Tổng quỹ lương 1. Khái niệm, thành phần tổng quỹ lương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 448.8 KB, 71 trang )

Khoa Kinh Tế và Quản Lý Đồ án tốt nghiệp
1.3. Tổng quỹ lương 1.3.1. Khái niệm, thành phần tổng quỹ lương

Khái niệm Tổng quỹ lương hay còn gọi là quỹ lương của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản
tiền lương mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động làm việc, phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ của doanh nghiệp. Hay nói khác đi, tổng quỹ
lương là toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp dùng để trả cho người lao động thuộc doanh nghiệp quản lý và sử dụng.

Thành phần tổng quỹ lương Kết cấu của quỹ tiền lương của doanh nghiệp thường bao gồm các loại sau:
– Tiền lương trả cho người lao động theo thời gian làm việc. – Tiền lương trả cho người lao động theo sản phẩm hay cơng việc hồn thành.
– Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc vì thời tiết hay thiếu vật tư…
– Tiền lương trả cho CBCNV được nghỉ phép theo quy định, nghỉ họp… – Tiền lương trả cho CBCNV được nghỉ để đi học theo chế độ.
– Tiền lương trả cho CBCNV được điều động đi công tác biệt phái. – Các khoản phụ cấp theo quy định…
Hiện nay theo quy định của Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước thường xác định tổng quỹ lương chung theo kế hoạch gồm các thành phần sau theo các công thức
dưới đây: Vc
= Vkh + Vpc + Vbs + Vtg
Trong đó: Vc : Tổng quỹ lương chung theo kế hoạch. Vkh : Tổng quỹ lương theo kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương.
Vbs : Quỹ lương bổ sung theo kế hoạch phép năm, gnhỉ việc riêng, nghĩ lễ têt, nghỉ theo chế độ phụ nữ….
Vtg : Quỹ lương làm thêm giờ theo kế hoạch theo quy định của bộ luật lao động.

Quỹ lương của doanh nghiệp có thể phân loại theo các tiêu thức như sau :
– Theo tính kế hoạch: quỹ lương kế hoạch và quỹ lương thực hiện. + Quỹ lương theo kế hoạch là tổng số tiền lương được tính vào thời điểm đầu kỳ
kế hoạch. Nó được tính theo cấp bậc, theo các khoản phụ cấp được quy định và theo kế hoạch sản xuất giao cho doanh nghiệp.
+ Quỹ lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã thực hiện trong kỳ, được tính theo sản lượng thực tế đã thực hiện, trong đó có các khoản khơng được dự kiến
trong khi lập kế hoạch. Các khoản này thường là do phát sinh, hoặc là do thiếu sót trong quá trình tổ chức và thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp…
SV : NGUYỄN NGỌC SINH _ QTDN-K48
13
Khoa Kinh Tế và Quản Lý Đồ án tốt nghiệp
– Theo đối tượng hưởng: quỹ lương của công nhân sản xuất và quỹ lương của công nhân viên khác trong doanh nghiệp.
– Theo tính chất phụ: quỹ lương chính và quỹ tiền lương bổ sung.
+ Quỹ lương chính bao gồm số tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm và các khoản phụ cấp được tính theo lương để trả cho tất cả CBCNV trong doanh
nghiệp. + Quỹ lương phụ bao gồm số tiền trả cho CBCNV của doanh nghiệp trong thời
gian nghỉ việc theo chế độ như: lễ, tết, phép năm…, hoặc nghỉ vì lý do bất thường khác ví dụ do khâu tổ chức của đơn vị gây ra như thiếu vật tư phải ngừng việc…

1.3.2. Các phương pháp xác định tổng quỹ lương

Xem thêm: Sinh năm 2010 mệnh gì, con gì, hợp hướng nào, hợp màu gì?

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments