Thành ngữ Mỹ thông dụng: Once in a while / A workaholic

Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “ POPULAR AMERICAN IDIOMS ” bài số 48 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon đảm nhiệm .
The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE and A WORKAHOLIC .
Trong bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay, hai thành ngữ ta học là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC .

The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter and talking voices fill the air; everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan and Mike enjoy it, for sure. They seldom come to this place, but when they’re here, they often see their friends and relish the conversation with them.

Advertisement

Quán cafe thời điểm ngày hôm nay đông không bình thường. Giới trẻ tuổi ngồi hết ghế trong tiệm. Tiếng cười lời nói vang khắp nơi ; ai cũng vui thích khung cảnh tự do này. Chắc chắn Mai Lan và Mike cũng vậy. Họ ít khi tới đây nhưng khi ở đây thì họ gặp những bạn và chuyện trò rất vui .
MIKE : It’s good to see happy people around us, Mai Lan .
Thật vui khi thấy mọi người quanh mình vui tươi, Mai Lan .
MAI LAN : So true. Everyone’s relaxed and seems to be carefree. We deserve moments like this once in a while .
Đúng quá. Ai nấy từ tốn và có vẻ như không lo ngại gì. Chúng mình xứng danh được hưởng những lúc thế này, lâu lâu một lần .
MIKE : Wow ! Mai Lan. You’re using a new idiom, “ once in a while ” .
Ôi chao, Mai Lan. Cô dùng từ mới, “ once in a while ” .
MAI LAN : Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “ sometimes ” .
Đúng đó. Tôi vừa học được từ này khi tôi đọc một chuyện tối trong ngày hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E có nghĩa là “ đôi lúc ” .
MIKE : You just said that once in a while we came to this coffee-shop. When was the last time we were here, do you remember ?
Cô vừa nói nhiều lúc tất cả chúng ta tới tiệm cafe này. Lần chót ta tới đây là hồi nào, cô có nhớ không ?
MAI LAN : Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to rest, enjoy coffee and my favorite almond cookies .
Ồ, đó là ngày trước Lễ Tạ ơn. Mình đi shopping, mua khá nhiều vì có bán giá tốt. Mình nghỉ tại đây để uống cafe và ăn bánh hạnh nhân tôi rất thích .
MIKE : I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish .
Tôi nhớ rồi. Cô có trí nhớ tốt quá, Mai Lan. Thỉnh thoảng ta mới tới đây, không nhiều như ta muốn .
MAI LAN : Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time to relax .
Mình tới đây nhiều hơn nhé. Ở đây đáng yêu và dễ thương quá. Chúng mình bận, nhưng sau kỳ thi, sẽ có nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn .
MIKE : Don’t forget we have jobs this summer. You’re to be a salesperson at Macy’s, aren’t you ? And I, I’m going to intern at the ngân hàng. We’ll be quite busy again .
Đừng quên tất cả chúng ta có việc làm mùa hè này. Cô sẽ bán hàng cho tiệm Macy’s, đúng không ? Còn tôi, tôi tập sự ở ngân hàng nhà nước. Mình lại bận nữa .
MAI LAN : Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have to stand up all the time. I’ll have to sit down and relax at break time .
Đúng. Tôi rất mừng có việc ở hãng Macy’s. Công việc của người bán hàng không cần nhiều sức lực lao động, nhưng tôi sẽ phải đứng suốt ngày. Tôi sẽ phải ngồi và nghỉ ngơi trong giờ nghỉ .

MIKE: That’s right. I’ll have to work hard at the bank, too. Both of us need to get experience in the workforce and we also need to build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng sẽ phải thao tác nhiều ở ngân hàng nhà nước. Cả hai tất cả chúng ta cần kinh nghiệm tay nghề thao tác, mình cũng cần để dành thêm tiền nữa .
MAI LAN : You always think about work. You work so hard at school and then at work. What do you call a person who works very hard ?
Anh luôn luôn nghĩ đến thao tác. Anh lo việc học ở trường, rồi việc làm. Một người thao tác nhiều quá gọi là gì ?
MIKE : A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C .
Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C .
MAI LAN : That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic .
Từ này hay nhỉ. Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic .
MIKE : An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. and often gets drunk. He’s addicted to alcoholic drinks .
Một alcoholic là người uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v… nhiều quá và hay bị say sưa. Hắn là một người nghiện rượu .
MAI LAN : What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing .
May quá, anh không phải là người nghiện rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà cầm ly rượu trong tay, không thao tác gì hết .
MIKE : I wouldn’t do that, you know me !
Tôi không khi nào làm thế. Cô biết tôi mà .
MAI LAN : So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to rest .
Vậy anh không phải là một anh nghiện rượu, nhưng anh là anh nghiện thao tác. Anh thao tác cả ngày, không nghỉ ngơi luôn .
MIKE : I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want to work more. I think I’m a bit lazy .
Tôi không là người nghiện rượu, nhưng cũng không là người nghiện làm. Tôi còn muốn làm nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi hơi lười biếng .
MAI LAN : Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard to catch up with you .
Mike, anh tốt lắm. Anh chăm học chăm làm. Tôi thấy khó bì kịp với anh .
MIKE : You sound like I’m your hero ! How I wish that were true ! In reality, I’m a lazy bum .

Advertisement

Cô nói như tôi là người hùng của cô! Tôi ước gì đó là sự thực! Chính thực ra tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN : I’ll ask you more about the idiom “ a lazy bum ” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee and this fun place .
Sau này, tôi sẽ hỏi thêm anh về từ “ a lazy bum ”, “ anh lười ”. Bây giờ mình chiêm ngưỡng và thưởng thức cafe ngon và nơi vui tươi này nhé .
Hôm nay tất cả chúng ta vừa học hai thành ngữ : ONCE IN A WHILE nghĩa là ĐÔI KHI và A WORKAHOLIC nghĩa là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới .

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki công nghệ

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments