Quỹ lương là gì?

Một trong những vấn đề được Người lao động theo dõi và quan tâm chính là vấn đề tiền lương. Tuy nhiên, không phải Người lao động nào cũng hiểu được rõ về Quỹ lương. Vậy, Quỹ lương là gì? Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về Quỹ lương? Xin Kính mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây để tham khảo.

Tổng quỹ lương là gì ?

Tổng quỹ lương là hàng loạt tiền lương của doanh nghiệp trả cho tổng thể những loại lao động thuộc doanh nghiệp quản trị và sử dụng gồm có tiền lương và những khoản trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng hoặc những loại tiền khác .

Quỹ lương là gì?

Quỹ lương là một một khoản tiền được kiến thiết xây dựng theo pháp lý của một cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai nhằm mục đích mục tiêu triển khai chi trả khoản tiền công cho cán bộ, nhân viên cấp dưới ( gọi tắt là “ Người lao động ” ) .

Căn cứ tại điểm 2.5 khoản 2 Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính; đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 6,Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1,Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

Bạn đang đọc: Quỹ lương là gì?

Quỹ tiền lương thực thi là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn sau cuối nộp hồ sơ quyết toán theo pháp luật ( không gồm có số tiền trích lập quỹ dự trữ tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế ) .

Cơ cấu Quỹ lương như thế nào?

Sau khi đã tìm hiểu về nội dung quỹ lương là gì?, chúng tôi sẽ làm rõ về cơ cấu của quỹ lương.

Đặt trong mối quan hệ sản xuất kinh doanh thương mại của Doanh nghiệp được phân loại thành 02 loại cơ bản như sau : Loại 1 : Khoản tiền lương cơ bản ( tiền lương cứng ) : Là khoản thu nhập Doanh nghiệp chi trả cho Người lao động trong khoảng chừng thời hạn thao tác xác lập ( tiền lương theo bậc, phụ cấp ( nếu có ), … ) ; Loại 2 : Khoản tiền lương không bình thường : Là khoản thu nhập Doanh nghiệp chi trả cho Người lao động trong khoảng chừng thời hạn nghỉ hưởng lương theo chính sách pháp luật của Bộ luật Lao Động ( ví dụ : tiền trong thời hạn hằng năm ; thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội ; trong thời hạn ngừng sản xuất do lỗi của Doanh nghiệp, …. )
Có nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đến sự phân chia của Quỹ lương trong Doanh nghiệp. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng nhất được xác lập là sự tác động ảnh hưởng của biến hóa số lượng lao động trong Doanh nghiệp. Rõ ràng, con người là yếu tố cơ bản của những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại vì thế, việc tăng hoặc giảm số lượng người lao động trong doanh nghiệp có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách phân phối tiền lương .

Quy định của pháp luật Việt Nam về quỹ lương

Quỹ lương có tương quan trực tiếp đến pháp luật về cách tính thuế của doanh nghiệp. Pháp luật về thuế xác lập 1 số ít khoản chi của doanh nghiệp được trừ / không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế .

Theo quy định tại điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính; đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 6,Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1,Thông tư số 151/2014/TT-BTC), Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Chi tiền lương, tiền công và những khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm trong thực tiễn chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự trữ để bổ trợ vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề .
Mức dự trữ hàng năm do doanh nghiệp quyết định hành động nhưng không quá 17 % quỹ tiền lương triển khai. Việc trích lập dự trữ tiền lương phải bảo vệ sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17 %. Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự trữ tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự trữ tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm ngân sách của năm sau .
Ví dụ 1 :
Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm năm nay, Doanh nghiệp X có trích quỹ dự trữ tiền lương là 8 tỷ đồng, đến ngày 30/06/2017 ( so với trường hợp doanh nghiệp vận dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch ), Doanh Nghiệp A mới chi số tiền từ quỹ dự trữ tiền lương năm năm nay là 5 tỷ đồng thì Doanh nghiệp phải tính giảm ngân sách tiền lương năm sau ( năm 2017 ) là 3 tỷ đồng ( 8 tỷ – 5 tỷ ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2017 nếu Doanh nghiệp X có nhu yếu trích lập thì liên tục trích lập quỹ dự trữ tiền lương theo lao lý .

Ví dụ 2:

Năm năm nay, tiền lương của Doanh nghiệp Y trả tới Người lao động là 1.5 tỷ đồng. Ngày 31/12/2016, doanh nghiệp Y đã trả tiền lương, tiền công và những khoản phụ cấp cho người lao động số tiền là 1 tỷ 2 triệu đồng. Đến hết Quý I năm 2017, doanh nghiệp đã chi trả hết số tiền lương, tiền công của năm năm ngoái là 100 triệu đồng Vậy quỹ tiền lương thực thi đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán = 1 tỷ 2 + 100 = 1 tỷ 100 triệu đồng .
Như vậy, cần hiểu rằng, Quỹ tiền lương là khoản tiền sẽ phải giao dịch thanh toán tiền công cho Người lao động, không gồm có khoản dự trữ tiền lương theo lao lý của pháp lý và là một loại ngân sách không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Việc xác lập Quỹ lương sẽ là một cơ sở quan trọng được cho phép Doanh nghiệp quyết định hành động một số ít mức chi phúc lợi, cũng như là địa thế căn cứ trích lập và thiết kế xây dựng quỹ dự trữ tiền lương .

Trên đây là bài viết về nội dung Quỹ lương là gì? Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan đến nội dung trên, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments