sở thích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đối với ngài, thánh chức không phải là sở thích, làm cho vui (Lu-ca 21:37, 38; Giăng 5:17).

(Luke 21:37, 38; John 5:17) They no doubt sensed that he was motivated by deep-rooted love for people.

jw2019

Đó không phải là sở thích nhất thời của một bà già mất trí.

It was not the ravings of some mad old lady.

OpenSubtitles2018. v3

Các cha mẹ, hãy nói về sở thích của con của mình.

Parents, talk about an interest of your child.

LDS

Hãy sửa đổi những gì cần phải sửa đổi về thái độ hoặc sở thích của bạn.

(Mark 9:43) Make what changes are called for in attitude or interests.

jw2019

Sở thích của tôi là DecoPac và thêu thùa.

My hobbies are découpage and needlepoint.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là sở thích của mẹ ( Mẹ Seung Jo ).

It’s mother’s ( Seung Jo’s mother ) preferences.

QED

Có vẻ cô ấy đi hẹn với một gã có sở thích kỳ lạ.

Sounds like she went with a guy with strange tastes.

QED

Chúng tôi xác định thông tin sở thích nhạy cảm theo ba nguyên tắc chính sách sau đây:

We define sensitive interest information in terms of the following three policy principles :

support.google

Và thứ đầu tiến cần đến là… một đám đông, một nhóm người có cùng một sở thích.

And the first thing you need is … a crowd, a group of people who share a common interest .

QED

Bà ấy có sở thích tinh tế thật.

She had exquisite taste.

OpenSubtitles2018. v3

Em thích có bạn cùng sở thích để chia sẻ

I like having a friend I can share this stuff with.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có các sở thích khác ngoài bánh dừa.

I got interests beyond coconut cake.

OpenSubtitles2018. v3

Cái này giống kiểu sở thích hơn.

It’s more like a hobby.

OpenSubtitles2018. v3

Sở thích của nàng có cả nấu ăn và dọn dẹp cho hai cô em gái xấu tính.

Her hobbies include cooking and cleaning for two evil sisters.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là sở thích.

That’s a hobby.

OpenSubtitles2018. v3

Sở thích—thích sửa xe và làm mộc.

Hobbies —enjoy repairing automobiles and woodworking.

jw2019

Tôi nghĩ ông không có sở thích riêng cơ

I thought you didn’t have any hobbies.

OpenSubtitles2018. v3

Uhm, em có thể thấy sở thích ăn uống quá độ của anh.

Yeah, I can see your tastes are extravagant.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ sở thích của tôi hơi khác thường.

Perhaps my taste is a little peculiar.

OpenSubtitles2018. v3

Những người cùng sở thích trong việc giải trí thường dành nhiều thời gian với nhau.

And those with similar preferences in recreation often spend much time together.

jw2019

Nhà quảng cáo có cơ hội theo dõi sở thích của người dùng trên mạng của bạn.

The advertiser has the opportunity to follow a user’s interests across your network .

support.google

Ừ, nó luôn là một loại sở thích.

Yeah, it’s always been kind of a hobby.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và những sở thích cá nhân.

They are often influenced by previous decisions and outcomes .

WikiMatrix

Sở thích của người đọc phải tạo ra “Mong muốn mua”, 4.

Having the reader’s interest it must create “Desire to Buy,” 4th.

WikiMatrix

” Vâng, tôi có một sở thích. ”

” Well, I have an interest. “

QED

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments