Sự khác biệt giữa Superclass và Subclass

Trong Lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng ( OOP ), mạng lưới hệ thống được quy mô hóa bằng cách ử dụng những đối tượng người dùng. Các đối tượng người tiêu dùng này được tạo bằng cách ử dụng một lớp. Một l

Sự khác biệt chính – Superclass vs Lớp con
 

Trong Lập trình hướng đối tượng (OOP), hệ thống được mô hình hóa bằng cách sử dụng các đối tượng. Các đối tượng này được tạo bằng cách sử dụng một lớp. Một lớp là một bản thiết kế hoặc một mô tả để tạo một đối tượng. Tạo đối tượng còn được gọi là tạo đối tượng. Mỗi đối tượng đang giao tiếp với các đối tượng khác. Một chương trình hoặc phần mềm có thể được phát triển bằng cách sử dụng Lập trình hướng đối tượng. Kế thừa là một khái niệm chính trong OOP. Nó cải thiện khả năng tái sử dụng mã. Thay vì thực hiện một chương trình ngay từ đầu, nó cho phép kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp đã tồn tại sang một lớp mới. Nó giúp làm cho chương trình dễ quản lý hơn. Superclass và Subclass là hai thuật ngữ có liên quan đến tính kế thừa. Bài viết này thảo luận về sự khác biệt giữa Superclass và Subclass. Các sự khác biệt chính giữa Superclass và Subclass là Superclass là lớp hiện có mà từ đó các lớp mới được dẫn xuất trong khi Subclass là lớp mới kế thừa các thuộc tính và phương thức của Superclass.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Superclass là gì
3. Subclass là gì
4. Điểm giống nhau giữa lớp cao cấp và lớp con
5. So sánh song song – Lớp siêu so với Lớp con trong Biểu mẫu bảng
6. Tóm tắt

Superclass là gì?

Trong Kế thừa, lớp hiện có mà từ đó những lớp mới được dẫn xuất được gọi là Lớp siêu. Nó còn được gọi là lớp cha hoặc lớp cơ sở .Có nhiều kiểu thừa kế khác nhau. Có minh họa bằng cách sử dụng những ví dụ sau đây. Coi A B và C là những lớp .Theo những sơ đồ trên, Superclass đổi khác theo từng kiểu thừa kế. Trong thừa kế mức đơn, A là Lớp siêu. Trong Kế thừa đa cấp, A là Siêu lớp cho B và B là Siêu lớp cho C. Trong Thừa kế phân cấp A là Siêu lớp cho cả B và C. Trong nhiều thừa kế, cả A và B đều là Siêu lớp cho C .

Thừa kế lai là sự kết hợp của nhiều cấp và nhiều thừa kế. Trong sơ đồ bên trái, A là Siêu lớp cho B, C và B, C là Siêu lớp cho D. Trong sơ đồ bên phải, A là Siêu lớp cho B và B, D là Siêu lớp cho C.

Advertisement

Tham khảo chương trình dưới đây được viết bằng Java .Theo chương trình trên, lớp A có phương pháp sum ( ) và sub ( ). Lớp B có phương pháp nhân ( ). Lớp B là lan rộng ra lớp A. Do đó, những thuộc tính và phương pháp của lớp A hoàn toàn có thể được truy vấn bởi lớp B. Do đó, lớp A là Lớp cha. Kiểu tham chiếu của lớp B được sử dụng để tạo đối tượng người tiêu dùng. Vì vậy, tổng thể những phương pháp như sum ( ), sub ( ) và kernel ( ) đều hoàn toàn có thể truy vấn được bởi đối tượng người dùng. Nếu kiểu tham chiếu Superclass được sử dụng để tạo đối tượng người dùng, những thành viên của lớp B không hề truy vấn được. ví dụ. A obj = new B ( ) ; Do đó, tham chiếu Superclass không hề gọi phương pháp kernel ( ) vì phương pháp đó thuộc về lớp B .

Subclass là gì?

Theo những sơ đồ trên, Các lớp con khác nhau tùy theo từng kiểu thừa kế. Trong Thừa kế Đơn, B là Lớp con. Trong thừa kế đa cấp, B là Lớp con của A và C là Lớp con của B. Trong Thừa kế theo thứ bậc B và C là Lớp con của A. Trong thừa kế đa cấp, C là Lớp con của A và B .

Trong thừa kế lai, sơ đồ bên trái, B và C là các lớp con của A. D là lớp con của B và C. Trong sơ đồ bên phải, B là lớp con của A. C là lớp con của B và D.

Advertisement

Theo chương trình Kế thừa ở trên, lớp B là lan rộng ra lớp A. Do đó, toàn bộ những thuộc tính và phương pháp của lớp A đều hoàn toàn có thể truy vấn được bởi lớp B. Lớp B là lớp mới thừa kế từ lớp A. Nó được gọi là Lớp con. Nó còn được gọi là lớp con hoặc lớp dẫn xuất. Lớp B có phương pháp nhân ( ) và nó cũng hoàn toàn có thể truy vấn những phương pháp sum ( ) và sub ( ) của lớp A bằng cách sử dụng thừa kế .

Sự giống nhau giữa Superclass và Subclass là gì?

  • Cả hai đều liên quan đến Thừa kế.

Sự khác biệt giữa Superclass và Subclass là gì?

Lớp siêu cấp so với Lớp con

Khi thực hiện kế thừa, lớp hiện có mà từ đó các lớp mới được dẫn xuất là Lớp siêu cấp.Khi thực hiện kế thừa, lớp kế thừa các thuộc tính và phương thức từ Superclass là Subclass. Từ đồng nghĩaSuperclass được gọi là lớp cơ sở, lớp cha.Lớp con được gọi là lớp dẫn xuất, lớp con.Chức năngMột lớp cha không thể sử dụng các thuộc tính và phương thức của Lớp con.Một lớp con có thể sử dụng các thuộc tính và phương thức của Lớp con. Kế thừa một cấpCó một Superclass.Có một lớp con.Kế thừa thứ bậcCó một SuperclassCó nhiều Lớp con.Nhiều người thừa kếCó rất nhiều Superclass.Có một lớp con.

Tóm tắt – Superclass vs Lớp con

Thừa kế là một khái niệm của OOP. Nó được cho phép sử dụng những thuộc tính và phương pháp của một lớp hiện có để được một lớp mới truy vấn. Lớp thừa kế là Lớp siêu và lớp dẫn xuất là Lớp con. Sự độc lạ giữa Superclass và Subclass là Superclass là lớp hiện có mà từ đó những lớp mới được dẫn xuất trong khi Subclass là lớp mới thừa kế những thuộc tính và phương pháp của Superclass .

Tải xuống PDF Superclass so với Subclass

Bạn hoàn toàn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài viết này và sử dụng nó cho những mục tiêu ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự độc lạ giữa Lớp hạng sang và Lớp con

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki công nghệ

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments