quản đốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

““Những khi viên quản đốc đến gần, cha tôi đều bảo tôi, “”Nhìn xuống.”

“Whenever the foreman came near, my father told me, ‘Look down.

Literature

Quản đốc nhà máy đã không báo cáo việc này.

The plant foreman never reported it.

OpenSubtitles2018. v3

Quản đốc vừa ra lệnh hoãn thi hành án Sarah Jean.

The governor’s just commanded us a stay of the execution to Sarah Jean.

OpenSubtitles2018. v3

Một trong số những quản đốc da trắng bước lên phía trước và nói,

And one of the white foremen stepped forward and said ,

QED

Đi mà nói với quản đốc của anh ở I.C.U.

Well, tell that to your foreman in the I.C.U.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có một việc cho anh đó là quản đốc cho một đội đóng khung cửa.

I got a job for you as a foreman on a framing crew.

QED

Công quốc tiếp nhận vị quản đốc đầu tiên vào năm 1773.

It received its first intendant in 1773.

WikiMatrix

Ngài để tên quản đốc tống tôi ra đường…

You let your foreman send me away.

OpenSubtitles2018. v3

Quản đốc nói người ta còn nợ hắn 1 tuần lương nhưng hắn đi mà không đòi hỏi gì.

The foreman says they owed hima week’s pay but that he left without any fuss.

OpenSubtitles2018. v3

Tại nơi làm việc, hãy đến trình bày với người quản đốc.

At work, go to the supervisor.

jw2019

Em ra chỗ quản đốc lấy thẻ đi.

Go get a tag from the foreman.

OpenSubtitles2018. v3

Trong Đại hội Cúcuta, quốc gia được phân chia thành 12 xứ (departamento) do quản đốc quản lý.

Under the Constitution of Cúcuta, the country was divided into twelve departments each governed by an intendant.

WikiMatrix

Xử lý vụ này đi, quản đốc!

Deal with this, Foreman.

OpenSubtitles2018. v3

” Ồ, tôi chỉ đang tìm vật liệu thôi., ” và anh ấy mong đợi lời khen từ quản đốc.

” Oh, just looking for header material, ” waiting for that kudos .

QED

Cuộc họp “Hội Quản đốc Thành phố” đầu tiên gồm 8 quản đốc là vào tháng 12 năm 1914.

The first “City Manager’s Association” meeting of eight city managers was in December 1914.

WikiMatrix

Koch sinh ra ở Dresden, Đức và là con gái của một quản đốc nhà máy.

Koch was born in Dresden, Germany, the daughter of a factory foreman.

WikiMatrix

Người quản đốc bảo anh giữ lại số tiền đó.

His supervisor told him to keep the money.

jw2019

Áp-đia, người quản đốc hoàng cung của vua A-háp, đã can đảm làm gì?

What courageous action was taken by Ahab’s household steward Obadiah?

jw2019

Tới chỗ ông quản đốc, nói “Tôi có hai thằng nhỏ chưa bao giờ đi làm trong đời.”

She went up to the foreman; she said, “I’ve got these two little boys never worked a day in their lives.”

ted2019

Họ trở thành nhóm ” hạt giống ” của ông, những người quản đốc tương lai.

They were to be his seed group, his future foremen .

QED

Tôi là Steve Leech, quản đốc của Nông trại Ladder.

I’m Steve Leech, foreman at Ladder Ranch.

OpenSubtitles2018. v3

Các chị có thấy quản đốc hôm nay rất hí hửng không.

Have you seen how the foreman is fuming today

OpenSubtitles2018. v3

Quản đốc xây dựng, thích xe gắn máy.

Construction foreman, motorcycle enthusiast.

OpenSubtitles2018. v3

Họ trở thành nhóm “hạt giống” của ông, những người quản đốc tương lai.

They were to be his seed group, his future foremen .

ted2019

quản đốc đang chờ.

And the governor is standing by.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments