Python cơ bản 02 Cách comment code trong PythonPython cơ bản 02 Cách comment code trong Python
Code:
Toàn bộ danh sách phát:

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Python cơ bản 02 Cách comment code trong Python”

  1. Chuyển qua thực hành trên sublime

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *