Tổng hợp 36 Câu hỏi và đáp án nhập môn E learning

Bạn đang theo học nhập môn E-learning và đang gặp khó khăn khi trả lời các câu hỏi của bộ môn này? Vậy thì cũng đừng quá lo lắng, mindovermetal sẽ liệt kê các câu hỏi và đáp án nhập môn E learning thường xuyên xuất hiện trong các bài thi.

Mục lục nội dung

Tổng hợp câu hỏi và đáp án nhập môn E learning

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là sai?

Chọn một câu trả lời:

a. Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 60 ngày
b. Google Drive chạy được cả ứng dụng Powerpoint và map
c. Google Drive có tính năng tạo khảo sát online lấy ý kiến khách hàng
d. Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 30 ngày nếu chưa xóa khỏi
thùng rác.

Đáp án: a

Câu 2: Hoạt động Thực hành – luyện tập trên hệ thống EHOU giúp người học?

Chọn một câu trả lời:

a. Tự đánh giá được khả năng học tập của người học
b. Củng cố lại kiến thức của môn học, bài học
c. Là hoạt động bắt buộc đối với người học
d. Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án: d

Câu 3: Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào?

Chọn một câu trả lời:

a. Tất cả phương án
b. Thiết bị di động
c. SMS
d. Máy tính

Đáp án: a

Câu 4: Hình thức trao đổi nào dưới đây không được khuyến khích trong môi trườn eLearning?

Chọn một câu trả lời:

a. Tham dự các diễn đàn (forum)
b. Gửi thư qua đường bưu điện (Posts)
c. Tham dự thảo luận trực tuyến
d. Gửi thư điện tử (E-mail)

Đáp án: b

Câu 5: Nhóm nào thuộc nhóm các dịch vụ Chatting

Chọn một câu trả lời:

a. Skype, Yahoo, Hangout, Facebook Messenger, ICQ
b. Skype, Hangout, ICQ, Facebook Messenger, Chrome, Yahoo
c. Yahoo, Skype, Firefox, Hangout, Facebook Messenger
d. Google Hangout, Yahoo, Skype, ICQ, Safari, AOL Messenger

Đáp án: a

Câu 6: Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…?

Chọn một câu trả lời:

a. Địa chỉ IP.
b. Địa chỉ Local.
c. Địa chỉ MAC
d. Giao thức TCP.

Đáp án: a

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-mindovermetal

Câu 7: Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google?

Chọn một câu trả lời:

a. Google Calendar
b. Translate
c. Box
d. OnDrive

Đáp án: a

Câu 8: Dịch vụ chat Skype được cung cấp bởi công ty nào sau đây?

Chọn một câu trả lời:

a. Windows
b. Yahoo
c. Microsoft
d. Google

Đáp án: c

Câu 9: Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning?

Chọn một câu trả lời:

a. Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng.
b. Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng.
c. Yêu cầu tính kiên trì, sự quyết tâm, tính tự giác cao hơn.
d. Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học.

Đáp án: c

Câu 10: Phiên bản miễn phí Teamviewer 10, chức năng nào sau đây không đúng?

Chọn một câu trả lời:

a. Cho phép thiết lập chế động tự động cho một nhóm máy khách
b. Cho phép gọi điện có hình với máy khác
c. Cho phép hội thoại trực tuyến với số lượng người tham gia đông
d. Cho phép tắt thiết bị điều khiển của máy khách

Đáp án: c

Câu 11: Đâu là nhược điểm của eLearning theo quan điểm của các cơ sở đào tạo?

Chọn một câu trả lời (bộ 36 câu hỏi và đáp án nhập môn E learning):

a. Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống
b. Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên.
c. Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống
d. Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều.

Đáp án: a

Câu 12: Bài kiểm tra được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích?

Chọn một câu trả lời:

a. Kết quả kiểm tra được tính vào điểm giữa kỳ của môn học
b. Hình thức kiểm tra có thể là trên lớp học, có thể là bài tập nhóm, bài tập về nhà, bài tập
kỹ năng
c. Hoạt động bắt buộc của người học được đăng tải và ghi rõ trên lớp học
d. Tất cả các đáp án đều đúng.

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-mindovermetal-1

Đáp án: d

Câu 13: Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào
tạo?

Chọn một câu trả lời:

a. .net
b. .org
c. .edu
d. .com

Đáp án: c

Câu 14: Khi cài đặt lại Teamviewer thì điều gì xảy ra?

Chọn một câu trả lời:

a. Password thay đổi
b. Cấu hình của ứng dụng Teamviewer không thay đổi
c. Your ID thay đổi
d. Cả Your ID và Password đều thay đổi

Đáp án: d

Câu 15: Mục Recent của Skype sử dụng để hiển thị các tài khoản nào?

Chọn một câu trả lời:

a. Tất cả các đáp án đều đúng.
b. Người dùng mới ép vào danh sách nhưng chưa chào mừng.
c. Người dùng đã xóa khỏi Skype.
d. Người dùng đã liên lạc trong các ngày gần nhất.

Đáp án: d

Câu 16: DNS là tên viết tắt của tên tiếng anh nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời:

a. Domain Network System.
b. Domain Name System.
c. Dynamic Name System.
d. Dynamic Network System.

Đáp án: b

Câu 17: SkypeOut là dịch vụ

Chọn một câu trả lời:

a. Cho phép người dùng xem phim trực tuyến.
b. Cho phép người dùng tải về các ứng dụng của Google
c. Cho phép người dùng Skype có thể gọi điện đến một số điện thoại thuê bao bất kỳ với chi phí thấp
d. Cho phép người dùng mua bán trực tuyến.

Đáp án: c

Câu 18: Download là gì?

Chọn một câu trả lời:

a. Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet.
b. Là giao thức truyền file qua Internet
c. Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server
d. Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client (máykhách)

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-mindovermetal-2

Đáp án: d

Câu 19: Hệ thống elearning bao gồm những gì?

Chọn một câu trả lời:

a. Giáo trình, bài giảng giống như một thư viện truyền thống
b. Các phân hệ phần mềm quản lý thông tin, quản lý nội dung, học liệu điện tử.
c. Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo
d. Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo

Đáp án: b

Câu 20: Tìm kiếm Contacts của bạn bè trong Skype, bạn có thể làm gì?

Chọn một câu trả lời (bộ 36 câu hỏi và đáp án nhập môn E learning):

a. Tìm kiếm thông qua máy chủ của Skype.
b. Bạn có thể nhập trực tiếp SkypeName vào mục Add names
c. Tất cả các đáp án đều đúng.
d. Tìm kiếm trực tiếp trên ứng dụng Skype

Đáp án: c

Câu 21: Bạn có thể ứng dụng Google Drive vào trong học tập elearning như thế nào?

Chọn một câu trả lời:

a. Hỗ trợ bạn bè cùng học tập nhóm
b. Tất cả các phương án trên đều đúng
c. Chúng chia sẻ những tài liệu, thông tin cho bạn bè để học tập tốt hơn
d. Hỗ trợ bạn trong việc phân bổ các nhiệm vụ cho các thành viên như bài tập kỹ năng, bài tập nhóm

Đáp án: b

Câu 22: Thường thì lớp học Vclass sẽ mở trước giờ học là?

Chọn một câu trả lời:

a. Trước 2h-3h
b. Đúng giờ
c. 15-30 phút
d. Liên tục mở

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-mindovermetal-3

Đáp án: c

Câu 23: Dịch vụ nào sau đây của Google là hoàn toàn miễn phí?

Chọn một câu trả lời:

a. Google Mail
b. Google Drive
c. Google Search
d. Google Adword

Đáp án: c

Câu 24: Tên miền nào trong số các tên miền sau không đúng với quy định, quy cách?

Chọn một câu trả lời:

a. edu.abc
b. abc.edu.vn
c. abc.edu
d. edu.abc.vn

Đáp án: a

Câu 25: Theo Sloan Consortium, Lớp học có sử dụng internet bao nhiêu % thì được gọi là lớp học e-Learning

Chọn một câu trả lời (bộ 36 câu hỏi và đáp án nhập môn E learning):

a. Nhỏ hơn 60%
b. Lớn hơn 70%
c. 0%-30% Câu trả lời không đúng
d. 15%- 50% Sai

Đáp án: b

Câu 26: Chức năng nào dưới đây KHÔNG phải của LMS?

Chọn một câu trả lời:

a. Quản lý việc xây dựng bài giảng điện tử
b. Quản lý quyền truy nhập vào bài giảng
c. Quản lý tiến độ học tập của sinh viên
d. Quản lý việc thi kiểm tra qua mạng

Đáp án: a

Câu 27: Dịch vụ mạng xã hội là gì?

Chọn một câu trả lời:

a. Xây dựng riêng cho một cộng đồng người dùng Internet cùng tham gia một công việc chung.
b. Là một mạng máy tính công cộng cho phép nhiều người cùng sử dụng một thời điểm
c. Là một cộng đồng người sử dụng máy tính có cùng sở thích.
d. Là dịch vụ cung cấp một xã hội ảo trên Internet cho phép mọi người tham gia đều có thể kết nối với nhau, trò chuyện, viết dòng thời gian,….

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-mindovermetal-4

Đáp án: d

Câu 28: Dịch vụ tiện ích Skype là gì?

Chọn một câu trả lời:

a. Là một dịch vụ mua bán trực tuyến trên Internet.
b. Là một dịch vụ Chat trực tuyến, gửi file, truyền file thông dụng trên Internet.
c. Là một dịch vụ cung cấp truyền hình trực tuyến trên Internet.
d. Là một dịch vụ quảng trực tuyến rất thông dụng trên Internet.

Đáp án: b

Câu 29: Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản của dịch vụ Box, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

Chọn một câu trả lời:

a. 15Gb
b. 5Gb
c. 10Gb
d. 20Gb

Đáp án: c

Câu 30: Dịch vụ Skype có thể sử dụng trên

Chọn một câu trả lời:

a. Máy tính cá nhân
b. Tất cả các phương án đều đúng.
c. Máy tính bảng
d. Smartphone

Đáp án: b

Câu 31: Để tìm kiếm với Google đạt hiệu quả cao thì có 1 vài lời khuyên cho người dùng là?

Chọn một câu trả lời:

a. Không cần quan tâm đến chữ hoa hay chữ thường.
b. Bỏ qua chính tả.
c. Sử dụng các từ mô tả theo suy nghĩ.
d. Tất cả các đáp án đều đúng.

tong-hop-36-cau-hoi-va-dap-an-nhap-mon-e-learning-mindovermetal-5

Đáp án: c đáp án không đúng

Câu 32: Bài kiểm tra được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích?

Chọn một câu trả lời (bộ 36 câu hỏi và đáp án nhập môn E learning):

a. Hoạt động bắt buộc của người học được đăng tải và ghi rõ trên lớp học
b. Hình thức kiểm tra có thể là trên lớp học, có thể là bài tập nhóm, bài tập về nhà, bài tập kỹ năng
c. Tất cả các đáp án đều đúng
d. Kết quả kiểm tra được tính vào điểm giữa kỳ của môn học.

Đáp án: c

Câu 33: Facebook được cấp bằng sáng chế US patent 7669123 về những khía cạnh của News Feed vào thời gian nào?

Chọn một câu trả lời:

a. Ngày 6 tháng 9 năm 2006
b. Ngày 22 tháng 2 năm 2010
c. Ngày 23 tháng 2 năm 2010
d. Ngày 9 tháng 6 năm 2006

Đáp án: c

Câu 34: Kỹ thuật mã hóa dữ liệu thường được sử dụng đối với dịch vụ lưu trữ trực tuyến là?

Chọn một câu trả lời:

a. Kỹ thuật AES-256 bit
b. Kỹ thuật AE-256 bit
c. Kỹ thuật AE-128 bit
d. Kỹ thuật AES-512bit bit

Đáp án: a

Câu 35: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn một câu trả lời:

a. Internet là mạng WAN.
b. Internet là mạng không dây.
c. Internet là mạng MAN.
d. Internet là một mạng LAN.

Đáp án: a

Câu 36: Các bài kiểm tra trên hệ thống dưới hình thức tự luận hoặc bài tập kỹ năng sẽ?

Chọn một câu trả lời:

a. Giảng viên chấm và thông báo kết quả trên hệ thống mà sẽ thông báo qua email.
b. Giảng viên chấm bài trực tiếp trên hệ thống và thông báo kết quả qua hệ thống tài khoản của người học.
c. Hệ thống tự động chấm điêm và thông báo cho người học.
d. Bộ phận giáo vụ in ra và chuyển cho Giảng viên chấm.

Đáp án: b

Hy vọng với bộ câu hỏi và đáp án nhập môn E learning được liệt kê ở trên sẽ giúp bạn học tốt hơn trong bộ môn E-learning. Đừng quên theo dõi mindovermetal mỗi ngày để biết thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích khác.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments