nước tương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Cho anh món Cá hồi nướng với nước tương.

I’ll have the Grilled Soy sauce Salmon.

QED

Nếu làm như nước tương tự nhiên màu Cua?

What if do as soy sauce nature’s color crab?

QED

Để minh họa, giả sử chúng ta sống trong một nước tương đối giàu với mức sống cao.

To illustrate, suppose we live in a relatively affluent country with a high standard of living.

jw2019

Cá hồi nướng với nước tương.

Grilled Soy sauce Salmon.

QED

Ở Nhật Bản, họ chỉ cung cấp nước tương.

In Japan, only the sedan was offered .

WikiMatrix

Câu chuyện bắt đầu lưu hành trên báo chí về nước tương giá rẻ làm từ tóc người.

Stories began circulating in the press about cheap soy sauces made from human hair.

WikiMatrix

Còn dễ thương hơn nếu chấm nước tương ăn với cơm.

They’d be even cuter on some rice with some soy sauce.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy là món Cá hồi nướng với nước tương đúng không ạ?

Will it be the Grilled Soy sauce Salmon set?

QED

Wakayama ramen ở vùng Kansai có nước dùng được nấu từ nước tương và xương lợn.

Wakayama ramen in the Kansai region has a broth made from soy sauce and pork bones.

WikiMatrix

Phản ứng này tạo ra một lượng nước tương đương cho mỗi bước ngưng tụ (este hóa).

This reaction generates one equivalent of water for every condensation (esterification) step.

WikiMatrix

Game có thể được chơi về nước tương đối nhanh, nhưng lại có ít giá trị chơi lại.

The game can be cleared relatively quickly, but offers little replay value.

WikiMatrix

Chúng ta sẽ xem xét hai đất nước tương tự nhau,

We’re going to look at two similar countries ,

QED

Một số lượng nước tương tự chảy vào hồ từ nhà máy thủy điện Walchensee lấy nước từ sông Isar.

A similar amount of water flows into the lake from the Isar through the Lake Walchen Power Plant.

WikiMatrix

Thật là một sự khích lệ thay cho tất cả những ai sống trong những nước tương đối có tự do!

What a stimulus this should be to all those living in countries where there is relative freedom!

jw2019

Một cách khác dùng wasabi để làm dậy mùi nước tương là bỏ wasabi vào chén và xịt nước tương lên.

Another way to flavor soy sauce with wasabi is to place the wasabi mound into the soy sauce dish and then pour it in.

WikiMatrix

Sốt tsuyu được làm từ một hỗn hợp đặc của dashi, nước tương ngọt (thường được gọi là “satōjōyu”) và mirin.

The tsuyu is made of a strong mixture of dashi, sweetened soy sauce (also called “satōjōyu”) and mirin.

WikiMatrix

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu biết thấu đáo về cách những phân tử nước tương tác với nhau.

Yet, scientists still do not fully understand how water molecules work.

jw2019

Với nước tương đối ôn hoà hơn, nó tương đối êm dịu; với nước nóng, nó sẽ có vị se nhiều hơn.

With relatively more temperate water, it is relatively mellow; with hot water, it is more astringent.

WikiMatrix

Tôi đến từ một đất nước tương đối nhỏ, Israel, và với tám triệu người Israel, đa số là tôi chưa bao giờ gặp.

I come from a relatively small nation, Israel, and of eight million Israelis, I never met most of them.

ted2019

Chúng phổ biến nhất ở miền tây khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và thường được tìm thấy trong nước tương đối sâu.

They are most common in the western Indo-Pacific region and are usually found in relatively deep water.

WikiMatrix

Thậm chí là trong phần nước tương đối ấm áp, cái giá rét chết người của mùa đông đe dọa sự sống dưới đáy biển.

Even in the relative warmth of the water, the lethal cold of winter threatens life on the sea floor.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, ngay cả tại Hoa Kỳ, là một nước tương đối giàu có, áp lực kinh tế đưa đến nhiều hậu quả tai hại.

However, even in the relatively affluent United States, economic pressures take their toll.

jw2019

Tỷ lệ của nước chấm cũng thay đổi, nhưng thường thì tỷ lệ nước dùng dashi gập 3, 4 lần tỷ lệ nước tương và rượu mirin.

Proportions vary, but there is normally three to four times as much dashi as soy sauce and mirin.

WikiMatrix

Bản thân tôi đã nhìn thấy và nếm trải quá nhiều điều khủng khiếp, kể cả ở nước tương đối mẫu mực như là Thụy Sĩ.

I have seen and experienced too many dreadful warnings, even in comparatively model Switzerland.

Literature

Nhiều loài được tìm thấy trong các vùng nước tương đối sâu, dưới độ sâu đạt được nhờ lặn có đeo bình dưỡng khí thông thường.

Many species are found in relatively deep waters, below depths reachable by normal scuba diving.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments