dược thảo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

nếu cậu thích cây cỏ thì cậu nên đọc quyển Hướng dẫn về Dược thảo học của Goshawk.

You know, if you’re interested in plants you’d be better off with Goshawk’s Guide to Herbology.

OpenSubtitles2018. v3

Vì thế, những loại rượu có pha tạp với chất cồn và dược thảo thì không thích hợp.

Hence, such wines as port, sherry, and vermouth would not be suitable.

jw2019

Chúng tôi đến và lấy dược thảo

We visited and received herbal medicine from him …

QED

Trị bệnh bằng dược thảo là một phần căn bản của lịch sử Trung Hoa.

Treating disease with herbal medicine is an integral part of Chinese history.

jw2019

Dược thảo giá 1 lượng ba đồng.

The herbs were one tael and three coins.

QED

Sau đó, họ phải tắm rửa bằng những thứ dược thảo được pha trộn đặc biệt.

Afterward, they are to wash themselves in a special mixture of herbs.

jw2019

Tôi không có dược thảo.

I have not the herbs.

OpenSubtitles2018. v3

Dược thảo dùng làm thuốc chăng?

Herbs as Medicine?

jw2019

* Nuôi dưỡng người bịnh với sự dịu dàng, bằng dược thảo và thức ăn nhẹ, GLGƯ 42:43 (AnMa 46:40).

* Nourish the sick with tenderness, herbs, and mild food, D&C 42:43 (Alma 46:40).

LDS

Nó là một loại dược thảo rất nhẹ và tốt cho trẻ em .

It is a very mild herb and good for children .

EVBNews

Chất dược thảo sẽ làm ông tỉnh táo

A herbal enema should fix you up.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù dược thảo không phải là thần dược, nhưng Kwok Kit sẽ khỏi bệnh trong vài ngày.

Although the herbs will not bring a miracle cure, Kwok Kit should be well in a few days.

jw2019

Trà làm bằng dược thảo sẽ đắng, nhưng nó sẽ làm cho anh đỡ hơn.

The resulting herbal tea will be bitter, but it will make him feel better.

jw2019

Điều này cũng áp dụng cho thuốc không cần toa bác sĩ và dược thảo.

The same goes for nonprescription and natural medicines.

jw2019

* Một số phương pháp điều trị khác là dùng dược thảo, châm cứu và liệu pháp vi lượng đồng căn.

* There are also such alternative treatments as herbs, acupuncture, and homeopathic remedies.

jw2019

Không nên dùng rượu có thêm gia vị hoặc dược thảo (như rượu Dubonnet và các rượu khai vị khác).

Do not use wines with spices or herbs added to them, like Dubonnet and other aperitif wines.

jw2019

Thỉnh thoảng chúng ta nghe có người bị phản ứng trầm trọng vì uống quá liều của vài loại dược thảo.

It is not unusual to hear of people suffering severe reactions because of overdoses of certain herbs.

jw2019

thì có một cuộc thảo luận giữa các nhà Dược thảo học về hiệu lực trong nước ngọt với nước mặn…

Well, there is some debate among herbologists as to the effects of fresh water versus salt water…

OpenSubtitles2018. v3

Hãy để ý anh bán hàng cân dược thảo cho bà khách hàng thật khéo léo và nhanh nhẹn làm sao.

Notice how deftly the assistant weighs herbs for the woman he is serving.

jw2019

Điều này có nghĩa là bà sẽ nấu dược thảo trong một cái xiêu bằng sành cỡ một tiếng đồng hồ.

This means she will boil the herbs in a ceramic pot for about an hour.

jw2019

Đây là những dược thảo quen thuộc với khách hàng và có thể mua để tự chữa trị hoặc để nấu ăn.

These are herbs familiar to the patrons and may be bought for do-it-yourself cures or for cooking.

jw2019

Không khí lớp Dược thảo học bây giờ có hơi buồn; lớp đã vắng mất hai học viên là Hermione và Justin.

The Herbology class was very subdued; there were now two missing from their number, Justin and Hermione.

Literature

Thí dụ, một người bệnh bị sốt được coi như là nóng, do đó thầy lang sẽ cho uống dược thảo “mát”.

For instance, a patient with a fever is considered hot, so herbs said to be cooling would be prescribed.

jw2019

Thầy phù thủy, hoặc pháp sư, có thể phối hợp dược thảo với phù phép ma thuật (cầu khẩn những lực huyền bí).

A witch doctor, or shaman, might combine herbs with spiritistic practices (invoking mysterious forces).

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments