Nghĩa của từ Resolution

Giải thích việt nam : Phạm vi với nó 2 thực thể hay hơn hoàn toàn có thể được tách rời nhau ; sử dụng trong những trường hợp : số lượng sai số nhỏ nhất mà hoàn toàn có thể xác lập và ảnh hưởng tác động bởi mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển tự động hóa .

Kỹ thuật chung

hiệu suất phân giải
độ đúng chuẩn

Giải thích VN: 1. Là độ chính xác mà tại đó một tỉ lệ bản đồ nhất định có thể mô tả vị trí và hình dạng của đối tượng địa lý. Tỉ lệ bản đồ càng lớn, độ chính xác càng cao. Khi tỉ lệ bản đồ giảm, độ chính xác cũng giảm theo và biên giới của đối tượng cũng đơn giản hóa và được làm nhẵn, hoặc không được thể hiện toàn bộ. Ví dụ, một diện tích nhỏ có thể chỉ được biểu diễn như một điểm.;
2. Là khoảng cách giữa các điểm thu mẫu trong một lưới.;
3. Là kích cỡ của đối tượng nhỏ nhất có thể biểu diễn được trên một bề mặt.;
4. Là số điểm theo trục x và y trong một mạng ô lưới (chẳng hạn, độ phân giải của a U.S. Geological Survey one-degree DEM là 1201 x 1201 điểm mắt lưới). (Sở Đo đạc Địa chất Mỹ).

Bạn đang đọc: Nghĩa của từ Resolution

độ hòa tan
độ nét

Giải thích VN: Một đại lượng đo lường- thường được biểu thị bằng số chấm trên mỗi inch chiều dài theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang- độ sắc nét của hình ảnh, hình thành bởi một thiết bị đầu ra như màn hình hoặc máy in. Trong các màn hình, độ phân giải được biểu thị bằng số lượng các pixel theo chiều ngang và số dòng theo chiều đứng trên màn hình.

độ rõ

Giải thích VN: Trong máy phát hình, máy ảnh, mức độ các chi tiết rõ rệt của hình ảnh.

độ phân giải

Giải thích VN: 1. Là độ chính xác mà tại đó một tỉ lệ bản đồ nhất định có thể mô tả vị trí và hình dạng của đối tượng địa lý. Tỉ lệ bản đồ càng lớn, độ chính xác càng cao. Khi tỉ lệ bản đồ giảm, độ chính xác cũng giảm theo và biên giới của đối tượng cũng đơn giản hóa và được làm nhẵn, hoặc không được thể hiện toàn bộ. Ví dụ, một diện tích nhỏ có thể chỉ được biểu diễn như một điểm.;
2. Là khoảng cách giữa các điểm thu mẫu trong một lưới.;
3. Là kích cỡ của đối tượng nhỏ nhất có thể biểu diễn được trên một bề mặt.;
4. Là số điểm theo trục x và y trong một mạng ô lưới (chẳng hạn, độ phân giải của a U.S. Geological Survey one-degree DEM là 1201 x 1201 điểm mắt lưới). (Sở Đo đạc Địa chất Mỹ).

address resolution
độ phân giải địa chỉ
angular resolution
độ phân giải góc
apparent resolution
độ phân giải biểu kiến
azimuth resolution
độ phân giải phương vị
base resolution
độ phân giải chính
color resolution
độ phân giải của màu
color resolution
độ phân giải màu
contrast resolution
độ phân giải tương phản
digital resolution
độ phân giải số
feedback resolution
độ phân giải hồi tiếp
frequency resolution
độ phân giải tần số
geometric beam resolution
độ phân giải chùm hình học
GOES High-resolution Interferometer (GHIS)
Máy đo can nhiễu, Máy đo giao thoa GOES có độ phân giải cao
high resolution
độ phân giải cao
high resolution (a-no)
độ phân giải cao
high resolution (ofan image)
độ phân giải cao
High Resolution CCD Camera (HRC)
Camera CCD độ phân giải cao
High Resolution Facsimile (HR-FAX)
Facsimile, Fax có độ phân giải cao
high resolution facsimile-HRFAX
facsimile có độ phân giải cao
High Resolution Graphics (HRG)
đồ họa có độ phân giải cao
High Resolution Infrared Radiometer (HRIR)
bức xạ kế hồng ngoại có độ phân giải cao
High Resolution Optical Instrument (HROI)
máy đo quang học có độ phân giải cao
High Resolution Video (SPOT) (HRV)
Video có độ phân giải cao (SPOT)
high-resolution scan
quét độ phân giải cao
horizontal resolution
độ phân giải ngang
lo-res (lowresolution)
độ phân giải thấp
low resolution
độ phân giải thấp
low resolution facsimile
facsimile có độ phân giải thấp
Low-Resolution Picture Transmission (LRPT)
truyền ảnh có độ phân giải thấp
Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS)
máy phân tích phổ tạo ảnh có độ phân giải trung bình
phase resolution
độ phân giải pha
picture resolution
độ phân giải hình
print resolution
độ phân giải ghi
printer resolution
độ phân giải máy in
radar resolution
độ phân giải rađa
resolution chart
biểu đồ phân giải
Resolution Enhancement Technology [HP] (RET)
Công nghệ nâng cao độ phân giải [HP]
scan resolution
độ phân giải quét
scanning resolution
độ phân giải quét
screen resolution
độ phân giải màn hình
Solar High resolution Observatory (SOHO)
đài thiên văn quan sát mặt trời độ phân giải cao
spatial resolution
độ phân giải không gian
trimming resolution
độ phân giải tinh chỉnh
vertical resolution
độ phân giải dọc
giải
AARP (AppleAddress Resolution Protocol)
giao thức phân giải địa chỉ Apple
address resolution
độ phân giải địa chỉ
address resolution
sự phân giải địa chỉ
Address Resolution (AR)
phân giải địa chỉ
address resolution protocol
giao thức phân giải địa chỉ
Address Resolution Protocol (ARP)
giao thức phân giải địa chỉ
Alternative dispute resolution (ADR)
giải quyết tranh chấp
Ambiguous Name Resolution (ANR)
phân giải tên mơ hồ
angular resolution
độ phân giải góc
apparent resolution
độ phân giải biểu kiến
Apple Address Resolution Protocol (AARP)
giao thức phân giải địa chỉ Apple
Appletalk Address Resolution Protocol (AARP)
Giao thức phân giải địa chỉ Appletalk
ARP (addressresolution protocol)
giao thức phân giải địa chỉ
ATM Address Resolution Protocol (ATMARP)
Giao thức phân giải địa chỉ ATM
azimuth resolution
độ phân giải phương vị
base resolution
độ phân giải chính
Collision Resolution Algorithm (CRA)
thuật toán phân giải xung đột
color resolution
độ phân giải của màu
color resolution
độ phân giải màu
conflict resolution
cách giải quyết va chạm
conflict resolution
sự giải quyết xung đột
conflict resolution flag
cờ phân giải xung đột
conformance resolution tests
kiểm thử giải pháp thích hợp
contrast resolution
độ phân giải tương phản
digital resolution
độ phân giải số
Fast Ambiguity Resolution Approach (FARA)
phương pháp giải nhanh bài toán mờ
feedback resolution
độ phân giải hồi tiếp
frequency resolution
độ phân giải tần số
frequency resolution
phép giải tần số
geometric beam resolution
độ phân giải chùm hình học
geometrical resolution length
độ dài phân giải hình học
GOES High-resolution Interferometer (GHIS)
Máy đo can nhiễu, Máy đo giao thoa GOES có độ phân giải cao
high resolution
độ phân giải cao
high resolution
phân giải cao
high resolution (a-no)
độ phân giải cao
high resolution (ofan image)
độ phân giải cao
High Resolution CCD Camera (HRC)
Camera CCD độ phân giải cao
High Resolution Facsimile (HR-FAX)
Facsimile, Fax có độ phân giải cao
high resolution facsimile-HRFAX
facsimile có độ phân giải cao
High Resolution Graphics (HRG)
đồ họa có độ phân giải cao
High Resolution Infrared Radiometer (HRIR)
bức xạ kế hồng ngoại có độ phân giải cao
High Resolution Optical Instrument (HROI)
máy đo quang học có độ phân giải cao
High Resolution Video (SPOT) (HRV)
Video có độ phân giải cao (SPOT)
high-resolution graphics
đồ họa phân giải cao
high-resolution radar
rađa giải pháp cao
high-resolution scan
quét độ phân giải cao
horizontal resolution
độ phân giải ngang
Inverse Address Resolution Protocol (IETF) (INARP)
Giao thức phân giải địa chỉ nghịch đảo (IETF)
LAN Emulation Address Resolution Protocol (LE-ARP)
Giao thức phân giải địa chỉ mô phỏng LAN
lo-res (lowresolution)
độ phân giải thấp
low resolution
độ phân giải thấp
low resolution
phân giải thấp
low resolution facsimile
facsimile có độ phân giải thấp
Low-Resolution Picture Transmission (LRPT)
truyền ảnh có độ phân giải thấp
Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS)
máy phân tích phổ tạo ảnh có độ phân giải trung bình
Multicast Address Resolution Service (MARS)
dịch vụ phân giải địa chỉ phát đa điểm
name resolution
phân giải tên
name resolution
sự phân giải tên
NBMA address resolution protocol (NARP)
Giao thức Phân giải địa chỉ NBMA
Next Hop Resolution Protocol (NHRP)
giao thức phân giải chặng kế tiếp
phase resolution
độ phân giải pha
phase resolution
sự phân giải pha
picture resolution
độ phân giải hình
print resolution
độ phân giải ghi
printer resolution
độ phân giải máy in
radar resolution
độ phân giải rađa
RARP (reverseaddress resolution protocol)
giao thức phân giải địa chỉ ngược
Resolution (RES)
độ phân giải
resolution chart
biểu đồ phân giải
Resolution Enhancement Technology [HP] (RET)
Công nghệ nâng cao độ phân giải [HP]
resolution error
lỗi do phân giải
resolution factor
hệ số phân giải
resolution filter
bộ lọc phân giải
Reslution of a TRIANGLE
giải tam giác
resolution threshold
ngưỡng giải
resolution threshold
ngưỡng phân giải
resource resolution table
bảng phân giải nguồn
Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
Giao thức phân giải địa chỉ nghịch – quá trình ngược với phân giải địa chỉ ARP
reverse Address Resolution Protocol (RARP)
giao thức phân giải địa chỉ ngược
RRT (resourceresolution table)
bảng phân giải nguồn
scan resolution
độ phân giải quét
scanning resolution
độ phân giải quét
scope resolution operator
toán tử phân giải phạm vi
screen resolution
độ phân giải màn hình
Solar High resolution Observatory (SOHO)
đài thiên văn quan sát mặt trời độ phân giải cao
spatial resolution
độ phân giải không gian
SRT (symbolresolution table)
bảng phân giải ký hiệu
SRTD (symbolresolution table directory)
thư mục bảng phân giải ký hiệu
SRTE (symbolresolution table entry)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
Subnetwork Address Resolution Entity (SNARE)
thực thể phân giải địa chỉ mạng con
symbol resolution table (SRT)
bảng phân giải ký hiệu
symbol resolution table directory (SRTD)
thư mục bảng phân giải ký hiệu
symbol resolution table entry (SRTE)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
TID Address Resolution Protocol (X500) (TARP)
Giao thức phân giải địa chỉ TID (X5000)
trimming resolution
độ phân giải tinh chỉnh
vertical lines of resolution
các đường phân giải dọc
vertical lines of resolution
các đường phân giải đứng
vertical resolution
độ phân giải dọc
vertical resolution
sự phân giải dọc

phân giải

AARP (AppleAddress Resolution Protocol)
giao thức phân giải địa chỉ Apple
address resolution
độ phân giải địa chỉ
address resolution
sự phân giải địa chỉ
Address Resolution (AR)
phân giải địa chỉ
address resolution protocol
giao thức phân giải địa chỉ
Address Resolution Protocol (ARP)
giao thức phân giải địa chỉ
Ambiguous Name Resolution (ANR)
phân giải tên mơ hồ
angular resolution
độ phân giải góc
apparent resolution
độ phân giải biểu kiến
Apple Address Resolution Protocol (AARP)
giao thức phân giải địa chỉ Apple
Appletalk Address Resolution Protocol (AARP)
Giao thức phân giải địa chỉ Appletalk
ARP (addressresolution protocol)
giao thức phân giải địa chỉ
ATM Address Resolution Protocol (ATMARP)
Giao thức phân giải địa chỉ ATM
azimuth resolution
độ phân giải phương vị
base resolution
độ phân giải chính
Collision Resolution Algorithm (CRA)
thuật toán phân giải xung đột
color resolution
độ phân giải của màu
color resolution
độ phân giải màu
conflict resolution flag
cờ phân giải xung đột
contrast resolution
độ phân giải tương phản
digital resolution
độ phân giải số
feedback resolution
độ phân giải hồi tiếp
frequency resolution
độ phân giải tần số
geometric beam resolution
độ phân giải chùm hình học
geometrical resolution length
độ dài phân giải hình học
GOES High-resolution Interferometer (GHIS)
Máy đo can nhiễu, Máy đo giao thoa GOES có độ phân giải cao
high resolution
độ phân giải cao
high resolution
phân giải cao
high resolution (a-no)
độ phân giải cao
high resolution (ofan image)
độ phân giải cao
High Resolution CCD Camera (HRC)
Camera CCD độ phân giải cao
High Resolution Facsimile (HR-FAX)
Facsimile, Fax có độ phân giải cao
high resolution facsimile-HRFAX
facsimile có độ phân giải cao
High Resolution Graphics (HRG)
đồ họa có độ phân giải cao
High Resolution Infrared Radiometer (HRIR)
bức xạ kế hồng ngoại có độ phân giải cao
High Resolution Optical Instrument (HROI)
máy đo quang học có độ phân giải cao
High Resolution Video (SPOT) (HRV)
Video có độ phân giải cao (SPOT)
high-resolution graphics
đồ họa phân giải cao
high-resolution scan
quét độ phân giải cao
horizontal resolution
độ phân giải ngang
Inverse Address Resolution Protocol (IETF) (INARP)
Giao thức phân giải địa chỉ nghịch đảo (IETF)
LAN Emulation Address Resolution Protocol (LE-ARP)
Giao thức phân giải địa chỉ mô phỏng LAN
lo-res (lowresolution)
độ phân giải thấp
low resolution
độ phân giải thấp
low resolution
phân giải thấp
low resolution facsimile
facsimile có độ phân giải thấp
Low-Resolution Picture Transmission (LRPT)
truyền ảnh có độ phân giải thấp
Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS)
máy phân tích phổ tạo ảnh có độ phân giải trung bình
Multicast Address Resolution Service (MARS)
dịch vụ phân giải địa chỉ phát đa điểm
name resolution
phân giải tên
name resolution
sự phân giải tên
NBMA address resolution protocol (NARP)
Giao thức Phân giải địa chỉ NBMA
Next Hop Resolution Protocol (NHRP)
giao thức phân giải chặng kế tiếp
phase resolution
độ phân giải pha
phase resolution
sự phân giải pha
picture resolution
độ phân giải hình
print resolution
độ phân giải ghi
printer resolution
độ phân giải máy in
radar resolution
độ phân giải rađa
RARP (reverseaddress resolution protocol)
giao thức phân giải địa chỉ ngược
Resolution (RES)
độ phân giải
resolution chart
biểu đồ phân giải
Resolution Enhancement Technology [HP] (RET)
Công nghệ nâng cao độ phân giải [HP]
resolution error
lỗi do phân giải
resolution factor
hệ số phân giải
resolution filter
bộ lọc phân giải
resolution threshold
ngưỡng phân giải
resource resolution table
bảng phân giải nguồn
Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
Giao thức phân giải địa chỉ nghịch – quá trình ngược với phân giải địa chỉ ARP
reverse Address Resolution Protocol (RARP)
giao thức phân giải địa chỉ ngược
RRT (resourceresolution table)
bảng phân giải nguồn
scan resolution
độ phân giải quét
scanning resolution
độ phân giải quét
scope resolution operator
toán tử phân giải phạm vi
screen resolution
độ phân giải màn hình
Solar High resolution Observatory (SOHO)
đài thiên văn quan sát mặt trời độ phân giải cao
spatial resolution
độ phân giải không gian
SRT (symbolresolution table)
bảng phân giải ký hiệu
SRTD (symbolresolution table directory)
thư mục bảng phân giải ký hiệu
SRTE (symbolresolution table entry)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
Subnetwork Address Resolution Entity (SNARE)
thực thể phân giải địa chỉ mạng con
symbol resolution table (SRT)
bảng phân giải ký hiệu
symbol resolution table directory (SRTD)
thư mục bảng phân giải ký hiệu
symbol resolution table entry (SRTE)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
TID Address Resolution Protocol (X500) (TARP)
Giao thức phân giải địa chỉ TID (X5000)
trimming resolution
độ phân giải tinh chỉnh
vertical lines of resolution
các đường phân giải dọc
vertical lines of resolution
các đường phân giải đứng
vertical resolution
độ phân giải dọc
vertical resolution
sự phân giải dọc
sự hòa tan
sự nghiên cứu và phân tích
force resolution
sự phân tích lực
sự tách
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments