tiếng Pháp in English – Vietnamese-English Dictionary

Ngoài tiếng Pháp ra, anh ta còn có thể nói tiếng Tây Ban Nha.

He doesn’t just speak French, he speaks Spanish as well.

tatoeba

Sarabande (tiếng Pháp: sarabande, tiếng Tây Ban Nha: zarabanda) là một điệu nhảy nhịp ba.

The sarabande (from Spanish zarabanda) is a dance in triple metre.

WikiMatrix

Docavia n°4: le Dewoitine D.520 (bằng tiếng Pháp).

Docavia n°4: le Dewoitine D.520 (in French).

WikiMatrix

Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2007. ^ (tiếng Pháp) “Les Membres de l’Académie des sciences depuis sa création (en 1666)”.

“In memoriam – Members of the French Academy of sciences since foundation (1666)”.

WikiMatrix

Hung Medien. ^ “Ultratop.be – Oasis – Don’t Look Back in Anger” (bằng tiếng Pháp).

“Watch the Killers Cover Oasis’ ‘Don’t Look Back in Anger'”.

WikiMatrix

Tiếng Pháp?

French?

OpenSubtitles2018. v3

Rất là khó để thành thạo tiếng Pháp trong hai hay ba năm.

It’s quite difficult to master French in 2 or 3 years.

Tatoeba-2020. 08

Hydrobia piscium Littoridina pusilla Haas, 1949 Littoridina siolli Haas, 1949 ^ (tiếng Pháp) Souleyet L. F. A. (1852).

Hydrobia piscium Littoridina pusilla Haas, 1949 Littoridina siolli Haas, 1949 (in French) Souleyet L. F. A. (1852).

WikiMatrix

“M. Traoré remplace Diabaté” (bằng tiếng Pháp). francefootball.fr.

“M. Traoré remplace Diabaté” (in French). francefootball.fr.

WikiMatrix

Mặc dù tôi nghĩ là chúng ta nên cải thiện tiếng Pháp.

I suppose, we shall all have to brush up our French again, though.

OpenSubtitles2018. v3

Danh xưng cư dân địa phương Moigny-sur-École trong tiếng Pháp là Moignacois.

Inhabitants of Moigny-sur-École are known as Moignacois.

WikiMatrix

Cư dân của Réminiac danh xưng trong tiếng Pháp là Réminiacois.

Inhabitants of Réminiac are called in French Réminiacois.

WikiMatrix

Troyat được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm tiếng Pháp vào năm 1959.

Troyat was elected as a member of the Académie française in 1959.

WikiMatrix

Truyện được xuất bản bằng tiếng Pháp bởi nhà xuất bản Delcourt.

It was published in French by Delcourt.

WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2015. ^ “High By The Beach (Explicit): Lana Del Rey” (bằng tiếng Pháp).

“High By The Beach (Explicit): Lana Del Rey” (in Spanish).

WikiMatrix

Trang trợ giúp của Toshiba (tiếng Pháp)

Get Toshiba help (French)

support.google

“Napoleon’s height” (bằng tiếng Pháp).

(“La taille de Napoléon (Napoleon’s height)”.

WikiMatrix

Xã của tỉnh Bas-Rhin INSEE commune file Baerendorf on Quid (tiếng Pháp) Localisation of Baerendorf

Communes of the Bas-Rhin department INSEE commune file Baerendorf on Quid (in French) Localisation of Baerendorf

WikiMatrix

Tiếng Pháp của ông cũng giỏi như tài galant của ông, ” thưa-ôn. ”

Your French is as pretty as your flattery, ” mon-sewer. “

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta thích tiếng Pháp hơn tiếng Đức.

He prefers French to German.

Tatoeba-2020. 08

Bồ ơi, thôi nào, nói tiếng Pháp đi.

Dude, come on, French it up.

OpenSubtitles2018. v3

Tên của nó được dịch từ tiếng Pháp có nghĩa là “carefree” (thảnh thơi).

Its name translated from French means “carefree”.

WikiMatrix

Không có sự phân biệt giữa từ Dragon (con rồng) và Dragoon trong tiếng Pháp.

There is no distinction between the words dragon and dragoon in French.

WikiMatrix

Bde, 1re Brigade Blindée Khmère trong tiếng Pháp).

Bde, 1re Brigade Blindée Khmère in French).

WikiMatrix

Nhật Thực là tiếng Pháp của từ Giờ khắc vui vẻ.

As far as I’m concerned, ” eclipse ” is French for ” happy hour. “

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments