Tài khoản là gì? Tài khoản quan trọng trong kế toán

Tài khoản là gì? Tài khoản quan trọng trong kế toán như thế nào? Tất tần tật về tài khoản sẽ được mindovermetal tổng hợp chi tiết trong bài viết này. Đừng bỏ lỡ nhé!

Tài khoản là gì?

Tài khoản là một phương tiện đi lại của kế toán dùng để theo dõi và phản ảnh một cách tiếp tục và có mạng lưới hệ thống tình hình và sự hoạt động của từng đối tượng người dùng kế toán. Do đó, thông tin tài khoản đơn thuần là một phương tiện đi lại tập hợp vào một chỗ tổng thể những thông tin về những phát sinh tăng và phát sinh giảm của một khoản mục trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( ví dụ như tiền ( cash ), vật tư ( supplies ), phải trả người bán ( Accounts payable ) )

tai-khoan-la-gi-tai-khoan-quan-trong-trong-ke-toan-mindovermetal

Ví dụ, thông tin tài khoản gia tài “ Tiền ” phân phối thông tin về những khoản thu tiền, chi tiền và số dư tiền hiện có. Bằng việc duy trì thông tin tài khoản “ Tiềnt ”, nhà quản trị hoàn toàn có thể biết số tiền mặt sẵn có để trả lương, mua sản phẩm & hàng hóa, gia tài hoặc dịch vụ. Người ta thường gọi thông tin tài khoản hoặc nhiều lúc thông tin tài khoản sổ cái. Tất cả những thông tin tài khoản riêng không liên quan gì đến nhau thường được giữ chung trong một tập hồ sơ, và hàng loạt những thông tin tài khoản này được gọi là Sổ Cái .

Hình thức đơn giản nhất của một tài khoản bao gồm 3 phần:

– Tên thông tin tài khoản : phản ảnh đối tượng người dùng mà thông tin tài khoản theo dõi

– Phần ghi nhận những phát sinh tăng của thông tin tài khoản

– Phần ghi nhận những phát sinh giảm của thông tin tài khoản

Tài khoản chữ T (T account): Ở dạng đơn giản nhất, mỗi tài khoản trong giống như chữ T, được gọi là tài khoản chữ T, tài khoản chữ T có 3 yếu tố:

  • (1) Tên gọi của tài khoản (Title)
  • (2) Bên trái gọi là bên Nợ (Debit)
  • (3) Bên phải gọi là bên Có (Credit).

Hai bên Nợ, Có phản ảnh hai hướng vận động biến đổi khác nhau của cùng một đối tượng kế toán. Cần lưu ý rằng Nợ và Có chỉ là thuật ngữ kế toán, dùng để gọi tên các bên của tài khoản chứ không có ý nghĩa gì khác.

tai-khoan-la-gi-tai-khoan-quan-trong-trong-ke-toan-1-mindovermetal

Số tiền được ghi vào bên trái của tài khoản được gọi là ghi Nợ, số tiền được ghi vào bên phải của tài khoản được gọi là ghi Có. Cần lưu ý rằng tài khoản chữ T chỉ dùng để phục vụ học tập và nghiên cứu. Trên thực tế, không có tài khoản chữ  T mà tài khoản chỉ tồn tại dưới dạng sổ kế toán.

Hệ thống tài khoản của doanh nghiệp

Hệ thống thông tin tài khoản của một doanh nghiệp là list liệt kê những thông tin tài khoản mà một doanh nghiệp sử dụng. Theo đó, những thông tin tài khoản của Bảng cân đối được liệt kê trước, trong đó nhóm thông tin tài khoản Tài sản được liệt kê tiên phong rồi đến nhóm thông tin tài khoản Nợ phải trả rồi đến nhóm thông tin tài khoản Vốn chủ chiếm hữu.

Các thông tin tài khoản thuộc Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại được liệt kê tiếp theo, theo thứ tự nhóm thông tin tài khoản Doanh thu được liệt kê trước rồi đến nhóm thông tin tài khoản giá thành .Các thông tin tài khoản trong Hệ thống thông tin tài khoản của một doanh nghiệp hoàn toàn có thể được đánh số hiệu để tiện cho việc tham chiếu.

Theo đó, những doanh nghiệp hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng một mạng lưới hệ thống đánh số hiệu thông tin tài khoản của riêng mình và khi có phát sinh thêm những thông tin tài khoản mới thì những thông tin tài khoản mới này hoàn toàn có thể được thêm vào Hệ thống thông tin tài khoản của doanh nghiệp mà không ảnh hưởng tác động đến những thông tin tài khoản khác.

tai-khoan-la-gi-tai-khoan-quan-trong-trong-ke-toan-2-mindovermetal

Thông thường những doanh nghiệp thường có chung nhóm thông tin tài khoản, tuy nhiên, tên thông tin tài khoản và số hiệu thông tin tài khoản đơn cử ở mỗi doanh nghiệp hoàn toàn có thể khác nhau tùy theo đặc tính và quy mô của doanh nghiệp. ( Ví dụ, số hiệu thông tin tài khoản của công ty Procter và Gamble lên đến 30 số lượng biểu lộ sự phong phú trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của Proter và Gamble ) .

Các nhóm tài khoản chính:

Các tài khoản Tài sản (Assets): Tài sản là các nguồn lực thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Các nguồn lực này có thể tồn tại ở dạng vật chất hữu hình như là tiền mặt và công cụ, dụng cụ hoặc ở dạng vô hình nhưng có giá trị ví dụ như bản quyền, bằng phát minh sáng chế, thương hiệu. Ngoài ra còn có thể có các loại tài sản khác như khoản phải thu, chi phí trả trước (ví dụ như phí bảo hiểm), đất đai, nhà xưởng…

Các tài khoản Nợ phải trả (Liabilities): Nợ phải trả là những khoản nợ các đối tượng bên ngoài. Tài khoản Nợ phải trả thường được ghi nhận trên bảng cân đối tài sản với tên gọi kèm theo chữ phải trả (payable). Ví dụ: Tài khoản Phải trả người bán, Tài khoản Thương phiếu phải trả, Tài khoản Tiền lương phải trả… Tài khoản theo dõi những khoản tiền khách hàng ứng trước trước khi doanh nghiệp giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ được gọi là Tài khoản Doanh thu chưa thực hiện hoặc Tài khoản Doanh thu nhận trước. Tài khoản này thể hiện những khoản nợ sẽ được doanh nghiệp trả khi hàng hóa được giao hoặc khi dịch vụ được cung cấp. Doanh thu chưa thực hiện có thể là học phí mà nhà trường nhận được hoặc tiền đặt báo dài hạn mà tòa soạn báo nhận được.

tai-khoan-la-gi-tai-khoan-quan-trong-trong-ke-toan-3-mindovermetal

Các tài khoản Vốn chủ sở hữu (Owner’s Equity): Vốn chủ sở hữulà quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp. Tài khoản Vốn chủ sở hữu bao gồm tài khoản vốn góp và tài khoản Lợi nhuận giữ lại (Retained Earnings). Tài khoản Cổ tức thể hiện lợi nhuận doanh nghiệp phân phối cho chủ sở hữu trong kỳ kế toán.

Các tài khoản Doanh thu (Revenue): Doanh thulà phát sinh tăng của vốn chủ sở hữu (cụ thể là Lợi nhuận giữ lại) do kết quả của việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Một số tài khoản doanh thu thường gặp là Doanh thu bán hàng (Sales), doanh thu phí dịch vụ (fees earned), doanh thu từ việc cho thuê (rent revenue), doanh thu từ hoa hồng được hưởng (commissions revenue)…

Các tài khoản Chi phí (Expense): Chi phílà kết quả của việc sử dụng tài sản hoặc dịch vụ để tạo ra doanh thu trong kỳ. Một số tài khoản chi phí thường gặp là chi phí tiền lương (wages expense), chi phí thuê văn phòng (rent expense), chi phí mua ngoài (utilities expense), chi phí văn phòng phẩm (supplies expense), và các chi phí khác (miscellaneous expense)

Tài khoản là gì? Tài khoản quan trọng trong kế toán trên đây đã được mindovermetal tổng hợp cho bạn tham khảo. Theo dõi mindovermetal để cập nhật thêm những thông tin mới nhất nhé!

Xem thêm
Công Ty Tư Vấn An Minh Luật – Chuyên Kế toán, Thành lập doanh nghiệp

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments