quả tạ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Vì vậy, một quỹ đạo p là chỉ rằng hình dạng quả tạ.

So a p orbital is just that dumbbell shape.

Bạn đang đọc: quả tạ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Advertisement

QED

Vì vậy, một quỹ đạo p là rằng hình dạng quả tạ.

So a p orbital is that dumbbell shape.

QED

Chiều dài của quả tạ có thể liên quan đến thời gian giao phối ở một số loài.

Advertisement

The length of the baculum may be related to the duration of copulation in some species.

WikiMatrix

Giờ thì bỏ quả tạ xuống đi.

Advertisement

Now put the dumbbell down.

OpenSubtitles2018. v3

Nên cậu dùng quả tạ đập lão ư?

And you fucking hit him with a weight?

OpenSubtitles2018. v3

Như trút bỏ quả tạ vài trăm ký ấy.

Advertisement

It’s like taking a 1,000pound shit.

OpenSubtitles2018. v3

Hoàng tử Georgios đi tới chỗ người gia nhân, nhấc bổng quả tạ và dễ dàng ném chúng đi một quãng xa trong sự vui thích của đám đông.

Prince George came to his assistance; he picked up the weight and threw it a considerable distance with ease, to the delight of the crowd.

WikiMatrix

Trên tầng 30 có một phòng gym nơi tất cả các quả tạ đều được làm nên từ những bánh ròng rọc bỏ lại từ những thang máy không bao giờ được lắp đặt.

Advertisement

And on the 30 th floor, there is a gym where all the weights and barbells are made out of the leftover pulleys from the elevators which were never installed .

ted2019

Một vụ việc hi hữu đã xảy ra tại môn cử tạ: một gia nhân được yêu cầu phải vác những quả tạ và đây dường như là một nhiệm vụ quá khó khăn đối với ông ta.

A curious incident occurred during the weightlifting event: a servant was ordered to remove the weights, which appeared to be a difficult task for him.

WikiMatrix

Nếu chúng ta tưởng tượng một trường hợp cực hạn, trong đó hai đầu của quả tạ là những thiên thể lớn như sao neutron hoặc lỗ đen quay quanh nhau rất nhanh, thì một lượng đáng kể các bức xạ hấp dẫn sẽ phát ra từ hệ này.

Advertisement

In an extreme case, such as when the two weights of the dumbbell are massive stars like neutron stars or black holes, orbiting each other quickly, then significant amounts of gravitational radiation would be given off.

WikiMatrix

Chúng ta quả thật tạ ơn Thượng Đế đã ban cho một vị tiên tri để hướng dẫn chúng ta trong những ngày sau cùng này.

We do thank God for a prophet to guide us in these latter days.

LDS

Abraham Loeb tính toán rằng nếu một ngôi sao khối lượng lớn có tốc độ tự quay rất nhanh quanh trục, lực ly tâm tạo ra trong quá trình suy sụp hấp dẫn sẽ đưa đến hình một thanh vật chất quay dạng như quả tạ mà chia tách thành hai khối vật chất đặc rồi sau đó hình thành lên cặp lỗ đen khối lượng sao, và tại lúc kết thúc suy sụp của ngôi sao nó sẽ phát ra chớp gamma.

Avi Loeb has theorised that if a massive star is rapidly rotating, the centrifugal force produced during its collapse will lead to the formation of a rotating bar that breaks into two dense clumps of matter with a dumbbell configuration that becomes a black hole binary, and at the end of the star’s collapse it triggers a gamma-ray burst.

Advertisement

WikiMatrix

Để đạt kết quả tốt nhất, người tập tạ phải chuẩn bị kỹ.

To be successful, a weight lifter must prepare properly beforehand.

jw2019

Cho dù đó là cách chế biến những bữa ăn ngon lành từ những mẩu vụn thức ăn được lấy trộm từ nhà kho, cắt tóc cho người khác bằng bấm móng tay, hay là tạo ra những quả tạ bằng cách buộc những túi giặt đồ chứa đầy đá vào cành cây, tù nhân học cách làm thế nào có thể xoay sở được trong hoàn cảnh thiếu thốn. và nhiều người trong số đó muốn tận dụng sự khôn ngoan này cái mà họ đã học được từ bên ngoài và họ bắt đầu mở những cửa hàng, tiệm cắt tóc, đào tạo kinh doanh cá nhân.

Whether it was concocting delicious meals from stolen scraps from the warehouse, sculpting people’s hair with toenail clippers, or constructing weights from boulders in laundry bags tied on to tree limbs, prisoners learn how to make do with less, and many of them want to take this ingenuity that they’ve learned to the outside and start restaurants, barber shops, personal training businesses .

ted2019

Ông sống trong thời kỳ quốc gia bị suy thoái và tàn tạ do hậu quả tội lỗi của Y Sơ Ra Ên.

He lived during a time of national decline and ruin, the result of the sin of Israel.

LDS

Đa tạ ngươi đỡ giúp ta một quả.

Thanks for heading the ball

OpenSubtitles2018. v3

8 Quả là những lời ca ngợi và cảm tạ đẹp đẽ biết bao!

8 What beautiful expressions of praise and thankfulness!

jw2019

Quả là lý do để cảm tạ Đức Chúa Trời của sự sống lại, Đức Giê-hô-va đầy yêu thương!—Hê-bơ-rơ 11:35.

What a cause for thankfulness to the loving God of resurrection, Jehovah! —Hebrews 11:35.

jw2019

Chị Nice và chồng tạ ơn Cha trên trời vì kết quả tốt đẹp này.

Nice and her husband thanked their heavenly Father for the positive outcome.

jw2019

Vào tháng 11 năm 2008, anh đã bị mất thăng bằng khi đang nâng tạ và kết quả là cả hai cánh tay của anh đều bị gãy, khiến anh phải bỏ lỡ tập luyện trong năm tháng.

In November 2008, he lost his balance while lifting a heavy weight and both his forearms were fractured, causing him to miss five months.

WikiMatrix

Matteo Palmieri đã viết những năm 1430: “Hiện giờ quả thực mọi ý tưởng tinh thần phải tạ ơn chúa rằng chúng đã được cho phép được sinh ra trong một thời đại mới.”

Matteo Palmieri wrote in the 1430s: “Now indeed may every thoughtful spirit thank god that it has been permitted to him to be born in a new age.”

WikiMatrix

Tháng 3 năm 1864, một người biểu tình bị chặn lại trước cửa Cung điện Buckingham đã tuyên bố “những cơ ngơi hoa lệ này nên được cho thuê hay bán lại bởi vì hậu quả của sự xuống dốc tàn tạ của chủ nhân nó”.

In March 1864 a protester stuck a notice on the railings of Buckingham Palace that announced “these commanding premises to be let or sold in consequence of the late occupant’s declining business”.

WikiMatrix

(Gia-cơ 1:5-8) Chúng ta cũng hãy cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời khi quan sát thành quả những ý định Ngài hoặc nhận thấy Ngài củng cố chúng ta để tiếp tục thánh chức.

(James 1:5-8) Let us also thank and praise God when we observe the outworking of his purposes or see that he has strengthened us to carry on in his service.

jw2019

Người ấy lập tức ngước lên và cảm tạ Thượng Đế đã mở cánh cổng trên trời và gửi cho người ấy một quả mít để cho con cái của người ấy ăn.

He immediately looked up and thanked God for opening the windows of heaven and sending him a breadfruit to feed his children.

LDS

Liza Minnelli nói với CBS: “Khi có kết quả khám nghiệm tử thi, những thứ tệ hại này sẽ biến mất, bởi vậy tạ ơn Chúa vì ngay bây giờ chúng ta đang ăn mừng cho anh ấy”.

Liza Minnelli told CBS, “When the autopsy comes, all hell’s going to break loose, so thank God we’re celebrating him now.”

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments