room tiếng Anh là gì?

room tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng room trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ room tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm room tiếng Anh
room
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ room

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: room tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

room tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ room trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ room tiếng Anh nghĩa là gì.

room /rum/

* danh từ
– buồng, phòng
=to do one’s room+ thu dọn buồng
=to keep one’s room+ không ra khỏi phòng
– cả phòng (những người ngồi trong phòng)
=to set the room in a roar+ làm cho cả phòng cười phá lên
– (số nhiều) căn nhà ở (có nhiều phòng)
– chỗ
=there is room for one more in the car+ trong xe có chỗ cho một người nữa
=to take up too much room+ choán mất nhiều chỗ quá
=to make (give) room for…+ nhường chỗ cho…
– cơ hội, khả năng; duyên cớ, lý do
=there is no room for dispute+ không có duyên cớ gì để bất hoà
=there is no room for fear+ không có lý do gì phải sợ hãi
=there is room for improvement+ còn có khả năng cải tiến
!in the room of…
– thay thế vào, ở vào địa vị…
!no room to turn in
!no room to swing a cat
– hẹp bằng cái lỗ mũi; không có chỗ nào mà xoay trở
!to prefer somebody’s room to his company
– thích không phải trông thấy ai; muốn cho ai đi khuất đi
!I would rather have his room than his company
– tôi muốn hắn ta đi cho khuất mắt; tôi muốn không phải trông thấy hắn ta

* nội động từ
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có phòng, ở phòng cho thuê (có đủ đồ đạc)
– ở chung phòng (với ai)
=to room with somebody+ ở chung phòng với ai

Thuật ngữ liên quan tới room

Tóm lại nội dung ý nghĩa của room trong tiếng Anh

room có nghĩa là: room /rum/* danh từ- buồng, phòng=to do one’s room+ thu dọn buồng=to keep one’s room+ không ra khỏi phòng- cả phòng (những người ngồi trong phòng)=to set the room in a roar+ làm cho cả phòng cười phá lên- (số nhiều) căn nhà ở (có nhiều phòng)- chỗ=there is room for one more in the car+ trong xe có chỗ cho một người nữa=to take up too much room+ choán mất nhiều chỗ quá=to make (give) room for…+ nhường chỗ cho…- cơ hội, khả năng; duyên cớ, lý do=there is no room for dispute+ không có duyên cớ gì để bất hoà=there is no room for fear+ không có lý do gì phải sợ hãi=there is room for improvement+ còn có khả năng cải tiến!in the room of…- thay thế vào, ở vào địa vị…!no room to turn in!no room to swing a cat- hẹp bằng cái lỗ mũi; không có chỗ nào mà xoay trở!to prefer somebody’s room to his company- thích không phải trông thấy ai; muốn cho ai đi khuất đi!I would rather have his room than his company- tôi muốn hắn ta đi cho khuất mắt; tôi muốn không phải trông thấy hắn ta* nội động từ- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có phòng, ở phòng cho thuê (có đủ đồ đạc)- ở chung phòng (với ai)=to room with somebody+ ở chung phòng với ai

Đây là cách dùng room tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ room tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

room /rum/* danh từ- buồng tiếng Anh là gì?
phòng=to do one’s room+ thu dọn buồng=to keep one’s room+ không ra khỏi phòng- cả phòng (những người ngồi trong phòng)=to set the room in a roar+ làm cho cả phòng cười phá lên- (số nhiều) căn nhà ở (có nhiều phòng)- chỗ=there is room for one more in the car+ trong xe có chỗ cho một người nữa=to take up too much room+ choán mất nhiều chỗ quá=to make (give) room for…+ nhường chỗ cho…- cơ hội tiếng Anh là gì?
khả năng tiếng Anh là gì?
duyên cớ tiếng Anh là gì?
lý do=there is no room for dispute+ không có duyên cớ gì để bất hoà=there is no room for fear+ không có lý do gì phải sợ hãi=there is room for improvement+ còn có khả năng cải tiến!in the room of…- thay thế vào tiếng Anh là gì?
ở vào địa vị…!no room to turn in!no room to swing a cat- hẹp bằng cái lỗ mũi tiếng Anh là gì?
không có chỗ nào mà xoay trở!to prefer somebody’s room to his company- thích không phải trông thấy ai tiếng Anh là gì?
muốn cho ai đi khuất đi!I would rather have his room than his company- tôi muốn hắn ta đi cho khuất mắt tiếng Anh là gì?
tôi muốn không phải trông thấy hắn ta* nội động từ- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) có phòng tiếng Anh là gì?
ở phòng cho thuê (có đủ đồ đạc)- ở chung phòng (với ai)=to room with somebody+ ở chung phòng với ai

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments