Sự khác biệt giữa Reductase và Oxidoreductase

Các ự độc lạ chính giữa reductae và oxidoreductae là reductae là một enzyme xúc tác phản ứng khử, trong khi oxidoreductae là một enzyme xúc tá

Các sự khác biệt chính giữa reductase và oxidoreductase là reductase là một enzyme xúc tác phản ứng khử, trong khi oxidoreductase là một enzyme xúc tác cả phản ứng oxy hóa và phản ứng khử.

Advertisement

Phản ứng oxi hóa khử bao gồm cả sự khử và sự oxi hóa. Trong các phản ứng oxi hóa khử, trạng thái oxi hóa của các phân tử hoặc nguyên tử bị thay đổi. Enzim xúc tác phản ứng oxi hóa khử. Oxidoreductase và reductase là hai loại enzyme tham gia vào phản ứng oxy hóa khử. Các reductases xúc tác cho các phản ứng khử (nhận electron) trong khi các oxidoreductases xúc tác cho cả các phản ứng oxy hóa (giải phóng electron) và phản ứng khử (thu electron).

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Reductase là gì
3. Oxidoreductase là gì
4. So sánh song song – Reductase so với Oxidoreductase ở dạng bảng
5. Tóm tắt

Reductase là gì?

Reductase là một enzym xúc tác phản ứng khử bằng cách hạ thấp nguồn năng lượng hoạt hóa thiết yếu cho phản ứng xảy ra. Reductases là một lớp của oxidoreductase. Sự khử là sự thu được của những electron, và nó thường song song với quy trình oxy hóa. Kết quả của sự khử, trạng thái oxi hóa của ion giảm dần .

Advertisement

Dihydrofolate reductase, 5 α – reductase, 5 β – reductase, HMG-CoA reductase, methemoglobin reductase, ribonucleotide reductase, aldose reductase và thioredoxin reductase là một số ít loại reductase. 5 α – reductase xúc tác sự giảm không hề đảo ngược của testosterone thành dihydrotestosterone .

Oxidoreductase là gì?

Oxidoreductase là một loại enzyme xúc tác đồng thời quá trình oxy hóa của một phân tử và quá trình khử của một phân tử khác. Nói cách khác, các chất oxy hóa có khả năng xúc tác cho cả phản ứng oxy hóa và phản ứng khử (phản ứng oxy hóa). Chúng hoạt động như một oxidase cho một phản ứng và reductase cho một phản ứng khác. Do đó, chúng xúc tác việc chuyển các electron từ một phân tử (chất oxy hóa) sang chất khử. Chúng cần sự hiện diện của oxy hoặc NAD + / NADP + để hoạt động như chất nhận electron. Các sản phẩm oxy hóa có thể là oxydaza hoặc dehydrogenaza. Oxidaza xúc tác các phản ứng khi oxy phân tử hoạt động như một chất nhận hydro hoặc electron. Các dehydrogenase oxy hóa chất nền bằng cách chuyển hydro đến chất nhận là NAD+/ NADP+ hoặc một loại enzym flavin. Peroxidase, hydroxylases, oxygenase và reductases là các loại oxy hóa khác.

Các chất oxy hóa tham gia vào những phản ứng hô hấp hiếu khí và kỵ khí. Chúng xúc tác những phản ứng đường phân, quy trình TCA, quy trình phosphoryl hóa oxy hóa, và trong quy trình chuyển hóa axit amin. Glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase là một oxidoreductase tham gia vào quy trình đường phân trong quy trình khử NAD + thành NADH. Nó hoàn toàn có thể được minh họa như sau .

Advertisement

Pi + glyceraldehyde-3-phosphate + NAD+ → NADH + H+ + 1,3-bisphosphoglycerate

Điểm giống nhau giữa Reductase và Oxidoreductase là gì?

  • Reductase và oxidoreductase là hai loại enzym là protein.
  • Reductases là một phân lớp của oxidoreductase.
  • Cả hai enzym đều xúc tác các phản ứng làm thay đổi trạng thái oxy hóa của các ion và phân tử.
  • Chúng tham gia vào cả phản ứng hô hấp hiếu khí và kỵ khí.

Sự khác biệt giữa Reductase và Oxidoreductase là gì?

Reductase và oxidoreductase là hai loại enzym. Reductase xúc tác cho những phản ứng khử trong khi oxidoreductase xúc tác cho cả những phản ứng oxy hóa và khử. Vì vậy, đây là sự độc lạ chính giữa reductase và oxidoreductase. Dihydrofolate reductase, 5 α – reductase, 5 β – reductase, HMG-CoA reductase, methemoglobin reductase, ribonucleotide reductase, aldose reductase và thioredoxin reductase là 1 số ít loại reductase. Trong khi đó, oxidase, dehydrogenases, peroxidases, hydroxylases, oxygenases và reductases là những chất oxy hóa .

Dưới đây bảng thông tin diễn đạt sự độc lạ giữa reductase và oxidoreductase .

Tóm tắt – Reductase vs Oxidoreductase

Phản ứng oxy hóa khử tương quan đến việc chuyển những electron giữa những chất hóa học. Một phân tử giải phóng electron ( oxi hóa ) trong khi phân tử kia nhận electron ( khử ). Reductase là những enzym xúc tác phản ứng khử. Oxidoreductases là những enzym xúc tác cho cả phản ứng oxy hóa và phản ứng khử. Cả reductase và oxidoreductases đều làm giảm nguồn năng lượng hoạt hóa của những phản ứng. Hơn nữa, chúng đổi khác trạng thái oxy hóa của những phân tử tham gia phản ứng. Vì vậy, điều này tóm tắt sự độc lạ giữa reductase và oxidoreductase .

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments