Nên hiểu đúng thế nào là Phật độ

Phật độ không có nghĩa là cầu nguyện, van vái điều gì thì Phật độ, Phật ban cho điều ấy. Mà Phật độ ở đây chính là Phật chỉ dạy cho tất cả chúng ta con đường giải thoát giác ngộ để tự mỗi tất cả chúng ta tùy theo bổn nguyện, nền tảng, thực trạng của chính mình để tự mình hóa giải những phiền não vô minh .>> Shop Ưu Đàm

Phật độ là gì? 

Advertisement

Phật độ không có nghĩa là mình cầu nguyện, van vái điều gì thì Phật độ, Phật ban cho điều ấy. Ảnh: Internet

Phật độ không có nghĩa là mình cầu nguyện, van vái điều gì thì Phật độ, Phật ban cho điều ấy. Ảnh: Internet

Ngày nay có rất nhiều đệ tử Phật vẫn còn nhầm lẫn về hai chữ: “Phật độ”. Theo đó, Phật độ không có nghĩa là mình cầu nguyện, van vái điều gì thì Phật độ, Phật ban cho điều ấy. Mà Phật độ ở đây chính là Phật chỉ dạy cho chúng ta con đường giải thoát giác ngộ để tự mỗi chúng ta tùy theo bổn nguyện, căn cơ và hoàn cảnh của chính mình mà tự mình hóa giải những hệ lụy của phiền não vô minh. Khi ánh sáng xuất hiện, thì bóng tối tự động bị đẩy lùi hoặc mất đi. Giảm được một phần phiền não vô minh thì tăng thêm được một phần an lạc, hạnh phúc mà nhà Phật gọi là Bồ đề Niết bàn.

Bài liên quan

Advertisement

Đức Phật có tha lỗi cho tội lỗi của chúng ta không?Phật độ là Phật giúp cho tất cả chúng ta phương tiện đi lại tức là giáo lý Tứ Diệu Đế, tầm cỡ, nhưng chính tất cả chúng ta phải tự mình điều tra và nghiên cứu, tu tập, thực hành thực tế và sống đúng với chánh pháp thì mới có giải thoát, an vui và tự tại. trái lại nếu tất cả chúng ta cứ mãi mê ngồi thiền lim dim, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, van vái, cầu nguyện mà tự mình không chịu lo tu sửa, tánh tham tật đố không chừa, tâm còn giận còn hờn, lòng còn chạy theo si mê ái dục thì đây chỉ là tu hành theo hình thức, không có một ý nghĩa hay giá trị nào hết. Người đệ tử Phật bắt buộc phải có niềm tin. Nhưng niềm tin ở đây là tin vào lời dạy chân thực của Đức Phật là người đã thực chứng những chân lý nhiệm mầu chính bới lời dạy của Phật là : ” Như Lai thị chơn ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuống ngữ giả ” nghĩa là lời nói của Phật là chân chính, là thành thật, không tráo trở và không khi nào gian dối.

Quan trọng hơn là người đệ tử Phật phải tin chính mình có khả năng hóa giải, diệt trừ mọi vô minh phiền não để đạt được tâm thanh tịnh mà có Niết bàn, có Bồ đề cũng như chư Phật, chư Bồ tát vậy. Đức Phật dạy chúng sinh phát triển những tiềm năng và nỗ lực của chính bản thân mình để đạt đến trạng thái an lạc và hạnh phúc tuyệt đối Niết bàn. Do đó hạnh phúc hay khổ đau là do nơi con người chớ không tùy thuộc vào một đấng quyền năng tuyệt đối nào và Đức Phật chỉ là một bậc thầy hướng đạo mà thôi.

Người Phật tử hãy tự độ

Phật độ là Phật giúp cho chúng ta phương tiện tức là giáo lý Tứ Diệu Đế, kinh điển, nhưng chính chúng ta phải tự mình nghiên cứu, tu tập, thực hành và sống đúng với chánh pháp thì mới có giải thoát, an vui và tự tại. Ảnh: Internet

Advertisement

Phật độ là Phật giúp cho chúng ta phương tiện tức là giáo lý Tứ Diệu Đế, kinh điển, nhưng chính chúng ta phải tự mình nghiên cứu, tu tập, thực hành và sống đúng với chánh pháp thì mới có giải thoát, an vui và tự tại. Ảnh: Internet

Vào thời Đức Phật, khi những đệ tử Ngài sắp qua đời, hay nổi bật là khi cư sĩ Cấp Cô Độc sắp chết, Đức Phật đến thăm và chỉ dạy rỏ ràng rằng : Muốn được giải thoát thì đừng chấp thân, đừng chấp tâm và đừng chấp cảnh. Do đó nếu không còn chấp, thì đã chặt đứt tham sân si và đương nhiên tâm được thanh tịnh mà chứng được Niết bàn. Đức Phật chỉ nhắc nhở như thế là đủ chớ Phật và đệ tử của Ngài không hề có “ Tụng kinh niệm Phật cầu siêu ”. Tại sao lại không tụng niệm ? Vì người sắp chết tâm lại duyên theo tiếng mõ tiếng chuông, âm vang trầm bổng của lời tụng. ( Mà còn duyên là còn dính mắc, không tự tại, khó giải thoát ). Nhưng nếu nhắc nhở cho họ đồng cảm rằng “ ngũ uẩn giai không, duyên sanh như huyễn ” nghĩa là thân này không thật, trần gian nầy không thật, cuộc sống cũng như giấc mộng, nhanh như điện chớp, như bóng mây, mới thấy đó rồi mất đó. Ngay cả thân bằng quyến thuộc cũng không thật do tại duyên kết thì còn anh còn em, còn vợ còn chồng, còn con còn cháu đến khi duyên tan thì mỗi người đi mỗi ngã. Hiểu được như thế thì họ thuận tiện buông xả, không còn lo phiền tức là “ hết khổ ách ”. Tham, sân, si, chấp thủ hết thì tâm lý sáng suốt, có an vui tự tại và Niết bàn, Cực lạc hiển lộ. Dĩ nhiên là họ sẽ được an lành, nhẹ nhàng mà ra đi, gọi cho đẹp thì là “ siêu thoát “.

Bài liên quan

Đức Phật dạy pháp nhập Niết bàn ngay tại đây và bây giờĐạo Phật không tin vào sự cứu rỗi mà tin sâu vào nhân quả, tin vào lời công bố của Đức Phật khi mới thành đạo là : ” Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành ” và đương nhiên tin vào câu nói sau cuối trước khi Ngài nhập diệt : ” Mọi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hảy thực hành thực tế đúng theo con đường Bát Chánh Đạo thì sẻ có giải thoát, giác ngộ ”. Trong tổng thể tất cả chúng ta, ai hiểu được như vậy … Đó chính là đã và đang được “ PHẬT ĐỘ “. Như vậy, đức Phật là một vị Thầy dẫn đường sáng suốt, một vị thầy thuốc tài năng, nhưng chúng sinh phải tự mình cất bước lên mà đi thì mới tới đích, có bệnh phải uống thuốc mới hết bệnh, tức là tự học, tự tu, tự độ. Đức Phật không hề làm trái luật Nhân Quả, không hề uống thuốc giùm khiến người đau hết bệnh, không hề ăn giùm khiến người đói được no. Đức Phật chỉ hoàn toàn có thể khuyên bảo, truyền dạy chúng sinh bỏ ác làm thiện, từ loại thiện phiền não đến loại thiện không phiền não, tức là khởi đầu bằng việc đoạn trừ mọi ác nghiệp dẫn đến ba cõi khổ, rồi cố gắng nỗ lực làm mười việc lành để sinh cõi trời hay sinh làm người, đó là thiện phiền não. Rồi tu đạo Bồ Tát, đạo thành Phật, thành thiện không phiền não, thành trí tuệ Phật. Thế nên, trí tuệ là quan trọng bậc nhất của đạo Phật và bao trùm toàn diện mục đích phải có của những hàng Phật tử nếu muốn đi trên con đường giải thoát đến giác ngộ viên mãn. Trí tuệ này Open khi bản thân người Phật tử hành trì những pháp môn tu để thanh tịnh tâm và giữ gìn giới hạnh. Phật nói : “ Không làm những điều ác, Nên làm những việc lành, Tự thanh tịnh Tâm, Đó là lời chư Phật dạy ”. Đây là quy trình tu tập của mỗi người tất cả chúng ta để tự giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments