nở vì nhiệt của chất lỏngBài 20 : Sự nở vì nhiệt của chất khíBài 21 : Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệtBài 22 : Nhiệt kế – Thang đo nhiệt độBài 24 : Sự nóng chảy và sự đông đặcBài 25 : Sự nóng chảy và sự đông đặc ( tiếp theo ) Bài 26 : Sự bay hơi và sự ngưng tụBài 27 : Sự bay hơi và sự ngưng tụ ( tiếp theo ) Bài 28 : Sự sôiBài 29 : Sự sôi ( tiếp theo ) Bài 30 : Tổng kết chương II : Nhiệt học1. Các đặc thù của sự sôi

– Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.

Bạn đang xem : Nhiệt độ sôi là gì*– Trong suốt thời hạn sôi, nhiệt độ của chất lỏng không biến hóa .

2. Lưu ý

Nhiệt độ sôi của chất lỏng còn phụ thuộc vào vào áp suất trên mặt thoáng chất lỏng. Áp suất trên mặt thoáng càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao .

3. Ứng dụng

*Nồi áp suất là một chiếc nồi kín nên khi đun nước trong nồi áp suất, nhiệt độ sôi hoàn toàn có thể lên đến khoảng chừng 1200C. Do nhiệt độ sôi trong nồi áp suất cao hơn so với những nồi thường thì khác nên thực phẩm nấu trong nồi áp suất sẽ mau chín và nhừ hơn .*Khi nước sôi, hơi nước sinh ra hoàn toàn có thể tạo ra những lực đẩy khá lớn. Một số chiếc ấm đun nước trong mái ấm gia đình lúc bấy giờ thường có gắn một chiếc còi ở miệng hoặc nắp ấm. Khi nước sôi, hơi nước đi vào còi khiến còi phát ra âm thanh, báo hiệu nước đã sôi .*

B. Trắc nghiệm

Bài 1: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển?

A. Càng lên cao nhiệt độ sôi càng giảm .B. Càng lên cao nhiệt độ sôi càng cao .C. Nhiệt độ sôi không phụ thuộc vào vào độ cao .D. Cả ba Tóm lại trên đều sai.
Càng lên cao nhiệt độ sôi càng giảm⇒ Đáp án A

Bài 2: Nhiệt độ sôi

A. không đổi trong suốt thời hạn sôi .B. luôn biến hóa trong suốt thời hạn sôi .C. luôn tăng trong thời hạn sôi .D. luôn giảm trong thời hạn sôi .Xem thêm : Nghĩa Của Từ Nothing At All Là Gì ? Cách Sử Dụng At All
Nhiệt độ sôi không đổi trong suốt thời hạn sôi⇒ Đáp án A

Bài 3: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng .B. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng .C. Gió .D. Khối lượng chất lỏng.
Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào vào áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng .⇒ Đáp án A

Bài 4: Hãy chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi.

Ở nhiệt độ sôi thì

A. các bọt khí xuất hiện ở đáy bình.

B. những bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng to ra, khi đến mặt thoáng chất lỏng thì vỡ tung .C. nước reo .D. những bọt khí nổi dần lên.
Ở nhiệt độ sôi thì những bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng to ra, khi đến mặt thoáng chất lỏng thì vỡ tung⇒ Đáp án B

Bài 5: Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

A. tăng dần lên B. giảm dần điC. khi tăng khi giảm D. không đổi khác
Trong suốt thời hạn sôi, nhiệt độ của chất lỏng không đổi khác⇒ Đáp án D

Bài 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa…. vào các bọt khí vừa…… trên mặt thoáng.

A. ngưng tụ B. hòa tanC. bay hơi D. kết tinh
Trong suốt thời hạn sôi, nước vừa bay hơi vào những bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng⇒ Đáp án C

Bài 7: Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân?

A. Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước .B. Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân thấp hơn nhiệt độ sôi của nước .C. Vì nhiệt kế thuỷ ngân dùng tốt hơn nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế .D. Vì nhiệt độ nóng chảy của thủy ngân thấp, khoảng chừng – 39 oC
Người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân để đo nhiệt độ của hơi nước sôi. Vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước .Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân là 357 oC .Nhiệt độ sôi của nước là 100 oC .⇒ Đáp án A

Bài 8: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?

A. Nước sôi ở nhiệt độ 100 oC. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi của nước .B. Trong suốt thời hạn sôi, nhiệt độ của nước không đổi khác ..C. Trong suốt thời hạn sôi, nhiệt độ của nước tăng dần .D. Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt quan trọng. Trong suốt thời hạn sôi, nước vừa bay hơi tạo ra những bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng.
Trong suốt thời hạn sôi, nhiệt độ của nước không đổi khác⇒ Đáp án C

Bài 9: Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì:

*A. Bình A sôi nhanh nhất .B. Bình B sôi nhanh nhất .C. Bình C sôi nhanh nhất .

D. Ba bình sôi cùng nhau vì có cùng diện tích đáy.

Bình A sôi nhanh nhất
⇒ Đáp án A

Bài 10: Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?

A. Các chất khác nhau sôi ở nhiệt độ khác nhau .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments