SUY THOÁI KINH TẾ LÀ GÌ? BẢN CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM – CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

. Định nghĩa của suy thoái kinh tế là hai quý tăng trưởng kinh tế âm liên tiếp được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia. Mặc dù, Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia (NBER) cho rằng không nhất thiết phải thấy điều này xảy ra để gọi là suy thoái, và sử dụng dữ liệu hàng tháng được báo cáo thường xuyên hơn để đưa ra quyết định, do đó, GDP giảm hàng quý không phải lúc nào cũng phù hợp với quyết định tuyên bố suy thoái.
   Kể từ tỷ lệ thất nghiệp tăng cao . Hiệu ứng không tốt về kinh tế do suy thoái kinh tế, mặc dù tạm thời, có thể có những tác động lớn làm thay đổi nền kinh tế. Điều này có thể xảy ra do sự thay đổi cấu trúc trong nền kinh tế khi các công ty, ngành công nghiệp hoặc dễ bị tổn thương hoặc lỗi thời bị thất bại và bị loại bỏ; phản ứng chính sách quyết liệt của chính phủ và các cơ quan tiền tệ, có thể viết lại các quy tắc cho các doanh nghiệp theo nghĩa đen; hoặc biến động xã hội và chính trị do thất nghiệp lan rộng và suy thoái kinh tế.
   Đối với các nhà đầu tư, một trong những chiến lược tốt nhất cần có trong thời kỳ suy thoái là đầu tư vào các công ty có nợ thấp, dòng tiền tốt và bảng cân đối kế toán mạnh. Ngược lại, tránh các công ty có đòn bẩy cao, theo chu kỳ hoặc đầu cơ.

Sự suy thoái kinh tế có thể nhìn thấy trong sản xuất công nghiệp, việc làm, thu nhập thực tế và. Định nghĩa của suy thoái kinh tế là hai quý tăng trưởng kinh tế âm liên tiếp được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia. Mặc dù,cho rằng không nhất thiết phải thấy điều này xảy ra để gọi là suy thoái, và sử dụng dữ liệu hàng tháng được báo cáo thường xuyên hơn để đưa ra quyết định, do đó, GDP giảm hàng quý không phải lúc nào cũng phù hợp với quyết định tuyên bố suy thoái.Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, xu hướng kinh tế vĩ mô dài hạn ở hầu hết các quốc gia là tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng dài hạn này, đã có những biến động ngắn hạn khi các chỉ số kinh tế vĩ mô chính đã cho thấy sự chậm lại hoặc thậm chí là hiệu suất giảm hoàn toàn, qua các khung thời gian sáu tháng cho đến vài năm, trước khi trở lại xu hướng tăng trưởng dài hạn. Những sự suy giảm ngắn hạn này được gọi là suy thoái kinh tế. Suy thoái kinh tế là một điều bình thường. Mặc dù, suy thoái kinh tế gây ra rất nhiều phiền toái nhưng nó là một phần của chu kỳ kinh doanh. Sự suy thoái được đặc trưng bởi sự phát triển của những thất bại trong kinh doanh và thường là những thất bại của hệ thống ngân hàng, tăng trưởng chậm hoặc tiêu cực trong sản xuất và. Hiệu ứng không tốt về kinh tế do suy thoái kinh tế, mặc dù tạm thời, có thể có những tác động lớn làm thay đổi nền kinh tế. Điều này có thể xảy ra dotrong nền kinh tế khi các công ty, ngành công nghiệp hoặcdễ bị tổn thương hoặc lỗi thời bị thất bại và bị loại bỏ; phản ứng chính sách quyết liệt của chính phủ và các cơ quan tiền tệ, có thể viết lại các quy tắc cho các doanh nghiệp theo nghĩa đen; hoặc biến động xã hội và chính trị do thất nghiệp lan rộng và suy thoái kinh tế.Đối với các nhà đầu tư, một tronglà đầu tư vào các công ty có nợ thấp, dòng tiền tốt và bảng cân đối kế toán mạnh. Ngược lại, tránh các công ty có đòn bẩy cao, theo chu kỳ hoặc đầu cơ.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments