Kiến thức cơ bản về lãi suất tái chiết khấu

Ngân hàng là một tổ chức tín dụng hoạt động dưới sự chi phối của nhiều loại lãi suất. Cùng bài viết đi tìm hiểu về thông tin cơ bản của lãi suất tái chiết khấu trong hệ thống ngân hàng.

Advertisement

1. Lãi suất tái chiết khấu là gì ?

Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất vay mà Ngân hàng nhà nước vận dụng cho những ngân hàng nhà nước thương mại khi những ngân hàng nhà nước thương mại bán lại thương phiếu hoặc sách vở có giá cho ngân hàng nhà nước nhà nước trước khi những sách vở đó đến hạn giao dịch thanh toán. Thông thường hoạt động giải trí này chỉ diễn ra khi mà những ngân hàng nhà nước thương mại cần tiền .

Gọi là lãi suất tái chiết khấu bởi đây là loại lãi suất được sử dụng trong nghiệp vụ tái chiết khấu các giấy tờ có giá. Cụ thể là, đầu tiên các đối tượng khi có nhu cầu về tiền sẽ mang các giấy tờ có giá đi cầm cố tại ngân hàng thương mại và ngân hàng thương mại sẽ trả tiền cho người cầm cố. Doanh thu từ hoạt động này của ngân hàng thương mại có được là từ lãi suất chiết khấu mà ngân hàng áp dụng khi nhận cầm cố các giấy tờ đó. Như vậy trong nghiệp vụ nhận cầm cố giấy tờ thì sẽ sử dụng lãi suất chiết khấu. Đến khi các ngân hàng thương mại lại mang các giấy tờ trên đi cầm cố tại ngân hàng nhà nước, nghĩa là các giấy tờ đó được cầm cố lần nữa, vì vậy mà lãi suất trong nghiệp vụ sau được gọi là tái chiết khấu.

Và nếu như những loại lãi suất vay khác là được vận dụng giữa ngân hàng nhà nước thương mại và những đối tượng người dùng khác trong nền kinh tế tài chính, thì lãi suất vay tái chiết khấu lại là lãi suất vay được sử dụng trong thanh toán giao dịch giữa những ngân hàng nhà nước với nhau, đơn cử là giữa ngân hàng nhà nước nhà nước và những ngân hàng nhà nước thương mại .
Ngoài ra, nếu như những loại lãi suất vay khác quyết định hành động đến quyền lợi hay ngân sách mà những đối tượng người tiêu dùng bên ngoài phải chịu thì lãi suất vay tái chiết khấu lại ảnh hưởng tác động trực tiếp đến đối tượng người dùng là những ngân hàng nhà nước thương mại. Cụ thể nghĩa là trong hầu hết những hoạt động giải trí tín dụng thanh toán thì ngân hàng nhà nước đa phần đóng vai trò là bên cho vay còn hoạt động giải trí tín dụng thanh toán mà sử dụng lãi suất vay tái chiết khấu thì những ngân hàng nhà nước thương mại lại đóng vai trò là bên đi vay .

Advertisement

Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất cho vay ngắn hạn mà Ngân hàng nhà nước áp dụng đối với các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác. Mức lãi suất tái chiết khấu thì sẽ là khác nhau trong từng thời kỳ kinh tế và phụ thuộc vào mục tiêu của chính sách tiền tệ.

>>> Điều kiện vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp

2. Vai trò của lãi suất vay tái chiết khấu

Advertisement

Chính vì lãi suất vay tái chiết khấu là loại lãi suất vay được sử dụng đa phần trong trường hợp những ngân hàng nhà nước thương mại mang sách vở có giá đi cầm đồ tại ngân hàng nhà nước nhà nước, nên lãi suất vay tái chiết khấu sẽ quyết định hành động trực tiếp đến ngân sách mà những ngân hàng nhà nước thương mại phải bỏ ra trong nhiệm vụ cầm đồ này. Và để có sách vở để đi cầm đồ thì những ngân hàng nhà nước thương mại đã triển khai nhận cầm đồ những sách vở có giá từ những đối tượng người tiêu dùng khác và có được một khoản thu nhập từ hoạt động giải trí đó. Như vậy để hoạt động giải trí cầm đồ tương quan đến những sách vở có giá đó là có lợi thì buộc ngân hàng nhà nước phải đưa ra lãi suất vay chiết khấu cao hơn lãi suất vay tái chiết khấu. Như vậy, hoàn toàn có thể nói với những ngân hàng nhà nước thương mại thì lãi suất vay tái chiết khấu mà ngân hàng nhà nước nhà nước phát hành chính là cơ sở để ngân hàng nhà nước thương mại đưa ra mức lãi suất vay chiết khấu và lãi suất vay cho vay khác, để hoạt động giải trí kinh doanh thương mại là có doanh thu .

Hơn nữa, dưới góc độ vĩ mô thì lãi suất tái chiết khấu được coi là một công cụ để ngân hàng nhà nước kiểm soát và điều tiết sự biến động lãi suất trên thị trường.

Xem thêm:

>>> Lý do gần đây lãi suất ngân hàng giảm

Advertisement

>>> Phần mềm ERP BRAVO 8R2 – Quản lý tổng thể doanh nghiệp hiệu quả

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments