Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết là gì ?

* Phương pháp nghiên cứu và phân tích – tổng hợp
Phân tích trước hết là phân loại cái toàn thể của đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu thành những bộ phận, những mặt, những yếu tố cấu thành giản đơn hơn để nghiên cứu và điều tra, phát hiện ra từng thuộc tính và thực chất của từng yếu tố đó, và từ đó giúp tất cả chúng ta hiểu được đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và điều tra một cách mạch lạc hơn, hiểu được cái chung phức tạp từ những yếu tố bộ phận ấy .
Khi tất cả chúng ta đứng trước một đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và điều tra, tất cả chúng ta cảm xúc được nhiều hiện tượng kỳ lạ xen kẽ nhau, chồng chéo nhau làm lu mờ thực chất của nó. Vậy muốn hiểu được thực chất của một đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu tất cả chúng ta cần phải phân loại nó theo cấp bậc .

Nhiệm vụ của phân tích là thông qua cái riêng để tìm ra được cái chung, thông qua hiện tượng để tìm ra bản chất, thông qua cái đặc thù để tìm ra cái phổ biến.

Khi phân loại đối tượng người dùng nghiên cứu và điều tra cần phải :
+ Xác định tiêu thức để phân loại .

+ Chọn điểm xuất phát để nghiên cứu.

+ Xuất phát từ mục tiêu điều tra và nghiên cứu để tìm thuộc tính riêng và chung .

Bước tiếp theo của phân tích là tổng hợp. Tổng hợp là quá trình ngược với quá trình phân tích, nhưng lại hỗ trợ cho quá trình phân tích để tìm ra cái chung cái khái quát.

Từ những hiệu quả điều tra và nghiên cứu từng mặt, phải tổng hợp lại để có nhận thức khá đầy đủ, đúng đắn cái chung, tìm ra được thực chất, quy luật hoạt động của đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và điều tra .
Phân tích và tổng hợp là hai phương pháp gắn bó ngặt nghèo lao lý và bổ trợ cho nhau trong điều tra và nghiên cứu, và có cơ sở khách quan trong cấu trúc, trong tính quy luật của bản thân sự vật. Trong nghiên cứu và phân tích, việc thiết kế xây dựng một cách đúng đắn tiêu thức phân loại làm cơ sở khoa học hình thành đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu bộ phận ấy, có ý nghĩa rất quan trọng. Trong nghiên cứu và điều tra tổng hợp vai trò quan trọng thuộc về năng lực link những tác dụng đơn cử ( có lúc ngược nhau ) từ sự nghiên cứu và phân tích, năng lực trìu tượng, khái quát chớp lấy được mặt định tính từ rất nhiều góc nhìn định lượng khác nhau .
Với những ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật do tính đúng chuẩn pháp luật, mặt nghiên cứu và phân tích định lượng có vai trò khá quyết định hành động hiệu quả nghiên cứu và điều tra. Quá trình tổng hợp, định tính ở đây hoặc giả là những phán đoán, dự báo thiên tai, chỉ huy cả quy trình nghiên cứu và điều tra, hoặc giả là những Kết luận rút ra từ nghiên cứu và phân tích định lượng. Trong những ngành khoa học xã hội – nhân văn, sự hạn chế độ đúng mực trong nghiên cứu và phân tích định lượng làm cho tác dụng điều tra và nghiên cứu chịu ràng buộc rất nhiều vào tổng hợp, định tính. Song chính đặc thù này dễ làm cho tác dụng nghiên cứu và điều tra bị xô lệch do những sai lầm đáng tiếc chủ quan duy ý chí .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments