Đại từ trong tiếng Anh dùng như thế nào? Câu hỏi thường gặp

Rate this post

Advertisement

Đại từ trong tiếng Anh là từ thay thế cho danh từ, được phân ra các loại chính như sau: Đại từ nhân xưng, Đại từ phản thân, Đại từ chỉ định, Đại từ sử hữu. Vậy làm sao để hiểu và sử dụng đại từ trong tiếng Anh cho đúng cách?

Đại từ trong tiếng Anh

1. Đại từ trong tiếng Anh: Đại từ nhân xưng (Personal pronouns) Đại từ trong tiếng Anh

Advertisement

Đại từ nhân xưng gồm đại từ chủ ngữ ( Subject pronoun ) và đại từ tân ngữ ( Object pronoun )

Số ít

Số nhiều

Đại từ chủ ngữ

Advertisement

Đại từ tân ngữ

Đại từ chủ ngữ

Đại từ tân ngữ

Ngôi 1

I
me
We
Us

Ngôi 2

Advertisement

You
You
You
You

Ngôi 3

He
Shehttps://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.pngIt
Him
Her
It
They
Them

Cách dùng Đại từ nhân xưng:  Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng được dùng để thay thế sửa chữa cho danh từ khi không thiết yếu sử dụng hoặc lặp lại đúng mực danh từ hoặc cụm danh từ đó .

E.g. 

Advertisement

John has broken his leg. He’ll be in hospital for a few days .
( John vừa bị gãy chân. Anh ấy sẽ phải nằm viện vài ngày )

  • “I, he, she, we, they” có thể là chủ ngữ của động từ:

E.g.

He has been living here for 3 years .

  • “Me, him, her, us, them” có thể là:

– Tân ngữ trực tiếp của động từ.

E.g.

I saw her at the party last night .

Advertisement

– Tân ngữ gián tiếp của động từ.

E.g.

Ann gave a book to him .

– Hoặc tân ngữ của giới từ.

E.g.

We couldn’t do it without them .

2. Đại từ trong tiếng Anh: Đại từ phản thân (reflexive pronouns)

Advertisement

Subject pronoun

Reflexive pronoun

I
Myself
You
Yourself / Yourselves
He
Himself
She
Herself
It
Itself
We
Ourselves
They
Themselves

Cách sử dụng đại từ phản thân:

Cách sử dụng

Ví dụ

Làm tân ngữ của động từ khi chủ ngữ và tân ngữ là cùng 1 đối tượng người tiêu dùng

I cut myself

Tom and Ann blamed themselves for the accident
Dùng như trên sau động từ + giới từ

He spoke to himself

I’m annoyed with myself .

Dùng nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ khác.

Chúng thường nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ của câu .
Khi nhấn mạnh vấn đề danh từ, chúng đứng sau danh từ đó .

Ann herself opened the door .

Tom himself went .
I spoke to the President himself .
Dùng như những tân ngữ sau giới từ .

I did it by myself

He get them for himself

3. Đại từ trong tiếng Anh: Đại từ chỉ định (Reflexive pronoun)

Đại từ chỉ định gồm có những từ “ this, that, these và those ” chỉ ra đơn cử người hoặc vật được nói đến .

Ex:

This is an apple pie / That is a good idea .
Thes e are my friends / Thos e are maple trees .

Cách sử dụng đại từ chỉ định:

Cách dùng

Ví dụ

Nhóm 1

This

Chỉ 1 người / 1 vật ở gần người nói hoặc viết
Đi với danh từ số ít

This is my pen .

This pen belongs to me .

That

Chỉ 1 người / 1 vật ở xa người nói hoặc viết
Đi với danh từ số ít

That is my pen .

That pen belongs to me .

Nhóm 2

These

Chỉ nhiều người / nhiều vật ở gần người nói hoặc viết
Đi với danh từ số nhiều

Thes e are my pens .

Thes e pens belong to me .

Those

Chỉ nhiều người / nhiều vật ở xa người nói hoặc viết
Đi với danh từ số nhiều

Thos e are my pens .

Thos e pens belong to me .

4. Đại từ trong tiếng Anh: Đại từ sở hữu (Possessive pronoun) 

Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. Nó có nghĩa: mine = cái của tôi; yours = cái của (các) bạn; … Do đó chúng thay thế cho danh từ. Đừng bao giờ dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ. Mặc dù cách viết của hisits đối với tính từ sở hữu và đại từ sở hữu là giống nhau nhưng bạn cần phân biệt rõ hai trường hợp nhé !

E.g.:

This is my book ; that is yours. ( yours = your book )
Your teacher is the same as his. ( his = his teacher )

5. Tổng kết

Đại từ trong tiếng Anh

Giờ thì chắc như đinh chúng mình đã biết cách sử dụng đại từ trong tiếng Anh sao cho chuẩn rồi, nhưng những bạn đừng quên thực hành thực tế để đạt được hiệu quả học tập trên cả mong đợi luôn nhé ! Elight chúc những bạn thành công xuất sắc !

Subject pronoun

Object pronoun

Reflexive pronoun

Possessive pronoun

I
Me
Myself
Mine
You
You
Yourself
Yours
He
Him
Himself
His
She
Her
Herself
Hers
It
It
Itself
Its
We
Us
Ourselves
Ours
You
You
Yourself
Yourselves
Yours

They

Them
Themselves
Theirs

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments