Khả năng mở rộng (Scalability) là gì? Ý nghĩa của khả năng mở rộng

Khả năng lan rộng ra ( tiếng Anh : Scalability ) là một đặc tính của một mạng lưới hệ thống, quy mô hoặc tính năng miêu tả năng lực của nó để đối phó và thực thi tốt dưới một khối lượng hoặc khoanh vùng phạm vi việc làm được tăng lên hoặc lan rộng ra .

Khả năng mở rộng (Scalability) là gì? Ý nghĩa của khả năng mở rộng

[ external_link_head ]

Hình minh họa (Nguồn: cdn.app.compendium.com)

Khả năng lan rộng ra ( Scalability )

Khái niệm

Khả năng mở rộng trong tiếng Anh là Scalability.

[ external_link offset = 1 ]

Khả năng mở rộng là một đặc tính của một hệ thống, mô hình hoặc chức năng mô tả khả năng của nó để đối phó và thực hiện tốt dưới một khối lượng hoặc phạm vi công việc được tăng lên hoặc mở rộng. Một hệ thống có qui mô tốt sẽ có thể duy trì hoặc thậm chí tăng mức hiệu suất hoặc hiệu quả của nó ngay cả khi nó được kiểm tra bởi các nhu cầu hoạt động lớn hơn và lớn hơn nữa.

Trong thị trường tài chính, khả năng mở rộng đề cập đến khả năng của các tổ chức tài chính để xử lí nhu cầu thị trường tăng lên; trong môi trường doanh nghiệp, một công ty có khả năng mở rộng là một công ty có thể duy trì hoặc cải thiện tỉ suất lợi nhuận trong khi khối lượng bán hàng tăng lên.

Khái niệm này liên quan chặt chẽ đến thuật ngữ kinh tế theo qui mô, trong đó các công ty nhất định có thể giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận khi họ phát triển lớn hơn và sản xuất nhiều hơn. Đối với các tình huống khi tăng sản xuất làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận, nó được gọi là qui mô kinh tế.

Ý nghĩa của năng lực lan rộng ra

Khả năng mở rộng cho dù đó là trong bối cảnh tài chính hoặc trong bối cảnh chiến lược kinh doanh thì đều mô tả khả năng phát triển của công ty mà không bị cản trở bởi cấu trúc hay nguồn lực sẵn có khi sản xuất tăng. Ý tưởng về khả năng mở rộng đã trở nên ngày càng phù hợp hơn trong những năm gần đây vì công nghệ đã giúp dễ dàng có được khách hàng, mở rộng thị trường và qui mô.

Cân nhắc đặc biệt đối với doanh nghiệp

Điều cốt lõi của nó là một doanh nghiệp có khả năng mở rộng là một doanh nghiệp tập trung vào việc thực hiện các qui trình dẫn đến một hoạt động hiệu quả. Qui trình làm việc và cấu trúc của doanh nghiệp giúp ích cho khả năng mở rộng.

[ external_link offset = 2 ]

Tất cả các công ty có khả năng mở rộng đều thành lập một nhóm các nhà lãnh đạo, bao gồm các giám đốc điều hành, nhà đầu tư và cố vấn cấp C, những người qui định chiến lược và định hướng. Các doanh nghiệp có khả năng mở rộng cũng có thông điệp thương hiệu nhất quán trên các phòng ban và địa điểm của họ.

Việc thiếu thực hiện thương hiệu đôi khi khiến cho các công ty đánh mất giá trị cốt lõi của mình, làm giảm khả năng mở rộng. Yahoo là một ví dụ về điều này. Sau khi công ty tăng qui mô nhanh chóng, nó đã đánh mất tầm nhìn của hoạt động kinh doanh cốt lõi và đã lội trong bùn.

Một công ty có khả năng mở rộng có các công cụ hiệu quả để đo lường, vì vậy toàn bộ doanh nghiệp có thể được đánh giá và quản lí ở mỗi cấp. Sự quản lí này dẫn đến các hoạt động hiệu quả được mô tả trên đây và giúp cấp ngân sách vốn.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com) [external_footer]

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments