phát hành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Album sau của cô My Worship – Live, được phát hành vào năm 2017.

Her laterst album, My Worship – Live, was released in 2017.

Advertisement

WikiMatrix

Thông báo chính thức về việc thay đổi ngày phát hành được công bố vào tháng 7 năm 2014.

The official announcement in change of date was made in July 2014.

WikiMatrix

Advertisement

Phiên bản tiếng Anh được phát hành bởi Comics One vào tháng 10 năm 2003.

The English edition was released by Comics One in October 2003.

WikiMatrix

Các đồng tiền được phát hành dưới tên ông và tên của hoàng đế Leo II.

Advertisement

Coins of this pope are extant bearing his name and that of Emperor Louis .

WikiMatrix

Bài chi tiết: Freespire Trong tháng 8/2005, Andrew Betts phát hành Freespire, một Live CD dựa trên Linspire.

In August 2005, Andrew Betts released Freespire, a Live CD based on Linspire.

WikiMatrix

Phiên bản DVD/BD đã được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 17 tháng 7 năm 2010.

Advertisement

A DVD/BD of the movie was released in Japan on July 28, 2010.

WikiMatrix

Tới ngày nay, ông đã phát hành 18 CD.

To this day, he has published 18 CDs.

WikiMatrix

Ba cuốn tiểu thuyết được phát hành tại Nhật từ tháng 9 năm 2000 và tháng 9 năm 2001.

Advertisement

Three novels were released in Japan between September 2000 and September 2001.

WikiMatrix

Hầu hết các bài hát của Hollowell-Dhar đều được phát hành dưới nhãn Spinnin’ Records.

Most of Hollowell-Dhar’s songs are released under Spinnin’ Records.

WikiMatrix

Sau khi phát hành, Miller quay lại kế hoạch tải lên bình thường của mình.

Advertisement

After the release, Miller went back to his normal uploading schedule.

WikiMatrix

Tháng 9/2006, cô phát hành album riêng thứ 5 mang tên Đối thoại 06 (Communication 06).

In September 2006, Ha released the 5th album Communication 06 (Đối thoại 06).

WikiMatrix

Real là một loại tiền tệ của Mexico, được phát hành cho đến năm 1897.

The real was a currency of Mexico, issued until 1897.

Advertisement

WikiMatrix

Nghiên cứu và phát triển của Office 2010 bắt đầu vào năm 2006, trước khi phát hành phiên bản Office 2007.

Research and development of Office 2010 began in 2006, before the release of its predecessor.

WikiMatrix

Video game được phát hành cho PSP và Blu-ray của PS3.

The game and video were released for the PSP and in Blu-ray for the PS3.

WikiMatrix

Nó được phát hành tại Mỹ và Canada vào 25 tháng 10, thông qua Ultra Records.

It was released in the United States and Canada on September 10, 2013 through Ultra Records.

WikiMatrix

Tuy nhiên, mưa đã đến khi Bản dịch Thế Giới Mới bằng tiếng Tsonga được phát hành”.

However, the rains came down with the release of the New World Translation in Tsonga.”

jw2019

Hai phiên bản chỉnh sửa lại của bài hát được phát hành vào tháng 2 năm 2012.

Two revised versions of the song were released in February 2012.

WikiMatrix

The Greak Kardia Cathedral) được phát hành cho Nintendo DS ngày 22 tháng 7 năm 2010 và 21 tháng 4 năm 2011 .

Kardia Cathedral, were released for the Nintendo DS on July 22, 2010 and April 21, 2011, respectively.

WikiMatrix

Đĩa đơn này không được phát hành tại Pháp và Ý.

This single was not released in France and Italy.

WikiMatrix

Tờ $5 đã không được phát hành cho đến tháng 5 năm 1967.

The $5 note was not issued until May 1967.

WikiMatrix

Đây là một thông báo của Bộ Hải quân phát hành ngày 7 tháng Mười Hai:

Here is an announcement from the Navy Department, released December 7th.

OpenSubtitles2018. v3

Sau thành công này, một album tiếng Anh mới, Sound Loaded, được phát hành vào tháng 11 năm 2000.

After this success, a new English-language album, Sound Loaded, was released in November 2000.

WikiMatrix

Ngày 7 tháng 11 năm 2005: Phát hành DVD chính thức Live 8 trên toàn cầu.

7 November 2005: Official Live 8 DVD is released internationally.

WikiMatrix

“Hurt” được phát hành trên radio airplay vào ngày 18 tháng 9 năm 2006.

” Hole in the Earth ” was released to radio airplay on September 12, 2006 .

WikiMatrix

Một phiên bản trực tiếp của đĩa đơn cũng đã được phát hành dưới dạng download.

A live version of the single was also made available for download.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments