siêu âm in English – Vietnamese-English Dictionary

Bác sĩ sẽ đo lượng nước ối bằng phương pháp siêu âm theo thường lệ .

Your health care provider will measure your levels of amniotic fluid as part of your routine ultrasound .

EVBNews

Siêu âm vốn là cách để xác định ung thư buồng trứng.

The ultrasound would be the way to go if you were looking for ovarian cancer.

OpenSubtitles2018. v3

Điện tâm đồ và siêu âm tim đồ bình thường…

Stevie Lipa’s EKG and echocardiogram were normal, but…

OpenSubtitles2018. v3

Nó phát ra sóng siêu âm — sóng siêu âm cường độ thấp — có khoảng 100, 000 giao động mỗi giây.

It’s actually emitting ultrasound — low- level ultrasound — that’s about 100, 000 vibrations per second.

QED

Siêu âm thấy không thấy có dấu hiệu bào thai.

The ultrasound shows no trace of a baby at all.

OpenSubtitles2018. v3

Máy siêu âm.

Sonogram.

OpenSubtitles2018. v3

Siêu âm gọi chỉ huy:

Conn, Sonar.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả quí vị đều biết được đúng không, về ảnh chụp siêu âm.

You know all about imaging, right, ultrasound imaging.

QED

Anh từng dùng máy biến năng sóng siêu âm chưa?

Have you ever used an ultrasonic transducer?

OpenSubtitles2018. v3

Xem này tớ có bức ảnh siêu âm đây.

Look, I have a sonogram picture.

OpenSubtitles2018. v3

Mon, có lẻ em nên đi siêu âm lại đi, được chứ?

Mon, you’ve gone ultrasonic again, all right?

OpenSubtitles2018. v3

Máy phát siêu âm mở.

Sonic projectors engaged.

OpenSubtitles2018. v3

Peter quyết định theo ngành quang tuyến X và nghề chiếu hình siêu âm.

Peter decided to specialize in radiology and to do ultrasound scans.

jw2019

Anh không thể chẩn đoán xơ rải rác bằng siêu âm được.

You’re not gonna get a diagnosis of MS from a sonogram.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là Libby, hay thực sự, đây là một hình ảnh siêu âm của Libby.

This is Libby, or actually, this is an ultrasound image of Libby.

QED

Tôi nghĩ cần siêu âm bụng của chị.

I’d like to get an ultrasound.

OpenSubtitles2018. v3

Alex vừa bị tấn công bởi một cô gái đeo thiết bị siêu âm của Laurel.

Alex just got attacked by some girl wearing Laurel’s Sonic device.

OpenSubtitles2018. v3

Máy dò sóng siêu âm

Ultrasound machine.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ có 1 kết quả bất thường duy nhất khi siêu âm tiếng vọng.

The only abnormal test result we found was on the echo report.

OpenSubtitles2018. v3

Cỗ máy phát sóng siêu âm để chuyển hóa các phân tử thành đồ ăn.

The machine uses microwave radiation to mutate the genetic recipe of the food .

OpenSubtitles2018. v3

siêu âm

ultrasound

EVBNews

Thôi, hãy nói một chút về sóng siêu âm, sức mạnh của sóng siêu âm.

Okay, so let’s talk a little bit about ultrasound, the force of ultrasound.

QED

Về cơ bản, đó là lực tác động lên một tế bào mà sóng siêu âm đi qua.

Basically, it’s a force acting on a tissue that it transverses.

ted2019

Siêu âm?

An ultrasound?

OpenSubtitles2018. v3

Tính năng này không được tận dụng trong việc chụp siêu âm thông thường.

It is not being used in regular diagnostic imaging.

QED

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments