Tăng trưởng hữu cơ hay Organic Growth là gì trong kinh doanh

Tăng trưởng hữu cơ (tiếng Anh: Organic Growth) là tốc độ tăng trưởng mà một công ty có thể đạt được bằng cách tăng sản lượng và doanh thu bán hàng từ bên trong.

Tăng trưởng hữu cơ hay Organic Growth là gì

Thuật ngữ ‘Organic Growth” tạm dịch ra tiếng Việt là tăng trưởng tự thân, tăng trưởng từ bên trong hay tăng trưởng hữu cơ.

Tăng trưởng hữu cơ là tốc độ tăng trưởng mà một công ty có thể đạt được bằng cách tăng sản lượng và doanh số bán hàng từ bên trong.

Tăng trưởng hữu cơ không gồm có doanh thu hoặc tăng trưởng góp phần từ những thương vụ làm ăn tóm gọn, mua lại hoặc sáp nhập vì những thương vụ làm ăn nêu trên không tạo ra doanh thu từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bên trong của công ty. Những kế hoạch như vậy được gọi là tăng trưởng ngoại sinh ( tăng trưởng vô cơ ) .

Đặc trưng và ý nghĩa của tăng trưởng hữu cơ

Chiến lược tăng trưởng hữu cơ tìm cách tối đa hóa tăng trưởng từ bên trong. Thông thường, những công ty sẽ sử dụng tăng trưởng doanh thu và thu nhập, trên cơ sở hàng quí hoặc hàng năm, như những số liệu hiệu suất / hiệu suất cao hoạt động giải trí để nhìn nhận tăng trưởng hữu cơ .
Việc theo đuổi tăng trưởng hữu cơ thường gồm có những chương trình khuyến mại, chiến dịch ra đời dòng loại sản phẩm mới hoặc nâng cấp cải tiến dịch vụ người mua .
Loại tăng trưởng này rất quan trọng do tại những nhà đầu tư muốn thấy rằng một công ty mà họ đã góp vốn đầu tư, hoặc dự tính góp vốn đầu tư, có năng lực kiếm được nhiều hơn so với năm trước – điều này hoàn toàn có thể dẫn tới hiệu quả là giá CP cao hơn hoặc cổ tức được chia nhiều hơn .

Trong một số ngành công nghiệp, đặc biệt là bán lẻ, tăng trưởng hữu cơ được đo bằng mức tăng trưởng tương đương hoặc mức tăng tưởng có thể so sánh (comparable growth).

Same-store sales / Comparable-store sales ( tạm dịch : doanh thu bán hàng cùng shop hoặc doanh thu bán hàng hoàn toàn có thể so sánh ) giám sát sự tăng trưởng doanh thu của những shop hiện tại so với doanh thu của chính shop đó trong quá khứ .

Ðây là số liệu tài chính mà các công ty trong ngành bán lẻ thường xuyên sử dụng để đánh giá sự tăng trưởng tổng doanh số phát sinh trên các cửa hàng đã hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian nhất định (thường là quí, năm hoặc thời gian dài hơn) so với các số liệu tương tự cùng một khoảng thời gian trong quá khứ.

Sự tăng trưởng của doanh thu bán hàng cùng shop ( doanh thu bán hàng hoàn toàn có thể so sánh ) không gồm có yếu tố tăng trưởng từ việc mở shop mới hoặc hoạt động giải trí mua lại và sáp nhập .

Các công ty như Walmart, Costco và các nhà bán lẻ lớn khác cung cấp báo cáo hàng quí để các nhà đầu tư và các nhà phân tích dễ dàng nhận ra ý tưởng về sự tăng trưởng hữu cơ của họ. Walmart đã tăng doanh số bán hàng lên 2,6% trong quý IV năm 2018.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Thái Tú – Technical Editor | MarketingTrips 

Tham khảo : Vietnambiz
Được hỗ trợ vốn

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments