tìm kiếm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Bạn không thể thêm các cụm từ tìm kiếm khác vào quảng cáo của mình.

You can’t add more search phrases to your ad.

support.google

Tìm kiếm Cổng sau DebianQuery

Debian Backports Search

KDE40. 1

Bạn không còn đang theo đuổi một lý tưởng, đang tìm kiếm hạnh phúc.

You are no longer following an ideal, seeking happiness.

Literature

Bằng cách nào một người ′′trước tiên tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế′′?

How does a person “seek … first the kingdom of God”?

LDS

Windows 10 kết thúc truyền thống này bằng cách di chuyển chức năng tìm kiếm vào thanh tác vụ.

Windows 10 ended this tradition by moving the search into taskbar.

WikiMatrix

Tìm kiếm và làm theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời

Seek and Follow God’s Guidance

jw2019

Những chàng trai đang tìm kiếm vài chữ R và R.

Those boys were looking for some R and R.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là lý do tại sao Ngài là “Đấng hay thưởng cho kẻ tìmkiếm Ngài”.

That is why he is “the rewarder of those earnestly seeking him.”

jw2019

nên họ tìm kiếm câu trả lời từ Phi E Rơ, là Vị Sứ Đồ trưởng.

they turned for an answer to Peter, the senior Apostle.

LDS

Tớ nghĩ phía cảnh sát cũng nên ra ngoài tìm kiếm Eddie.

I think the police should be out there searching for Eddie.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng sợ những cơ hội và hãy tìm kiếm những cuộc phiêu lưu.

Don’t be afraid of opportunities, and seek out adventures.

Literature

Tôi đang tìm kiếm để làm gì?

What am I looking for?

OpenSubtitles2018. v3

Đây là màn hình tìm kiếm Twitter.

So, this would be the Twitter search screen.

QED

Vẫn đang tìm kiếm goá phụ áo đen.

( detective ) Still looking on the black widow.

OpenSubtitles2018. v3

Ra lệnh tìm kiếm Tommy và Tina.

PUT OUT AN APB FOR TOMMY AND TINA.

OpenSubtitles2018. v3

Loại người nào bò vào chính nấm mồ của mình để tìm kiếm hy vọng?

What kind of man crawled into his own grave in search of hope, hm?

OpenSubtitles2018. v3

Được rồi, thế phạm vi tìm kiếm của ta rộng bao nhiêu?

Okay, so how big is our search zone?

OpenSubtitles2018. v3

Anh đang tìm kiếm gì sao?

What are you playing at?

OpenSubtitles2018. v3

Dixon đã tìm kiếm mớ kim cương trước khi chúng tôi tìm ra chúng.

Dixon was checking in on those diamonds before we ever found’em.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy tìm kiếm ân phước của Đức Giê-hô-va

Earnestly Seek Jehovah’s Blessing

jw2019

Ngược lại, phần đông nhân loại quan tâm tìm kiếm những điều thế tục.

On the other hand, the vast majority of humankind is interested in seeking mundane things.

jw2019

* Tìm kiếm các nguyên tắc và các giáo lý trong (các) bài nói chuyện.

* Look for principles and doctrines in the talk(s).

LDS

Tìm kiếm cho tôi mọi hành vi bẩn thỉu của thẩm phán Millstone, Bonnie.

Get me all the dirt we have on judge Millstone, Bonnie.

OpenSubtitles2018. v3

FDA cũng công bố một Tìm kiếm sơ bộ của Không tác động đáng kể.

The FDA also published a preliminary Finding of No Significant Impact.

WikiMatrix

Tìm Kiếm Sự Bình An Lâu Dài và Xây Đắp Gia Đình Vĩnh Cửu

Finding Lasting Peace and Building Eternal Families

LDS

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments