Những nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 338

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Nguyên tắc hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác. Trong bài viết này, mindovermetal sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách hạch toán một số nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 338.

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản này có 8 tài khoản cấp 2, như sau :

Tài khoản 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu giá trị tài sản thừa đã xác định được nguyên nhân và có biên bản xử lý thì được ghi ngay vào các tài khoản liên quan, không qua hạch toán tài khoản 338 (3381)

nhung-nghiep-vu-lien-quan-den-tai-khoan-338-2-mindovermetal

Tài khoản 3382 – Kinh phí công đoàn: Phản ánh tình hình trích và thanh toán kinh phí công đoàn ở đơn vị.

Tài khoản 3383 – Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm xã hội ở đơn vị.

Tài khoản 3384 – Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm y tế đơn vị.

Tài khoản 3385 – Phải trả về cổ phần hóa

Tài khoản 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm thất nghiệp ở đơn vị.

Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Tài khoản 3388 – Phải trả, phải nộp khác: Phản ánh các khoản phải trả khác của đơn vị ngoài nội dung các khoản phải trả đã phản ánh trên các tài khoản từ TK 3381 đến TK 3387.

Phương pháp hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu giá trị tài sản thừa đã xác định được nguyên nhân và có biên bản xử lý thì được ghi ngay vào các tài khoản liên quan, không qua hạch toán tài khoản 338 (3381)

Tài khoản 3382 – Kinh phí công đoàn: Phản ánh tình hình trích và thanh toán kinh phí công đoàn ở đơn vị.

Tài khoản 3383 – Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm xã hội ở đơn vị.

Tài khoản 3384 – Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm y tế đơn vị.

Tài khoản 3385 – Phải trả về cổ phần hóa

Tài khoản 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm thất nghiệp ở đơn vị.

Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Tài khoản 3388 – Phải trả, phải nộp khác: Phản ánh các khoản phải trả khác của đơn vị ngoài nội dung các khoản phải trả đã phản ánh trên các tài khoản từ TK 3381 đến TK 3387.

Khi phát hiện gia tài thừa chưa xác lập rõ nguyên do phải chờ xử lý

Tại thời điểm phát hiện, kế toán phản ánh giá trị tài sản thừa theo giá trị hợp lý:

Tại thời gian phát hiện, kế toán phản ánh giá trị gia tài thừa theo giá trị hài hòa và hợp lý : Nợ TK 111, 152, 153, 156, 211 ( giá trị hài hòa và hợp lý )

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khácKhi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền về số tài sản thừa, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý ghi vào các tài khoản liên quan, ghi:Khi có biên bản giải quyết và xử lý của cấp có thẩm quyền về số gia tài thừa, kế toán địa thế căn cứ vào quyết định hành động giải quyết và xử lý ghi vào những tài khoản tương quan, ghi :Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 441 – Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữuCó TK 441 – Nguồn vốn góp vốn đầu tư XDCBCó TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3388 )Có TK 642 – giá thành quản trị doanh nghiệp

Có TK 711 – Thu nhập khác2.2. Kế toán BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí đầu tư công đoàn .Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, kế toán hạch toán:Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, kế toán hạch toán :Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642 ( số tính vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại )

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động ( số trừ vào lương của người lao động )

Có TK – Phải trả, phải nộp khácKhi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm và kinh phí công đoàn, ghi:Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm và kinh phí đầu tư công đoàn, ghi :

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khácCó TK 111, 112 …Khi chi trả BHXH cho công nhân viên nghỉ ốm đau, thai sản,… ghi:Khi chi trả BHXH cho công nhân viên nghỉ ốm đau, thai sản, … ghi :

nhung-nghiep-vu-lien-quan-den-tai-khoan-338-1-mindovermetal

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khácCó TK 334 – Phải trả công nhân viênKinh phí công đoàn chi vượt cấp, được bù, ghi:Kinh phí công đoàn chi vượt cấp, được bù, ghi :Nợ TK 111, 112 …

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác2.3. Khi vay, mượn vật tư, sản phẩm & hàng hóa, nhận góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại không hình thành pháp nhân, ghi :Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156 …Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

2.4. Hướng dẫn hạch toán lệch giá chưa thực thi về cho thuê TSCĐ, Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư theo phương pháp cho thuê hoạt động giải trí :Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư trong nhiều năm, phản ánh doanh thu chưa thực hiện theo giá chưa có thuế GTGT:Khi nhận tiền của người mua trả trước về cho thuê TSCĐ, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư trong nhiều năm, phản ánh lệch giá chưa thực thi theo giá chưa có thuế GTGT :Nợ những TK 111, 112, … ( tổng số tiền nhận trước )Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi ( giá ch ­ ưa có thuế GTGT )

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Piracetam 800Mg Là Thuốc Gì ? Công Dụng Và Liều Dùng

Tính và ghi nhận doanh thu của từng kỳ kế toán:Tính và ghi nhận lệch giá của từng kỳ kế toán :

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụNếu hợp đồng cho thuê tài sản không thực hiện được phải trả lại tiền cho khách hàng, ghiNếu hợp đồng cho thuê gia tài không triển khai được phải trả lại tiền cho người mua, ghiNợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi ( giá cho thuê ch ­ ưa có thuế GTGT )Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( số tiền trả lại cho ng ­ ười đi thuê về thuế GTGT của hoạt động giải trí cho thuê TSCĐ không triển khai được )Có những TK 111, 112, …2.5. Hạch toán bán sản phẩm & hàng hóa theo phương pháp trả chậm, trả gópKhi bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay được ghi vào tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện:Khi bán hàng theo phương pháp trả chậm, trả góp thì ghi nhận lệch giá bán hàng và phân phối dịch vụ theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay được ghi vào tài khoản 3387 – Doanh thu chưa triển khai :Nợ những TK 111, 112, 131, …Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT )Có TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai ( phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT )Có TK 3331 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nướcHàng kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:Hàng kỳ, xác lập và kết chuyển lệch giá tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi :Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khaiCó TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chínhKhi thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, ghi:Khi thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, ghi :Nợ những TK 111, 112, …Có TK 131 – Phải thu của người muaĐồng thời phải ghi nhận giá vốn hàng bán:Đồng thời phải ghi nhận giá vốn hàng bán :Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó những TK 154, 155, 156, 157, …2.6. Trường hợp bán và thuê lại TSCĐ là thuê kinh tế tài chính có giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại :Khi hoàn tất thủ tục bán tài sản, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi:Khi hoàn tất thủ tục bán gia tài, địa thế căn cứ vào hoá đơn và những chứng từ tương quan, ghi :Nợ những TK 111, 112, … ( tổng giá thanh toán giao dịch )Có TK 711 – Thu nhập khác ( giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại )Có TK 3387 – Doanh thu chưa triển khaiCó TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp .Đồng thời ghi giảm TSCĐ:Đồng thời ghi giảm TSCĐ :Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác ( giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại )Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( giá trị hao mòn ) ( nếu có )

nhung-nghiep-vu-lien-quan-den-tai-khoan-338-mindovermetal

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ).

Định kỳ, kết chuyển chênh lệch lớn hơn (lãi) giữa giá bán và giá trị còn lại của tài sản cố định bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hợp với thời gian thuê tài sản, ghi:Định kỳ, kết chuyển chênh lệch lớn hơn ( lãi ) giữa giá cả và giá trị còn lại của gia tài cố định và thắt chặt bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ tương thích với thời hạn thuê gia tài, ghi :Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thiCó những TK 623, 627, 641, 642, …

Những sai sót cần tránh trong kế toán khoản phải thu – phải trả khách hàng

Những quan tâm khi kế toán lệch giá chưa thực thiCó được tham gia bảo hiểm tiếp sau khi đã rút BHXH 1 lần ?Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ phân phối mọi góc nhìn về tình hình kinh tế tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động hóa và trấn áp tính hợp lệ từ những thanh toán giao dịch ngân hàng nhà nước, hóa đơn, mã số thuế … MISA SME.NET là mẫu sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành tăng trưởng ứng dụng kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments